Risk & Credit

Najnovšie trendy

Credit risk management máme v DNA


Oblasť riadenia rizík a úverov prechádza transformáciou, ktorá na dlhú dobu zmení náš spôsob, ako sa pozeráme na riziko a úvery. Aké sú najnovšie trendy v riadení úverového rizika? V Bisnode vieme, že rozumné kreditné rozhodnutia vytvárajú ziskovosť, a preto sa chceme podeliť o naše poznatky, aby sme vám pomohli rozhodovať sa správne.

 

Uskutočňujte inteligentné obchodné rozhodnutia

Zistite, ako môžu byť smart data a analýzy ekonomických informácií prínosné pre vás a vaše podnikanie

Zabezpečte si kvalitné informácie

Využívajte smart dáta na získanie uceleného prehľadu o svojich zákazníkoch, obchodných aktivitách, rizikách a príležitostiach.

  • Zabezpečte si veľmi kvalitné dáta a informácie
  • Obohaťte svoje dáta

Maximalizujte potenciál svojich vzťahov so zákazníkmi

Využívajte smart dáta na vyhľadanie nových zákazníkov, posilnenie predeja, optimalizáciu rizík a budovanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi.

  • Nájdite a oslovte nových zákazníkov
  • Optimalizujte riadenie rizík a pohľadávok
  • Udržujte a rozvíjajte vzťahy so svojimi aktuálnymi zákazníkmi
  • Sledujte a riaďte spoluprácu so zákazníkmi

Zautomatizujte svoje obchodné rozhodnutia

Využívajte smart data na zefektívnenie rozhodovacích procesov v každodenných činnostiach.

  • Zautomatizujte svoje procesy riadenie rizík a pohľadávok
  • Zaraďte kvalitné dáta do svojich obchodných postupov
  • Posilnite svoj marketing využitím užitočných dát, varovní a podnetov