Compliance

Cesta k bezpečným obchodným rozhodnutiam

Uistite sa, že je vaše podnikanie v súlade s právnymi predpismi a reguláciami

Je samozrejmé, že ako firma chcete dodržiavať zákony, predpisy a smernice - či už pre potvrdenie vašej zodpovednosti voči trhu, alebo pre dodržiavanie pravidiel compliance. Nové, rozsiahlejšie a trvalo sa meniace pravidlá na trhu zťažujú možnosti efektívneho sledovania a monitorovania rizika. Zaručenie compliance ale nie je len o dodržiavaní pravidiel stanovených legislatívou. Obchod so "zlým" partnerom môže viesť k finančným stratám a poškodeniou dobrého mena vašej spoločnosti.

V Bisnode pracujeme každý deň s riešeniami, ktoré pomáhajú spoločnostiam zaistiť dodržiavanie predpisov a predchádzať praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu - bez ohľadu na to, kde na svete pôsobíte. Chceme pomôcť našim klientom viesť udržateľné podniky - to je dôležitá súčasť pre zaručenie dlhodobej existencie spoločnosti a pre elimináciu negatívej publicity a minimalizácii finančných rizík.minimalizovať finančné riziká.

Získajte aktuálne informácie o nových trendoch v compliance. Na tomto mieste zdieľame naše poznatky v tejto oblasti prostredníctvom článkov, správ a analýz.

Compliance v 50 sekundách

Uskutočňujte inteligentné obchodné rozhodnutia

Zistite, ako môžu byť smart data a analýzy ekonomických informácií prínosné pre vás a vaše podnikanie

Zabezpečte si kvalitné informácie

Využívajte smart dáta na získanie uceleného prehľadu o svojich zákazníkoch, obchodných aktivitách, rizikách a príležitostiach.

  • Zabezpečte si veľmi kvalitné dáta a informácie
  • Obohaťte svoje dáta

Maximalizujte potenciál svojich vzťahov so zákazníkmi

Využívajte smart dáta na vyhľadanie nových zákazníkov, posilnenie predeja, optimalizáciu rizík a budovanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi.

  • Nájdite a oslovte nových zákazníkov
  • Optimalizujte riadenie rizík a pohľadávok
  • Udržujte a rozvíjajte vzťahy so svojimi aktuálnymi zákazníkmi
  • Sledujte a riaďte spoluprácu so zákazníkmi

Zautomatizujte svoje obchodné rozhodnutia

Využívajte smart data na zefektívnenie rozhodovacích procesov v každodenných činnostiach.

  • Zautomatizujte svoje procesy riadenie rizík a pohľadávok
  • Zaraďte kvalitné dáta do svojich obchodných postupov
  • Posilnite svoj marketing využitím užitočných dát, varovní a podnetov