Aktuálne informácie o scoringu a využívaní služieb Dun & Bradstreet v súlade so sankciami voči Rusku

Apríl 2022

Dun & Bradstreet starostlivo sleduje vplyv rusko-ukrajinskej krízy na obchodné aktivity na celom svete. V nadväznosti na nedávne sankcie Spojeného kráľovstva, USA, Kanady a EÚ voči Rusku zakázala EÚ firmám poskytovať ratingové služby a predplatné v súvislosti s ratingovými činnosťami ruským podnikom, občanom a osobám v Rusku. Okrem toho boli na základe súčasných udalostí všetky ukrajinské podniky presunuté do „neistého prevádzkového stavu“, čo znamená, že miestne podnikateľské prostredie sťažuje poskytovanie informácií ohľadom kreditného rizika firiem.

V súvislosti s týmito udalosťami a s cieľom dodržať globálne sankcie prijala spoločnosť Dun & Bradstreet nasledujúce opatrenia:

  • S okamžitou platnosťou bolo pozastavené vypracovanie akýchkoľvek ďalších analýz alebo hodnotení subjektov, ktoré sú priamo zasiahnuté rusko-ukrajinskou krízou. To sa vzťahuje na:
    • Všetky ukrajinské podniky na základe obmedzeného prehľadu o ich neistom stave v regióne
    • Priamo sankcionované subjekty a subjekty po celom svete, ktoré sú kontrolované spoločnosťami, na ktoré boli uvalené sankcie Spojeným kráľovstvom, USA, Kanadou alebo EÚ za ich zapojenie do krízy na Ukrajine
  • Dňa 15. apríla 2022 spoločnosť Dun & Bradstreet znemožnila prístup k produktom súvisiacim s hodnotením kreditného rizika všetkým užívateľom v Rusku – v súlade s príslušnými regulačnými opatreniami.
  • Dňa 15. apríla 2022 spoločnosť Dun & Bradstreet tiež požiadala, aby správcovia účtov využívajúcich jej riešenia API vyhodnotili oprávnenie a prístup pre jednotlivých užívateľov, aby zabezpečili súlad so sankciami Spojeného kráľovstva, USA, Kanady a EÚ.

Dun & Bradstreet naďalej starostlivo sleduje situáciu a bude proaktívne informovať o akýchkoľvek ďalších zmenách v dátových a skóringových službách a riešeniach, aby bola v súlade s globálnymi a miestnymi regulačnými a politickými zmenami.

Pre viac informácií nás kontaktujte.