Aktuálne informácie o scoringu a využívaní služieb Dun & Bradstreet v súlade so sankciami voči Rusku. Viac informácií

Segmentácia a trhový potenciál

Vypracujte stratégie pomocou detailného prehľadu trhu
Začíname
check-mark-blue.png

Vytvorte stratégie oslovenia zákazníkov podložené analytickými výstupmi

check-mark-blue.png

Optimalizujte svoj marketing pomocou personifikovaných ponúk

check-mark-blue.png

Rozvíjajte svoje podnikanie pomocou relevantných segmentačných modelov

Získanie poznatkov pre navýšenie marketingového potenciálu

Získanie poznatkov pre navýšenie marketingového potenciálu

Základným predpokladom úspešného podnikania je schopnosť pochopiť vašich zákazníkov, ich chovanie a ich potreby. V našom rýchlo sa meniacom svete sa to môže zdať ako omnoho ťažšia úloha ako kedykoľvek predtým, no schopnosť vytvárať stratégie založené na cenných prehľadoch o vašom trhu a vašich zákazníkoch je teraz kľúčové pre podnikanie akejkoľvek organizácie. Určením toho, kde je váš potenciál ako medzi súčasnými, tak medzi potenciálnymi zákazníkmi sa môžete sústrediť na zdroje na správnom mieste, vytvoriť cielené kampane, optimalizovať svoj marketing a osloviť zákazníkov s najväčšou kúpnou silou a potenciálom a to prostrednictvom relevantných kanálov.

Dun & Bradstreet vám pomôže analyzovať zákazníkov a potenciálnych zákazníkov napríeč celým životným cyklom zákazníka. S väčším pochopením trhu a vašich súčasných zákazníkov identifikujeme relevantné segmenty, ktoré vám pomôžu osloviť nových zákazníkov. To vám umožní generovať rast a zvýšiť ziskovosť.

Identifikujte potenciál pre rozšírenie príležitostí

Identifikujte potenciál pre rozšírenie príležitostí

Rozvíjajte svoje podnikanie podľa vlastných podmienok

 • Presne definujte cieľové skupiny pomocou inteligentných nástrojov na výber a pomocou skúsených analytikov.
 • Zefektívnite svoje podnikanie prostredníctvom relevantne navrhnutej segmentácie.
 • Zvýšte hodnotu zákazníka pomocou prakticky využiteľných modelov segmentácie.
Maximalizujte efektívnosť marketingu

Maximalizujte efektívnosť marketingu

Zvýšte presnosť pomocou relevantných dát

 • Efektívne sa starajte o vzťahy so správnymi zákazníkmi pomocou prehľadných analýz a inteligentných kombinácií vlastných dát a dát od spoločnosti Dun & Bradstreet.
 • Vytvorte príležitosti na oslovenie potenciálnych zákazníkov tým, že definujete vlastné segmenty na jednotlivých úrovniach.
 • Zefektívnite svoje zdroje a marketing tým, že sa zameriate na konkrétne skupiny zákazníkov ako napríklad na tých, ktorí majú najväčšiu nákupnú silu a sklon k nakupovaniu.

Segmentácia môže byť založená na ľubovolnom počte parametrov, ako sú napríklad potreby, hodnoty, postoje alebo demografické údaje. V závislosti na vašom cieli, na tom, ako plánujete segmentáciu využíť a na tom, ako vyzerajú údaje o vašich zákazníkoch, vytvoríme modely šité na mieru vašim jedinečným potrebám a situácii. Či už je vašim cieľom udržať si súčasných zákazníkov alebo získať nových, vytvoriť ponuku alebo vybudovať dlhodobú lojalitu, Bisnode poskytuje analýzy prispôsobené vašim potrebám. Tým získate väčšie poznatk o vašich zákazníkoch na základe parametrov, ktoré sú pre vás relevantné, a rovnako zabezpečíte, že budete mať nástroje na vytváranie, aj na implementáciu stratégií.

Segmentácia vám uľahčuje identifikáciu vašich najlepších zákazníkov, toho, ktorí zákazníci vykazujú potenciál, ktorých by ste si mali udržať, a toho, ktorí zákazníci naopak nie sú ziskoví. To vám poskytuje nástroj na vybudovanie databázy zákazníkov a stanovenie priorít medzi vašimi zákazníkmi. Rovnako vám to pomôže určiť úrovne a kritérié na ich klasifikáciu napríklad do skupín „zlatých", „strieborných" a „bronzových" zákazníkov. To vám umožní optimalizovať a zefektívniť vaše predajné a marketingové aktivity tým, že oslovíte vašich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov s relevantnými kampaňami a akciami.

Aj keď máte určité poznatky a porozumenie vašich zákazníkov, sú situácie, kedy potrebuje vedieť viac. Tým, že budete klásť konkrétne otázky prostredníctvom dobre štrukturovaného prieskumu, môžete prijímať obchodné rozhodnutia založené na cenných poznatkoch získaných z odpovedí respondentov. To vám umožní zvýšiť kvalitu kampaní vašej spoločnosti, znížiť náklady a zvýšiť tržby.
Bisnode prispôsobuje online, a aj telefónne prieskumy tak, aby ste získali odpovede na otázky, ako napríklad:

 • Čo si vaši zákazníci myslia o produkte, ktorý ste dodali?
 • Sú vaši zákazníci spokojni s vašim zákazníckym servisom?
 • Ako sa v priebehu času vyvíja spokojnosť zákazníkov?
 • Ako vaši zákazníci hodnotia vašu spoločnosť v porovnaní s konkurenciou?
 • Majú vaši zákazníci špecifické požiadavky vzťahujúce sa na vaše produkty?

Dobre vedený prieskum vám poskytne podporu na správneá rozhodnutia tak, aby ste v budúcnosti uspokojili všetky možné potreby zákazníkov.

Naše partnerstvo so spoločnosťou Dun & Bradstreet vám pomáha odhaliť obchodný potenciál na vašom globálnom trhovom segmente, vykonávať cielené marketingové kampane a budovať databázy vašich potenciálnych zákazníkov na medzinárodnom trhu. Pomocou neustále aktualizovaných informácií z najväčšej svetovej firemnej databázy (údaje o viac ako 300 miliónoch spoločností čerpajúce z 30 000 zdrojov) získate dáta, ktoré potrebujete na seriózne obchodné rozhodnutia. Všetky podnikateľské subjekty v databáze sú označené jedinečným D&B DUNS číslom, ktoré umožňuje prístup k štrukturovaným údajom a informáciám o tom, ako sú podniky navzájom propojené, a to aj napríeč rôznymi krajinami. To vám pomôže identifikovať príležitosti na predaj potenciálnym zákazníkom v rovnakej firemnej skupine, v ktorej sú vaši súčasný zákazníci, a zamerať predajné zdroje na tých zákazníkov, ktorí majú najväčší potenciál.

Zistite viac D&B Global Reference Solution

Začíname so segmentáciou

Zavolajte nám

Môžete nás kontaktovať počas pracovných dní medzi 8-16

+421 32 746 26 40