Data-driven marketing

Dáta - nový nástroj pre marketingových profesionálov

Kvalitnejšie leady, viac spokojných zákazníkov a rastúce ROI

Nastali vzrušujúce časy pre marketingových profesionálov. Naša moderná spoločnosť produkuje dáta v neobvykle vysokom tempe. Rovnako tak sú prakticky nekonečné možnosti analýzy dát a ich využitia na zlepšenie akvizičných alebo cross- a upsellingových kampaní. Profesionáli v oblasti marketingu môžu jednoducho získať hlbší prehľad o svojich cieľových skupinách a ich potrebách a preferenciách.

Analýza dát sa stala prirodzenou súčasťou marketingu a stále viac dnešných spotrebiteľov očakáva vysoko relevantné oslovenie. Pre spoločnosti je stále ťažšie porozumieť ich požiadavkam a správne na ne reagovať. V Bisnode pracujeme každý deň na spresnení, interpretácii a analýzach dát, aby sme našim zákazníkom pomohli maximalizovať efektivitu ich marketingu.

Získajte aktuálne informácie o nových trendoch v oblasti data-driven marketingu. Na tomto mieste zdieľame naše poznatky v tejto oblasti prostredníctvom článkov, správ a analýz.

Uskutočňujte inteligentné obchodné rozhodnutia

Zistite, ako môžu byť smart data a analýzy ekonomických informácií prínosné pre vás a vaše podnikanie

Zabezpečte si kvalitné informácie

Využívajte smart dáta na získanie uceleného prehľadu o svojich zákazníkoch, obchodných aktivitách, rizikách a príležitostiach.

  • Zabezpečte si veľmi kvalitné dáta a informácie
  • Obohaťte svoje dáta

Maximalizujte potenciál svojich vzťahov so zákazníkmi

Využívajte smart dáta na vyhľadanie nových zákazníkov, posilnenie predeja, optimalizáciu rizík a budovanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi.

  • Nájdite a oslovte nových zákazníkov
  • Optimalizujte riadenie rizík a pohľadávok
  • Udržujte a rozvíjajte vzťahy so svojimi aktuálnymi zákazníkmi
  • Sledujte a riaďte spoluprácu so zákazníkmi

Zautomatizujte svoje obchodné rozhodnutia

Využívajte smart data na zefektívnenie rozhodovacích procesov v každodenných činnostiach.

  • Zautomatizujte svoje procesy riadenie rizík a pohľadávok
  • Zaraďte kvalitné dáta do svojich obchodných postupov
  • Posilnite svoj marketing využitím užitočných dát, varovní a podnetov