Smart data

Z Big Data tvoríme Smart Data

Výzva s obrovským potenciálom

Každý deň je na celom svete vytvorí 16 biliónov megabajtov dát. Pre jednotlivcov, firmy aj spoločnosť ako celok je toto obrovské množstvo informácií zlatou baňou - ale zároveň aj obrovskou výzvou. V Bisnode sme presvedčení, že budúcnosť patrí tým, ktorí dokážu transformovať, spresňovať a interpretovať veľké množstvo dát do toho, čomu hovoríme Smart Data.

Smart Data poskytujú pohľady, ktoré je možné využiť na tvorbu nových obchodných príležitostí, sebavdomých rozhodnutí a na automatizáciui rozhodovacích procesov. Už teraz majú Smart Data volyv na našu spoločnosť. Tento vplyv bude silnieť a preto na tomto mieste zdieľame naše odborné poznatky v tejto oblasti.

Viac informáciíí o Smart Data

Uskutočňujte inteligentné obchodné rozhodnutia

Zistite, ako môžu byť smart data a analýzy ekonomických informácií prínosné pre vás a vaše podnikanie

Zabezpečte si kvalitné informácie

Využívajte smart dáta na získanie uceleného prehľadu o svojich zákazníkoch, obchodných aktivitách, rizikách a príležitostiach.

  • Zabezpečte si veľmi kvalitné dáta a informácie
  • Obohaťte svoje dáta

Maximalizujte potenciál svojich vzťahov so zákazníkmi

Využívajte smart dáta na vyhľadanie nových zákazníkov, posilnenie predeja, optimalizáciu rizík a budovanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi.

  • Nájdite a oslovte nových zákazníkov
  • Optimalizujte riadenie rizík a pohľadávok
  • Udržujte a rozvíjajte vzťahy so svojimi aktuálnymi zákazníkmi
  • Sledujte a riaďte spoluprácu so zákazníkmi

Zautomatizujte svoje obchodné rozhodnutia

Využívajte smart data na zefektívnenie rozhodovacích procesov v každodenných činnostiach.

  • Zautomatizujte svoje procesy riadenie rizík a pohľadávok
  • Zaraďte kvalitné dáta do svojich obchodných postupov
  • Posilnite svoj marketing využitím užitočných dát, varovní a podnetov