Článok Risk & Credit Data-driven marketing D&B Onboard

Majte svoje globálne portfólio pod úplnou kontrolou

Autor

Priebežné sledovanie rizík u väčšej skupiny vašich obchodných partnerov, naviac rozptýlených po celom svete, sa môže zdať ako neriešiteľný problém. Pokiaľ chcete mať svoje globálne portfólio úplne pod kontrolou, využite celkom novú platformu pre riadenie rizík D&B Credit od Dun & Bradstreet.

V dnešnej hektickej dobe ide vývoj prudko dopredu. Na trhu dochádza k zmenám čím ďalej častejšie, a manažéri sa musia prispôsobiť novému tempu. Trendom je odklon od primárneho cieľa a to  v minimalizácii rizika. Finančné oddelenia musia aktívne pracovať na optimalizácii rizika tak, aby súčasne podporovali marketingové a predajné tímy. Aby predajné aktivity firmy mohli byť dobre zacielené, je nutné obchodným útvarom poskytovať relevantné informácie o súčasných aj potenciálnych klientoch bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Tieto zmeny nútia firmy hľadať nové spôsoby, ako byť flexibilný a ako užšie spolupracovať.

K slovu sa dostáva nová generácia riadenia rizík, ktorú predstavuje platforma D&B Credit od spoločnosti Dun & Bradstreet.  V Čechách a na Slovensku ju, v rámci exkluzívneho strategického partnerstva, ponúka Bisnode. D&B Credit kombinuje množstvo užitočných funkcií od hodnotenia bonity zákazníka, cez vytváranie upozornení na negatívne udalosti, až po efektívnu segmentáciu portfólia klientov.

D&B Credit vám efektívne pomôže optimalizovať riziká a uskutočňovať správne obchodné rozhodnutia, ktoré pomocou spoľahlivých informácií a analýz vedú k vyhľadávaniu nových obchodných príležitostí a k uzatváraniu výnosných obchodov po celom svete. Zároveň použitím správnych dát, skóringu, internetových stránok tretích strán a sociálnych informácií udržíte úroveň rizika pod kontrolou. To všetko je násobené najrozsiahlejšou komerčnou databázou, ktorá obsahuje záznamy o viac ako 250 miliónoch spoločností z 240 krajín a regiónov sveta. Dun & Bradstreet pracuje s 30 000 zdrojmi dát a denne vykoná 5 miliónov aktualizácií.

Pomocou D&B Credit od Dun & Bradstreet dokážete elegantne prechádzať úverovým stratám. D&B Credit on-line monitoruje relevantné informácie o portfóliu vašich obchodných partnerov a indikuje kritické zmeny v ich podnikaní a vy dostávate automatické upozornenia do e-mailové schránky. Chránite tak svoje podnikanie a získate celkový pohľad na finančné zdravie vašich medzinárodných klientov.

Prihlásiť sa na odber newslettera

Newsletter je určený pre všetkých záujemcov o tipy, trendy a inšpirácie v oblasti smart data.

D&B CREDIT

Nová generácia analýzy rizík
Chcem vedieť viac