Článok

Dun & Bradstreet Global Bankruptcy Report 2020

Autor

Najnovšie vydanie „Dun & Bradstreet Global Bankruptcy Report“ prináša informácie o vývoji počtu bankrotov spoločností v období medzi rokmi 2018 až 2020. Správa zahŕňa dáta o bankrotoch z 36 trhoch Ázie, Oceánie, Európy, Severnej a Južnej Ameriky, pričom údaje boli zozbierané a analyzované členmi Dun & Bradstreet Worlwide Network.

Dun & Bradstreet Global Bankruptcy Report prináša zaujímavé závery:

  • Pandémia COVID-19 a jej dopady na ekonomiku boli v porovnaní s globálnou finančnou krízou v roku 2018 omnoho menej deštruktívne, ako sa pôvodne predpovedalo. Samotná kríza spojená so šírením koronavírusu sa aj napriek omnoho väčšej intenzite ukázala ako predvídateľnejšia, čo potvrdzujú aj makroekonomické údaje jednotlivých krajín.
  • Globálne finančné a ekonomické údaje ukazujú, že kríza COVID-19 najviac zasiahla sektor malých a stredných podnikov. Najmenšie spoločnosti sa zároveň stali najväčšími príjemcami štátnej podpory na celom svete.
  • Napriek celosvetovej kríze spôsobenej pandémiou COVID-19 sa, podľa údajov zozbieraných spoločnosťou Dun & Bradstreet Worlwide Network, počet bankrotov v prvom až treťom štvrťroku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 znížil.
  • Odborníci sa domnievajú, že vládna politika a mimoriadne zákony, ktoré umelo chránili spoločnosti pred bankrotom, sú hlavným faktorom zakrývajúcim skutočný obraz ekonomiky jednotlivých krajín a nižšieho počtu bankrotov.
  • Pokles insolvencií firiem súvisí s dobrým stavom finančného sektora v dobe vypuknutia krízy a počas jej priebehu. To umožnilo liberálnej bankovej politike minimalizovať náklady na obsluhu dlhu spoločností. V mnohých prípadoch išlo o odloženie splácania dlhov alebo jeho úplné zrušenie.
  • Pokiaľ ide o budúcnosť, prognózy odborníkov sú menej optimistické. Ku koncu roka totiž očakávajú obrátenie zostupného trendu a zvýšenie počtu bankrotov vo väčšine sledovaných krajín. Bez ohľadu na vývoj pandémie COVID-19. To priamo súvisí aj s koncom vládnych programov na podporu podnikateľov.

Štúdia „Dun & Bradstreet Global Bankruptcy Report“ zahŕňa údaje z Ázie a Oceánie: Austrália, osobitná administratívna oblasť Hongkong, Indie, Japonsko, Singapur, Južná Kórea, región Taiwan a Čínská pevnina. V Európe z týchto trhov: Rakúsko, Bielorusko, Bosna, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko a Poľsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko, Španielsko a taktiež Švédsko, Švajčiarsko a Veľká Británia. V Amerike správa zahŕňa údaje z Kanady, USA a Kolumbie.

Plnú verziu celosvetovej správy si môžete stiahnuť tu.

Stiahnuť report