Aktuálne informácie o scoringu a využívaní služieb Dun & Bradstreet v súlade so sankciami voči Rusku

Júl 2022

 

V nadväznosti na našu komunikáciu z apríla 2022 Dun & Bradstreet naďalej starostlivo monitoruje vplyv rusko-ukrajinskej krízy na obchodné aktivity po celom svete. S ohľadom na nedávne udalosti av súlade s najnovšími globálnymi sankciami prijala spoločnosť Dun & Bradstreet nasledujúce opatrenia:

  • S platnosťou od 7. júla 2022 Dun & Bradstreet pozastavuje prístup ku konfigurovaným* finančným údajom vo svojich riešeniach ruským subjektom a individuálnym užívateľom (finančných informácií) so sídlom v Rusku. Toto opatrenie reaguje na sankcie amerického Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (U.S. Office of Foreign Assets Control) podľa exekutívneho príkazu 14071.
Niektoré požiadavky podľa výkonného príkazu sú v súlade so snahou EÚ zo začiatku tohto roka zakázať firmám poskytovať ratingové služby a predplatné v súvislosti s ratingovými činnosťami ruským podnikom, štátnym príslušníkom a osobám v Rusku. Na základe okolností krízy tiež preradila spoločnosť Dun & Bradstreet všetky ukrajinské podniky do "neistého prevádzkového statusu", pretože miestne podnikateľské prostredie sťažovalo poskytovanie informácií ohľadom úverovej spôsobilosti spoločností. Tieto udalosti viedli spoločnosť Dun & Bradstreet k prijatiu nasledujúcich predchádzajúcich opatrení:
  • V apríli 2022 bolo pozastavené vypracovanie akýchkoľvek ďalších analýz alebo hodnotení subjektov, ktoré sú priamo zasiahnuté rusko-ukrajinskou krízou. To sa vzťahuje na:
    • Všetky ukrajinské podniky na základe obmedzeného prehľadu o ich neistom stave v regióne
    • Priamo sankcionované subjekty a subjekty po celom svete, ktoré sú kontrolované spoločnosťami, na ktoré boli uvalené sankcie Spojeným kráľovstvom, USA, Kanadou alebo EÚ za ich zapojenie do krízy na Ukrajine
  • Dňa 15. apríla 2022 spoločnosť Dun & Bradstreet znemožnila prístup k produktom súvisiacim s hodnotením kreditného rizika všetkým užívateľom v Rusku – v súlade s príslušnými regulačnými opatreniami.
  • Dňa 15. apríla 2022 spoločnosť Dun & Bradstreet tiež požiadala, aby správcovia účtov využívajúcich jej riešenia API vyhodnotili oprávnenie a prístup pre jednotlivých užívateľov, aby zabezpečili súlad so sankciami Spojeného kráľovstva, USA, Kanady a EÚ.

Dun & Bradstreet bude aj naďalej informovať o akýchkoľvek ďalších zmenách v dátových a skóringových službách a riešeniach, aby zabezpečila, že bude aj naďalej v súlade s globálnymi a miestnymi regulačnými a politickými zmenami. Pre viac informácií nás kontaktujte.


*) Na účely tohto pozastavenia zahŕňajú "konfigurované" finančné údaje finančné údaje týkajúce sa subjektu, ktoré sú upravené, interpretované alebo analyzované spoločnosťou Dun & Bradstreet, ako sú pomerové ukazovatele, miery rastu alebo kvartily odvetvia, alebo akékoľvek odhadované alebo modelované finančné údaje.