Aktuálne informácie o scoringu a využívaní služieb Dun & Bradstreet v súlade so sankciami voči Rusku. Viac informácií

Prediktívne analýzy

Zvýšte svoje výnosy pomocou trigger-based marketingu a predaja
Začíname
check-mark-blue.png

Optimalizujte svoje procesy s využitím trigger-based marketingu

check-mark-blue.png

Zvýšte konverzie kontaktovaním zákazníka v ten pravý čas

check-mark-blue.png

Objavte potenciál pre budúce nákupy vašich zákazníkov

Predvídajte budúce nákupy svojich zákazníkov

Predvídajte budúce nákupy svojich zákazníkov

Všetky spoločnosti sú si vedomé toho, že ich ponuky musia byť cielené na jednu alebo viac dobre definovaných skupín. Problémom je, že kritériá pre tradičné cieľové skupiny už nie sú dostatočne presné. Vek, pohlavie, adresa a príjem dodatočne nevypovedajú o potrebách a preferenciách jednotlivcov. To isté platí pre firmy: odvetvia, počet zamestnancov a výsledky za posledný rok neposkytujú zodpovedajúce informácie o tom, aké sú v tejto chvíli potreby spoločnosti.

Poskytovanie kvalitatívneho vedenia vašim predajným organizáciám je problém. Obchodný zástupcovia naopak čelia zložitej úlohe určiť potenciál v každej vedúcej oblasti a pritom sa stále starať o súčasných zákazníkov tak, aby nakupovali viac. Prediktívne analytické nástroje na udalosti (spúšťače), ktoré predchádzajú nákupom od vašej spoločnosti, vám povedia, ktorá z vašich cieľových bude nakupovať a kedy. To vám umožní prezentovať príslušné ponuky v správnu dobu – a skôr ako vaša konkurencia.

Naše prediktívne analýzy nie sú založené len na historických údajoch o zákazníkoch. Zhromažďujeme dáta z mnohých rôznych zdrojov podľa premenných, ktoré sú pre vaše podnikanie najdôležitejšie. Akonáhle určíme významné spúšťače pre vaše podnikanie, bude možné predpovedať pravdepodobnosť, že budú zákazníci nakupovať určité produkty alebo služby v rámci určitého časového obdobia.

Prediktívne analytické nástroje vám pomôžu s vytvorením obchodných stratégií a taktických a prevádzkových procesov na inteligentnejšie podnikanie.

Maximalizujte presnosť pri vyhľadávaní potenciálnych zákazníkov

Maximalizujte presnosť pri vyhľadávaní potenciálnych zákazníkov

Prediktívna analýza predvída budúci nákup vašich zákazníkov

  • Určite, kedy zákazník potrebuje vaše produkty a služby
  • Rozvíjajte vaše kampane tým, že rozdelíte zákazníkov do segmentov na základe konkrétnych udalostí (spúšťačov)
  • Optimalizujte rozvoj podnikania tým, že si vypočítate pravdepodobnosť, že zákazník nakúpi
Zvýšte mieru konverzie pomocou efektívnych procesov na získavanie zákazníkov

Zvýšte mieru konverzie pomocou efektívnych procesov na získavanie zákazníkov

Trigger-based marketing umožňuje automatizáciu

  • Zvýšte návratnosť investícií do marketingu pomocou relevantnejšej komunikácie so zákazníkmi
  • Vytvorte zodpovedajúce a ziskové marketingové a predajné kampane lepším pochopením potrieb prijímateľov
  • Zvýšte stabilitu vašich predajných a marketingových aktivít pomocou automatizovaného marketingu
Zvýšte tržby správnym načasovaním

Zvýšte tržby správnym načasovaním

Určite potreby zákazníkov pomocou spúšťačov

  • Vylepšite načasovanie procesu predaja tým, že pochopíte, ktoré udalosti vedú k potrebe nakupovať
  • Zvýšte pravdepodobnosť predaja personalizáciou ponúk pre zákazníka
  • Vytvorte relevantné kampane prispôsobené nákupnému oknu zákazníka

Dáta môžu byť analyzované z mnohých rôznych dôvodov a pre organizácie nie je neobvyklé, že majú rôzne úrovne vyspelosti spôsobov, akými so svojimi údajmi zaobchádzajú. Prediktívne analytické nástroje predstavujú tretí z našich štyroch krokov v modeli vyspelosti analytických nástrojov. Prvý krok, ktorý sa nazýva reaktívny alebo popisná analýza, sa zameriava na pochopenie toho, čo sa stalo. Ďalší krok nazývaný proaktívny alebo diagnostická analýza hľadá odpovede na to, prečo sa niečo stalo. Potom ste pripravení na prediktívnu analýzu – predpovedajúcu, čo sa stane nabudúce. Posledným krokom je preskriptívna analýza, pomocou ktorej (aspoň teoreticky) použijete tieto analytické nástroje na stanovenie toho, aké rozhodnutia by ste mali prijať, aby ste dosiahli požadované výsledky.

Pri použití prediktívnych analytických nástrojov môže Bisnode identifikovať vzťah medzi vašimi súčasnými zákazníkmi a kategóriami produktov a služieb a predpovedať pravdepodobnosť, že niekto, kto kúpil ponúkaný produkt/službu A, kúpi ponuku B alebo C. Rovnako vám môžeme pomôcť vyčleniť vašich najziskovejších zákazníkov a potom identifikovať podobné skupiny na zacielenie, a stanoviť pravdepodobnosť nákupu v určitom časovom rámci.

Môžeme tiež analyzovať, aké udalosti spúšťajú potrebu vašich produktov a služieb, a stanoviť poradie, v ktorom budú produkty nakupované a v akých časových intervaloch. Prediktívne analytické nástroje vám pomôžu vyvinúť stratégie a taktické a prevádzkové procesy na využitie príležitostí na trhu.

Údaje o udalostiach, ktoré predchádzajú nákupom od vašej spoločnosti alebo potrebe vašich služieb, vám môžu pomôcť zefektívniť komunikačnú snahu a zautomatizovať vaše marketingové aktivity. Bisnode vám môže pomôcť určiť, ako začína cesta vášho zákazníka a kedy a prostredníctvom akých kanálov dosiahnete lepšie výsledky v komunikácii so zákazníkmi.

Spúšťačom pre súkromných spotrebiteľov môže byť nákup nového domu alebo narodenie dieťaťa. Príklady spúšťačov pre spoločnosti môžu zahŕňať vloženie zahraničného kapitálu, otvorenie novej pobočky alebo nastúpenie nového generálneho riaditeľa.

Prediktívne analytické nástroje môžeme rovnako použiť na určenie toho, ktorí z vašich zákazníkov pravdepodobne nakúpia v priebehu určitého časového obdobia. Na základe takýchto informácií potom s nimi môžete komunikovať v okamihu, keď nastane ich potreba.

Zistite víac o Trigger-Based Marketingu

Schopnosť kombinovať vlastné interné údaje o zákazníkoch a transakciách so spoľahlivými a kvalitnými externými dátami so zárukou je kľúčom k úspešnému rozvoju podnikania. Spoločnosť Bisnode vykonáva priebežné analýzy pre klientov naprieč Európou a máme rozsiahle skúsenosti s vývojom modelov analýzy založených na špecifických obchodných výzvach.

Už od roku 1800 zbierame a spracovávame dáta a od 60. rokov 20. storočia vykonávame prediktívne analýzy. Spoločnosť Bisnode zamestnáva 300 analytikov, ktorí priebežne overujú a auditujú údaje zo stoviek rôznych zdrojov. To zaručuje, že podpora rozhodovania, ktorú získavate, je vždy spoľahlivá a presná.

Vaša zákaznícka základňa sa neustále mení tak, ako nový zákazníci prichádzajú a iný odchádzajú. Kontaktné údaje zákazníkov sa rovnako čas od času zmenia — a rovnako tak aj ich potreby. To všetko znamená, že informácie vo vašich systémoch musia byť aktualizované neustále preto, aby sa predišlo nezrovnalostiam, ktoré by mohli viesť k nesprávnym rozhodnutiam.

Môžete si vybrať a predplatiť si pravidelné aktualizácie, zasielanie súborov alebo prepojenie vašich systémov s našimi pre integrované aktualizácie napríklad vašich nástrojov CRM alebo systémov ERP.

Začíname s prediktívnou analýzou

Zavolajte nám

Môžete nás kontaktovať počas pracovných dní medzi 8-16

+421 32 746 26 40

Get connected

Chcete aby sme vás kontaktovali?