Aktuálne informácie o scoringu a využívaní služieb Dun & Bradstreet v súlade so sankciami voči Rusku. Viac informácií

Zacieľte a oslovte zákazníkov všetkými kanálmi

Optimalizujte svoje kampane naprieč jednotlivými kanálmi
Začíname
check-mark-blue.png

Zefektívnite definíciu a výber vhodných cieľových skupín

check-mark-blue.png

Zvýšte presnosť oslovenia s relevantnými dátami

check-mark-blue.png

Zaistite, že vaša ponuka osloví vhodné publikum správnymi kanálmi

Od stratégie až po implementáciu

Od stratégie až po implementáciu

Na zavedenie úspešných predajných a marketingových aktivít potrebujete byť schopný určiť a pochopiť cieľové skupiny a cieliť príslušné ponuky priamo na ne. Po dokončení detailných analýz, vyvinutí stratégií je nutné tieto implementovať. Problém často spočíva v schopnosti aplikovať cieľovú skupinu na skutočné osoby a osloviť ich prostredníctvom kanálov, ktorými sú najlepšie dosažitelní. Na stanovenie toho, či je alebo nie je kampaň úspešná, potrebujete byť tiež schopný určiť výsledky a utvrdiť sa, že sa ponuka vašej spoločnosti dostala k správnej cieľovej skupine. Bez ohľadu na to, aké hodnotiace kritériá používate, sú hodnoteia kľúčom k tomu, aby ste mohli priebežne rozvíjať a optimalizovať svoje aktivity a zaistiť, aby ich implementácia prebiehala v súlade s vašimi stratégiami.

Riešenia Dun & Bradstreet vám pomôžu identifikovať, na koho by ste mali cieliť a umožní vám osloviť presne tých potenciálnych zákazníkov, ktorí odpovedajú vašej cieľovej skupine. Vďaka prístupu k relevantným údajom a informáciám, ktoré potrebujete, môžete zaistiť, že váš priiamy marketing zasiahne do čierneho. Dáta sú spracovávané v súlade s platnými právnymi predpismi a uznávanými postupmi a sú pravidelne aktualizované. To znamená, že si môžete byť istí, že sú spoľahlivé a používané správnym spôsobom.

Identifikujte zákazníkov

Identifikujte zákazníkov

Robte správne výbery pomocou relevantných dát

 • Stanovte atraktívne cieľové skupiny pomocou pokročilých analýz a relevantných dát
 • Identifikujte persony, ktoré odpovedajú vašej cieľovej skupine, a to vďaka prístupu k presným informáciám
 • Uistite sa, že sú vaše stratégie implementované tým, že definujete konkrétne cieľové publikum
Optimalizujte svoj marketing

Optimalizujte svoj marketing

Potvrdené výsledky pomocou data-driven kampaní

 • Oslovte správnych zákazníkov cielenou ponukou relevantnými kanálmi tým, že presne definujete cieľovú skupinu
 • Starajte sa o kľúčových zamestnancov strategických potenciálnych zákazníkov
 • Zaistite nepretržitý efektivny priamy marketing pomocou analýzy odozvy a aktuálnym informáciám

Pokiaľ pracujete s priamou reklamou, telemarketingom, plánováním kampaní alebo predajov, môže vám Bisnode poskytnúť množstvo overených služieb a nástrojov na targeting. Vďaka prístupu k informáciám a kontaktným údajom o všetkých spoločnostiach na českom a slovenskom trhu vám môžeme dať nástroje na zasiahnutie cieľa. Tie zahŕňajú nájdenie správnych kanálov, čo znamená nielen zaistenie, že sú takéto kanály použiteľné, ale aj to že povede na odozvu od zákazníkov. Pomôžeme vám nájsť vaše cieľové skupiny a potenciálnych zákazníkov a zaistíme, aby ste si vybrali relevantné cieľové skupiny, a to hlavne prostredníctvom prístupu k množstvu rôznych premenných pre výbery. Monitorovanie vybranej cieľovej skupiny zaistí, že budete vždy vedieť o tom, kedy sa relevantné informácie zmenia,. Vždy sa včas dozviete napríklad o vzniku alebo likvidácii spoločnosti alebo o nahradení osôb na kľúčových riaditeľských pozíciách. To zaistí, že budete mať vždy prístup ku správnym a aktuálnym údajom tak, aby ste mohli vykonávať efektívny priamy marketing.

Príklady kritérií pre výbery:

Základné kritériá

 • Odvetvie
 • Počet zamestnancov
 • Pozícia
 • Región
 • Právna forma
 • Export/import
 • Súkromná/verejná
 • Súčasť firemnej skupiny

Finančné kritériá

 • Ročné tržby
 • Riziko
 • Zmena v zisku
 • Zmena v tržbách
 • Základné imanie
 • Pomer medzi základným imaním a aktívami
 • Skóring

Kritériá vzťahujúce sa k udalostiam

 • Noví štatutári spoločnosti
 • Fúzia/akvizícia
 • Zmena adresy
 • Nová spoločnosť

Vytváření efektivních kampaní vyžaduje hluboké znalosti faktorů, které osoby ovládají. Potřebujete znát skutečnosti, jako například co dělají ve svém volném čase, co si dnes myslí, a co plánují na zítřek. V našem složitém světě již nejsou tradiční kritéria výběru ani relevantní ani použitelná. Nástroj Bisnode Kollektion  vám poskytne přesnější přehled o dnešních spotřebitelích tím, že kombinuje a analyzuje řadu různých zdrojů dat. Vámi vybrané cílové skupiny získají větší energické rozměry díky více jak 50 proměnným podpořeným faktory jako jsou například jednotlivec, domácnost a geografie. To vám umožní více specifikovat váš výběr a oslovit správnou cílovou skupinu.

Přečtěte si více 

Monitoring cieľových skupín vám pomôže udržať si prehľad o cieľových skupinách, ktoré sú pre vaše podnikanie zaujímavé. To vám poskytne prístup k potenciálnym zákazníkom, ktoří zodpovedajú požiadavkam vašej stratégie a vašim potrebám. Monitorovanie vašej cieľovej skupiny vám môže poskytovať informácie o nových spoločnostiach a osobách s rozhodovacou právomocou.

Nabízíme vám řešení metodou account-based marketingu prostřednictvím námi vlastněné společnosti Vendemore. Tato metoda reklamy založené na IP vám umožní aktivně oslovit konkrétní strategické účty zákazníků. To vám poskytne možnost vytvořit si dlouhodobé vztahy a optimalizovat prodejní a marketingové aktivity pro vybrané zákazníky. Řešení kombinujte příležitost oslovit správné osoby s rozhodovacími pravomocemi s potenciálem v digitálních rozhraních, komunikovat směrem k zákazníkovi nebo potenciálnímu partnerovi, když si zvolí být online a aktivně vyhledávat informace. Personalizací vaší nabídky a vašeho sdělení se stanou vaše kampaně a sdělení relevantnější a zajímavější. To vám poskytne nástroj pro vytvoření úspěšného a ziskového podniku.

Další informace o metodě Account-Based Marketing

S použitím analýzy odozvy vyhodnotíte svoj výber cieľovej skupiny na základe toho, kto odpovie a ako odpovie. Tieto poznatky môžu byť potom použité na neustály rozvoj a vylepšovanie vašich kampaní. Analýza odozvy vám ukáže, ktoré ponuky zapracovali najlepšie a na ktoré skupiny by ste sa mali zamerať.

Spätná väzba o tom, ako môžete presnejšie definovať cieľové skupiny a robiť lepší výber zo všetkých zdrojov, vám dá cenné podklady na to, ako vylepšiť presnosť pri získavaní zákazníkov.

Začíname s výberom cieľovej skupiny

Zavolajte nám

Môžete nás kontaktovať počas pracovných dní medzi 8-16

+421 32 746 26 40