Článok Compliance Risk & Credit

Bez rizika to nejde, naučme sa s ním žiť!

Autor

V podnikaní nič nie je bez rizika. Preto sa s rizikom musí každý naučiť žiť. Rozpoznať, riadiť a eliminovať ho na najnižšiu možnú úroveň.

Schopnosť včas rozpoznať a účinne riadiť riziká je dnes neoddeliteľnou súčasťou strategického riadenia každého zodpovedného manažéra. Vo vysoko konkurenčnom podnikateľskom prostredí je viac ako inokedy dôležité dobre poznať svojich obchodných partnerov. Dokázať čo najspoľahlivejšie odhadnúť ich budúci ekonomický vývoj sa tak stáva kľúčovou otázkou znižovania rizika vlastného podnikania.

Každá spoločnosť by mala vedieť oceniť riziko obchodných partnerov. Pre identifikáciu potenciálnych rizík je potrebné sledovať finančné aj nefinančné signály. Medzi finančné signály patrí strata alebo výrazný prepad ziskovosti, nízka pridaná hodnota, pokles alebo záporná hodnota vlastného kapitálu, rast zadlženosti alebo nepriaznivý stav salda pohľadávok a záväzkov. K signálom nefinančného charakteru patrí napríklad štruktúra a kvalita managementu, zlá komunikácia alebo množstvo súdnych sporov. Klesajúcu bonitu obchodného partnera potom charakterizujú požiadavky na dlhšie doby splatnosti, neodôvodnené zvyšovanie úverových limitov, zmeny platobných inštrumentov alebo dokonca vytváranie skupín dlžníkov alebo úplne typické preferovanie platieb pre životne nutných dodávateľov.

Na základné preverenie obchodných partnerov stačia rôzne verejné registre, avšak pokiaľ spoločnosť disponuje veľkým množstvom obchodných partnerov a chce riziko eliminovať na čo najnižšiu možnú úroveň, je najefektívnejšie spolupracovať so špecializovanými poradenskými spoločnosťami. Lídrom v tejto oblasti na Slovensku a v Českej republike je Bisnode, celosvetovo potom Dun & Bradstreet, ktorý je strategickým partnerom Bisnode. Obe spoločnosti disponujú obrovským množstvom rôznych informácií, a to nielen z verejne dostupných zdrojov, ale taktiež prepracovaným know-how, na základe ktorého zákazníkom poskytujú kvalitné a profesionálne služby. Náklady vynaložené na služby Dun & Bradstreet či Bisnode sú v porovnaní s tým, čo zákazníci v rámci obchodného styku ušetria, zanedbateľné.

Prihlásiť sa na odber newslettera

Newsletter je určený pre všetkých záujemcov o tipy, trendy a inšpirácie v oblasti smart data.