Aktuálne informácie o scoringu a využívaní služieb Dun & Bradstreet v súlade so sankciami voči Rusku. Viac informácií

Predvídajte a zabráňte odchodu zákazníka

Omedzte na minimum stratu svojich zákazníkov
Začíname
check-mark-blue.png

Zvýšte svoju ziskovosť a získajte viac zákazníkov

check-mark-blue.png

Zabráňte odchodu zákazníkov identifikáciou rizikových miest

check-mark-blue.png

Zvýšte dlhodobú vernosť svojich zákazníkov

Lepšie a dlhšie vzťahy so zákazníkom

Lepšie a dlhšie vzťahy so zákazníkom

V niektorých odvetviach je obrat zákazníkov alebo „odchod" až 40 % ročne. To platí hlavne pre odvetvia, v ktorých je vysoká konkurencia a v ktorých je jednoduché zmeniť dodávateľa, ako napríklad v odvetví telekomunikácií. Veľa spoločností je tak zaneprázdnených identifikovaním a lákaním nových zákazníkov, že si neuvedomujú, že rovnako dôležitou obchodnou stratégiou je minimalizácia straty zákazníkov a predlžovanie vzťahu s jednotlivými zákazníkmi.

Náklady na získanie nového zákazníka môžu byť päťkrát vyššie ako náklady na udržanie súčasného zákazníka. Keď stratíte zákazníka, je dôležité pochopiť, aký typ zákazníka sa rozhodne vás opustiť a prečo a to s cieľom minimalizovať riziko toho, že sa to stane znova. Analýza odchodu zákazníkov vám môže dať na tieto otázky odpoveď, poskytnúť jasnejší prehľad rizík medzi vašimi súčasnými zákazníkmi a typmi zákazníkov, ktorých by ste mali uprednostniť pri vyhľadávaní potenciálnych zákazníkov v budúcnosti.

Tým, že budete strategicky pracovať s prehľadmi o tom, u ktorých zákazníkov je veľká pravdepodobnosť, že odídu a ktorí budú v priebehu času viac ziskoví, môžete prispôsobiť vašu komunikáciu a ponuku a vybudovať si dlhodobý vzťah s profilmi tých zákazníkov, ktorí majú tu najvyššiu hodnotu dĺžky vzťahu so zákazníkom (Customer Lifetime Value, CLV).

Zvýšte ziskovosť znížením odchodov zákazníkov

Zvýšte ziskovosť znížením odchodov zákazníkov

Určite premenné, ktoré ovplyvňujú odchod vašich zákazníkov

  • Predvídajte riziko odchodu zákazníka tým, že identifikujete charakteristické vlastnosti skupín, ktoré sa vytrácajú z vašej zákazníckej základne
  • Predíďte odchodom zákazníkov tým, že poznáte udalosti, ktoré spúšťajú odchody
  • Rozvíjajte stratégie, ktoré nalákajú také profily zákazníkov, ktoré budú mať potenciál dlhotrvajúcich zákazníckych vzťahov
Zvýšte hodnotu dĺžky vzťahu so zákazníkom

Zvýšte hodnotu dĺžky vzťahu so zákazníkom

Upevnite lojalitu na predĺženie vzťahu so zákazníkom

  • Vytvorte dlhodobé vzťahy so zákazníkmi pomocou relevantnej a prispôsobenej komunikácii
  • Zvýšte výnosy tým, že budete predávať viac a častejšie svojim lojálnym zákazníkom
  • Vylepšite hodnotu dĺžky vzťahu so zákazníkom (CLV) tým, že prispôsobite vašu štruktúru ponúk pravidelným nákupom

Tradičná analýza odchodu zákazníkov má tendenciu ukázať na dôvody, prečo se zákazníci rozhodnú vzťah ukončiť, ale zriedka je to včas na to, aby spoločnosť mohla jednať a zabránila zákazníkom v odchode. S prediktívnou analýzou môžete získať informácie včas na to, aby ste prispôsobili komunikáciu, zákazníckej služby a ponuky tak, aby vyhovovali potrebám zákazníkov a tým minimalizovali riziko, že ukončia svoj vzťah s vami.

Čím lepši prehľad o odchodoch a ich dôvodoch, tým lepšie môžete u nových zákazníkov uspieť s vašimi produktami a službami a minimalizujete dôvody na odchod hneď od začiatku.

Bisnode má štruktúrované dáta, ktoré potrebujete na integráciu s vašimi vlastnými internými dátami a schopnosť zahrnúť neštrukturalizované dáta na identifikáciu premenných, ktoré ovplyvňujú odchod zákazníka vo vašom podnikaní.

Doplnkové externé informácie zahŕňajú údaje či už o súkromných spotrebiteľoch, tak aj o spoločnostiach. Bisnode zaručuje kvalitu týchto dát, takže si môžete byť istí, že vaše rozhodnutia budú založené na presných informáciách.

Už od roku 1800 zbiera a spracováva Bisnode dáta, a od 60. rokov 20. storočia vykonáva predikatívne analýzy. V spoločnosti Bisnode pracuje 300 analytikov, ktorí priebežne overujú a zabezpečujú kvalitu údajov zo stoviek rôznych zdrojov. To znamená, že si môžete byť vždy istí, že podpora rozhodovania, ktorú získavate, je spoľahlivá a presná.

Začíname s predikciou a znížením straty zákazníkov

Zavolajte nám

Môžete nás kontaktovať počas pracovných dní medzi 8-16

+421 32 746 26 40

Get connected

Chcete aby sme vás kontaktovali?