Článok

ESG ako symbol úspešnej firmy, ktorá myslí na budúcnosť

PR Director CZ & SK - 30 jún 2022

Čoraz viac spoločností začína vo firemnej stratégii zohľadňovať ESG prístup. Trend udržateľnosti tak vnímajú zodpovedne. Podľa prieskumu spoločnosti Dun & Bradstreet, popredného poskytovateľa analytiky pre obchodné rozhodovanie, svetové trendy naznačujú, že bez ESG sa organizácie vystavujú prevádzkovým i finančným rizikám.

 

Má firma pozitívny vplyv na zákazníkov a komunitu, v ktorej pôsobí? Aký postoj má firma v rámci klimatických zmien? Ako sa vyrovnáva so sociálnymi nepokojmi, nerovnosťou či rasovou neznášanlivosťou? Ako tieto hodnoty vnáša do podnikania a do vnútra spoločnosti? Toto sú príklady otázok, v rámci ktorých sa posudzuje, ako zodpovedne firma podniká a ako daná firma funguje v troch vyššie spomenutých oblastiach v porovnaní s konkurenciou.

 

Nie kedy, ale ako rýchlo

Z prieskumu Dun & Bradstreet, realizovaného medzi najväčšími organizáciami v USA, Kanade a vo Veľkej Británii, vyplynulo, až štyria z piatich respondentov uvádzajú, že ich aktuálna stratégia ESG viedla k významnému rastu výnosov a až 79 percent opýtaných uviedlo, že práve poznatky, ktoré súviseli s ESG, im pomohli nájsť nové biznis príležitosti. Tieto výsledky potvrdzujú mnohé štúdie, ktoré uvádzajú, že záujem investorov čoraz viac smeruje na firmy, ktoré v rámci ESG kritérií vychádzajú najlepšie. Z toho sa dá usudzovať, že čím skôr organizácie tieto princípy začnú zohľadňovať, tým skôr si vybudujú náskok pred konkurenciou. „ESG je jedným z hnacích motorov zisku prostredníctvom inovácií, zlepšeného riadenia rizík a pevnejších vzťahov so zákazníkmi. Preto už nie je otázkou pre spoločnosti či by mali investovať do ESG, ale skôr ako rýchlo,“ uviedol Brian Alster, generálny riaditeľ pre financie a riziká v Dun & Bradstreet.

 

Prečo ESG uprednostniť

Aj napriek tomu, že v krajinách z regiónu CEE nie je zohľadnenie prístupu ESG až tak časté, ako za Atlantikom, je nutné poznamenať, že nadnárodné organizácie sa už dnes stretávajú s negatívnymi dôsledkami nesplnenia cieľov ESG. S týmto sa stretla až tri štvrtina respondentov oslovených v prieskume. Najčastejšie pritom pocítili operačné a finančné riziko. Mnoho firiem argumentuje náročnosťou zmeny stratégie, ktorá ESG do budúcna zohľadní. Protiargument však ukazuje samotná štúdia Dun & Bradstreet. Tieto zmeny sú totiž efektívne z dlhodobého hľadiska, ovplyvňujú a formujú budúcu generáciu naprieč celým svetom. Až 77 percent respondentov sa domnieva, že práve implementácia týchto prístupov bude v budúcnosti viesť k významnému nárastu zákazníkov. Dôvody sú jednoznačné. Geopolitické prostredie, rýchla zmena klímy či kolísavá ekonomika.

 

Zastaraný proces vyhodnocovania treba nahradiť

Štúdia ukázala aj druhú tvár ESG. Podniky sa stretávajú s problémami ako riadiť, merať a informovať o pokroku v tejto oblasti. 7 z 10 respondentov uvádzajú, že sa pri analýze spoliehajú na manuálne procesy – tabuľky a emaily. To sa však ukazuje ako problém. Manuálne procesy sú z dlhodobého hľadiska neefektívne a nespoľahlivé. Dun & Bradstreet tvrdí, že už v počiatočnom štádiu je dôležité, aby podniky, ktoré sú pripravené na implementáciu ESG prístupu, zvážili investíciu do platformy ESG založenej na údajoch, ktoré sú základom každej zdravej stratégie. Len tie pomáhajú firmám pochopiť ich výkonnosť a výkonnosť tretích strán. ESG platformy následne umožňujú automatizovať vyhodnocovanie procesy a merať efektivitu. Dun & Bradstreet, ako nadnárodný líder v analytike obchodných dát, preto vyvinul unikátne riešenie D&B ESG Intelligence, ktoré má firmám v tomto smere pomôcť ešte viac rozbehnúť podnikanie budúcnosti.