Článok

Bez dát máme len názory a neriešime fakty

Demeter_Zdenek_foto_2016.jpg

Dáta sú pre firmy ako zlaté bane a podnikateľom a manažérom stále viac dochádza, že pokiaľ majú byť úspešní, je správna interpretácia informácií pre biznis kľúčová. Bisnode preto, aby splnil očakávania a priania zákazníkov a bol niekoľko krokov pred konkurenciou, v posledných rokoch investuje nemalé prostriedky do rozvoja nových produktov a služieb. „Uvedomujeme si, že na dynamickom trhu analytických a dátových služieb, je potrebné ísť v súlade s najnovšími trendmi, neustále rýchlo dopredu,“ hovorí Zdeněk Demeter, Big Data & Analytics Business Manager Bisnode.

 

Sú Vaše produkty v súlade s trendmi alebo novými poznatkami v odbore

Áno. Dáta, algoritmy, tzv. strojové učenie a umelá inteligencia (AI), analytické systémy na podporu rozhodovacích procesov či už v oblasti riadenia rizík, tak v oblasti obchodu a marketingu je trend posledných rokov. Rovnakým smerom ide aj Bisnode. Analyzujeme stále nové externé dáta, testujeme nové algoritmy a štatistické metódy, aby sme zvýšili presnosť našich rizikových a obchodných modelov.

 

Akým spôsobom pracujete pri inováciách s výskumami trhu?

Výskumy trhu využívame na kontinuálne zlepšovanie našich analytických riešení. Ako makroekonomické, tak mikroekonomické veličiny majú zásadný dopad na rizikovosť odvetvia alebo segmentov trhu, a to aj z pohľadu možného obchodného potenciálu pre nové dodávateľsko-odberateľské vzťahy.

 

Aké nové funkcie a služby poskytovala Vaša značka v posledných rokoch?

V oblasti riskových riešení najnovšie poskytujeme analytické nástroje pre podporu rozhodovania pri schválení klientov, využitie tzv. európskej smernice PSD2. Významne sme rozšírili finančnú analýzu výkonnosti a finančnej stability firmy v kontexte odvetvia, v ktorom pôsobí. Zaintegrovali sme ďalšie dátové oblasti, ktoré rozširujú rizikový profil každej spoločnosti. V oblasti marketingových riešení najnovšie poskytujeme nástroje na efektívne hľadanie nových obchodných príležitostí pomocou dát, cez cielenejšie marketingové kampane.

 

Ste skôr tradičná alebo moderná firma?

Jednoznačne moderná firma. Celá Skupina Bisnode v posledných rokoch investuje nemalé finančné prostriedky do rozvoja nových produktov a služieb. Pôsobí na veľmi dynamickom trhu analytických a dátových služieb, na ktorom musíte ísť neustále v súlade s najnovšími trendmi.

 

Aké máte plány do budúcna?

Rozširujeme portfólio našich analytických služieb. Dokončujeme analytické práce na nových typoch rizikových modelov, simulácie dopadov napr. COVID-19 na celkové a individuálne výsledky firiem. Rozširujeme funkcionalitu nášho skupinového riešenia. Našou významnou konkurenčnou výhodou je, že dokážeme veľmi efektívne ponúknuť či už obsah (dáta), tak analytické poznatky a skúsenosti z celej Európy. Interne intenzívne pracujeme na zjednotení našej dátovej základne vo všetkých 19 európskych krajinách, aby sme dokázali našim klientom ponúknuť potrebný detail zo všetkých týchto trhov.

 

Prihlásiť sa na odber newslettera

Newsletter je určený pre všetkých záujemcov o tipy, trendy a inšpirácie v oblasti smart data.