Článok Digital transformation Risk & Credit Compliance

Ako na efektívne riadenie rizík a kde spoločnosti robia chybu

06 feb 2023

Neistota je slovo, ktoré sa v biznise skloňuje v ostatných mesiacoch asi najčastejšie. Do hry vstupuje inflácia, vysoké ceny energií, kolísanie cien na trhoch, vojna či klimatická zmena. Vyvstáva preto potreba rizikového manažmentu, ktorý je schopný na základe dostupných dát predchádzať finančným či reputačným stratám.

V auguste 2022 Dun & Bradstreet zadal spoločnosti Forrester Consulting úlohu vyhodnotiť kultúru rizikového manažmentu. Uskutočnil sa preto rozsiahly prieskum, ktorého sa zúčastnili respondenti zo 423 spoločností z celého sveta, ktorí vo firmách zastávajú riadiace pozície v oblastiach financií, obstarávania či riadenia rizík. Z prieskumu vyplynulo, že až 43 % firiem v posledných 12 mesiacoch pocítilo zvýšené riziko. O tri percentá viac respondentov uviedlo, že zmeny nepocítili, no na druhej strane, až 82 % opýtaných uviedlo, že ich spoločnosť zažila aspoň jednu rizikovú udalosť.

Už jedna kritická udalosť pritom môže spôsobiť obrovské škody. Môže ísť o naozaj veľké udalosti, ako je pandémia, vojna, či dôsledky klimatickej zmeny. Manažéri by sa tak mali naučiť premýšľať nie o tom, či sa takáto veľká udalosť stane, ale kedy sa stane. To potvrdzuje aj ďalšie zistenie o spomínaných udalostiach – najčastejšie totiž išlo o zdržanie dodávok, zvýšenie cien, finančnú stratu alebo pokusy o podvod či kyberútok.

Nesprávne smerovanie pozornosti

Na základe tohto prieskumu Forrester Consulting priniesol štyri kľúčové zistenia o rizikovom manažmente vo firmách:

  • Firmy prehliadajú systematické riziká a úplne si nespájajú priame dôsledky s tým, kam dnes smerujú svoje zdroje
  • Uvedomujú sú, že údaje o rizikách im vytvárajú konkurenčnú výhodu
  • Vedia, že potrebujú zmeniť svoj prístup k riadeniu rizík a ak tak urobia, komunikácia oddelení sa zlepší
  • No zároveň bojujú s problémom týkajúcim sa nedostatku kvalitných technológií na riadenie rizík.

Medzery vo vyhodnocovaní

Všetky firmy v prieskume odpovedali, že rizikový manažment je ich hlavným cieľom. Ako však prieskum ďalej odhalil, nezameriavajú sa na správne oblasti. Riadením rizík sa chcú vyhnúť najmä poškodeniu povesti (52 %), prevádzkového zdržania a porúch (51 %) a straty príjmu (50 %). Ale keď prišlo na otázku, akým najväčším rizikám firmy reálne čelia, väčšina odpovedala, že ide o finančné riziko (45 %), kybernetické hrozby (37 %) a riziko ochrany osobných údajov (36 %). Systematické a reputačné riziká boli až na samom konci, čelilo im len 20, resp. 21 % opýtaných firiem.

Z toho vyplýva, že firmy si tak úplne neuvedomujú systematické a dlhodobé riziká, pretože ich považujú za vágne a vzdialené. Systematické rizikové udalosti síce môžu byť na prvý pohľad nepodstatné, no dokážu spustiť špirálu udalostí, ktorá markantne ovplyvňuje celé biznis prostredie.

Firmy vedia, že potrebujú nový a multifunkčný prístup k rizikovému manažmentu. Kľúčové sú dve veci: Prístup k tým správnym údajom a spôsob, akým ich firma vyhodnocuje a používa. V tomto smere neexistuje jediný správny prístup, no firmy majú veľké medzery v tom, ako s dátami pracujú.

Dáta firmy využívajú vo všetkých štyroch fázach rizikového cyklu (posudzovanie, onboarding, monitoring a riadenie). Z prieskumu vyplynulo, že najväčší deficit v používaní dát je pri onboardingu zákazníkov či tretích strán, a tiež pri monitorovacej fáze.

Firmy však často uvádzali aj to, že hoci majú prístup k širokej škále dát, často im chýbajú nástroje na ich vyhodnocovanie, čo pre nich predstavuje naozajstnú výzvu, pokiaľ ide o rizikový manažment. Najmä ak ide o odhadovanie B2B podvodov a pochopenie finančného rizika. Dôvodom, prečo je to tak, sú podľa respondentov najmä finančné zdroje (45 %) a časť dokonca uviedla, že rizikový manažment bráni inováciám (39 %)

Využívanie dát v rámci riadenia rizík vytvára konkurenčnú výhodu a zvyšuje obchodnú odolnosť. To je výhoda, ktorá poháňa finančný zisk a tiež inovácie. Ak lídri prehodnotia svoje riadenie, rizikový manažment sa bude môcť lepšie prispôsobiť v minimalizácii systémových rizík, akým je napríklad klimatická zmena.

Mohutnejšie dáta o rizikách a lepší rizikový manažment ponúka veľké výhody naprieč celým podnikom. Spoločnosti doslova zúfalo potrebujú lepšie údaje a špecializované technológie. Firmy si od investícií do týchto riešení sľubujú najmä vyššiu efektivitu (74 %), ochranu dobrej povesti (73 %), zvýšenú obchodnú odolnosť (72 %) a zvýšenie príjmov (71 %).

Systémové riziká ako globálna hrozba

Podľa prieskumu firmy hľadajú nástroj a technológiu, ktorá by im umožňovala monitorovať riziko v reálnom čase a ktorá by im umožnila spoluprácu rizikového manažmentu naprieč celou firmou. Firmy preto najviac investujú do monitoringu hrozieb v reálnom čase (79 %), integráciu krízových manažmentov v rámci spoločnosti (74 %) a lepšej implementácie regulácií (74 %).

Ako sme už spomínali, systémové riziká predstavujú hlavnú globálnu hrozbu, no firmy ich často prehliadajú. Schopnosť vyhodnocovať, monitorovať a riadiť interné a systémové riziká je dnes dôležitejšia ako kedykoľvek predtým, aby sme úspešne zvládli ekonomickú neistotu a globálne otrasy. To, ako spoločnosti reagujú na rastúce úrovne rizík, bude hrať veľkú úlohu v ich budúcej výkonnosti.

Zo štúdie vyplývajú nasledovné odporúčania:

Urobte z riadenia rizík celopodnikovú záležitosť. Rizikový manažment nesmie byť izolovaná oblasť, ale prepojená cez všetky oddelenia spoločnosti. Keď manažéri budú mať prehľad o rizikách naprieč celou organizáciou, môžu sa  vyhnúť chybám, ktoré by mali dopad na zamestnancov, zákazníkov, partnerov a akcionárov.

Pravdou zostáva, že niektoré hrozby nemáte pod kontrolou, no stále ich môžete manažovať. Medzi takéto riziká patria napríklad štátne regulácie, systematické hrozby či tretie strany. S dobrými dátami je možné rýchlo prispôsobiť stratégiu aj pri veľkých a nepredvídateľných udalostiach, ako je napríklad pandémia či klimatická zmena.

Preto skombinujte dáta v reálnom čase s analýzami, aby ste získali maximum z technologických vymožeností. Riziká sú dynamické a dynamická musí byť aj vaša adaptácia na riziko. Riadenie podnikových rizík sa dá využiť aj na rast a inovácie. Ak nedrží krok s biznisom samotným, je skôr brzdou. A to si vyžaduje zmenu celého prístupu - musí to ísť ruka v ruke so stratégiou rastu.

Pomôžeme Vám nájsť to správne riešenie pre vaše potreby

Sme odborníci na dáta a analytiku. Radi pomôžeme aj Vašej firme so zvýšením obchodnej výkonnosti. Vyplňte svoje kontaktné údaje a my sa Vám ozveme.