Sila detailného prehľadu

14 dec 2018

Nedá sa pochybovať o tom, že existencia rôznych definícii konečného vlastníctva, nedostatok verejných registrov vlastníctva, zložitosť korporátnych právnych štruktúr a využívania daňových rajov predstavujú významné výzvy pre organizácie dotknuté najnovšími reguláciami proti financovaniu prania špinavých peňazí a boja proti terorizmu (AML / CTF). Transparentnosť nad konečným vlastníctvom (Ultimate beneficial ownership – UBO) je stále výnimkou, nie pravidlom, v mnohých daňových jurisdikciách.

Dostať sa do detailného prehľadu nebolo nikdy jednoduché. Na určenie UBO sa rôzne tímy na compliance musia spoliehať na množstvo správ a tabuliek, rovnako ako on-line podnikové informačné reporty, ktoré sú často nepružné, nepresné a nemusia byť  kompatibilné s inými systémami a zdrojmi dát. Obvykle môže trvať aj niekoľko dní, kým je možné ručne identifikovať atribúty (potvrdenie údajov typu názov firmy, adresa a registračné údaje), overiť tieto atribúty (napríklad úroveň vlastníctva a finančné výkazy) a pokiaľ to bude nutné, vykonať zložitejšie procesy due diligence. Medzitým sa môže skúmaná štruktúra zmeniť, pričom aj malé modifikácie v jedinej časti významne ovplyvňujú celok ako taký.

Byť schopný rýchl vidieť, ako je organizácia štruktúrovaná, je zásadné pre proces know-your-customer (KYC). Veľké finančné inštitúcie potrebujú pracovné postupy založené na pravidlách, ktoré ukazujú organizačnú štruktúru moderným spôsobom na podporu automatizácie KYC.

Zďaleka najčastejším prístupom je priviest workflow a obsah dohromady prostredníctvom technológie API (Application Programming Interface). To dramaticky zrýchľuje proces zberu dát a zaručuje, že pracovné postupy môžu byť vytvorené podľa potreby, čím je umožnené bezproblémové spracovanie tam, kde je to možné a rýchle nasmerovanie zložitých opráv k tým správnym tímom.

Namiesto odkazu do on-line podnikového informačného reportu a tabuliek na stanovenie UBO, posiela analytik compliance dopyt na dotyčný podnikateľský subjekt prostrednictvom rozhrania API. To spúšťa analýzu priamych, nepriamych a slučkových vlastnickych štruktúr podnikateľského subjektu a počas niekoľkých sekúnd poskytuje relevantných akcionárov vrátane percenta ich vlastných podielov. Podporuje aj vytváranie metodiky výstrah alebo alertov na zachytené zmeny vlastníctva. 

Prerušením cyklu opráv a možnosťou okamžitej reakcie na zmeny sa cenné firemné zdroje môžu sústrediť na správnych zákazníkov, posúdiť zmeny, ktoré sú dôležité a potvrdiť tie, ktoré nepredstavujú ohrozenie. Naviac schopnosť identifikovať skutečných vlastníkov doslova na niekoľko kliknutí nielen pomáha urýchliť štandardný proces onboardingu, ale zároveň uvolňuje vnútorné zdroje, aby sa mohli sústrediť na zložitejšie investigácie. Zároveň znižuje riziko poškodenia reputácie (mj. pomocou hľadania potenciálne škodlivých politicky exponovaných osôb - PEP) a znižuje prevádzkové náklady.

Využívanie aktuálnych, presných a spoľahlivých zdrojov dát, ktoré spájajú globálne firemné väzby na podnikové subjekty a osobné vlastníctvo akcií vo forme DaaS (data-as-a-service - na vyžoadanie) umožní organizáciám spoľahlivo získať detailný pohľad na konkrétneho zákazníka potrebný na splnenie požiadavok compliance a zároveň zmierniť riziko poškodenia svojho dobrého mena.

A to najlepši na koniec – pomocou zdieľania relevantných a vysoko kvalitných údajov v rámci organizácie je umožnená transformácie do agilnejšej a konkurencie schopnejšej spoločnosti, pretože z procesu compliance se stane len nutná povinnosť.

Toto všetko a oveľa viac je teraz k dispozícii v našom e-booku Porozumenie štruktúram koncového vlastníctva / Understanding beneficial ownership structures:

Stiahnite si celý e-book

The Editors, Dun & Bradstreet