Aktuálne informácie o scoringu a využívaní služieb Dun & Bradstreet v súlade so sankciami voči Rusku. Viac informácií

Identifikujte svojich potenciálnych zákazníkov

Určite cieľové skupiny pomocou data-driven analýz
Začíname
check-mark-blue.png

Poznajte svoje cieľové skupiny pomocou analytických nástrojov

check-mark-blue.png

Oslovte zákazníkov s presne cielenými ponukami

check-mark-blue.png

Zvýšte svoj potenciál oslovením efektívne vybraných zákazníkov

Poznanie prináša príležitosti

Poznanie prináša príležitosti

Aby bolo podnikanie úspešné, musí byť vždy pre svojich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov relevantné. To vyžaduje hlbšie poznanie toho, kto jeho súčasný a potenciálny zákazníci sú a akú kúpnu silu a chovanie majú. Relevantné informácie a schopnosť analyzovať také informácie sa teda stávajú kľúčovými predpokladmi na konkurenceschopné podnikanie. Schopnosť pravidelne zaznamenávať zmeny v profiloch zákazníkov vytvorí flexibilitu a príležitosti pre rast na kolísavom trhu.

Relevantný prehľad o zákazníkoch umožňuje nielen rozvoj cielených ponúk ale aj prispôsobenie vašej komunikácie. To spoločnostiam dáva možnosť rozvíjať vzťahy so zákazníkmi, optimalizovať predajné a marketingové aktivity a zvyšovať výnosy.

Riešenia Dun & Bradstreet na vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov vám pomôžu identifikovať vašu cieľovú skupinu a spoznať ju detailnejšie. Rozsiahlymi skúsenosťami a osvedčenými metódami analyzujeme vaše údaje o zákazníkoch a kombinujeme ich s údajmi potenciálnych zákazníkov a poznatky z rozsiahlych zdrojov dát. To vám poskytne cenné a pre podnikanie zásadné znalosti o vašich zákazníkoch a znalosti nutné pre správne zacielenie na potenciálnych zákazníkov.

Tvorte nové príležitosti

Tvorte nové príležitosti

Zvýšte presnosť pomocou detailných analýz a relevantných dát

  • Definujte svoju optimálnu cieľovú skupinu prostredníctvom analyzovaných dát
  • Získajte cenné informácie o pravdepodobných kupujúcích s našimi preverenými analytickými modelmi
  • Robte presné prognózy prostrednictvom prístupu k údajom zásadným pre podnikanie
Rozvíjajte svoje podnikanie

Rozvíjajte svoje podnikanie

Maximalizujte efektívnosť marketingu s presnými údajmi

  • Zacieľte relevantné ponuky na správnych zákazníkov pomocou prehľadov o záujmoch zákazníkov a ich chovania
  • Optimalizujte komunikáciui tým, že spoznáte, kto sú tito pravdepodobný kupujúci a kedy budú pripraveni prijať vašu ponuku a prostrednictvom akého kanálu
  • Zvýšte ziskovosť a zefektívnite využívanie zdrojov tým, že si budete udržiavať prehľad o zákazníkoch s najvyšším potenciálom

Analýzy cieľlových skupín od spoločnosti Bisnode vám poskytnú spoznanie toho, kto sú vaši zákazníci, v ktorých cieľových skupianách má vaša spoločnosť úspech a aké sú trhové podiely každej z týchto skupín. Tieto prehľady vám dajú potenciál pre nové podnikanie tým, že vám pomôžu určiť, kde nájdete „dvojčatá", tj. potenciálnych zákazníkov podobných vašim súčasným zákazníkom. Neustálym získavaním aktualizácií pri zmenách môžete zaistiť, že budete mať vždy jasný prehľad o profile vašej cieľovej skupiny a že budete vždy komunikovať relevantné ponuky pre tých správnych potenciálnych zákazníkov.

Skóring spoločnosti Bisnode vám poskytuje cenné a detailné informácie o vybranej skupine zákazníkov. Vykonávame hĺbkové analýzy a zostavujeme analytické modely založené na zákazníkoch, ktorí vás dnes majú radi, s cieľom identifikovať tých, ktorí vás budú mať radi zajtra. Rovnako získate odpovede na to, koho by ste nemali uprednostňovať rovnakým spôsobom v budúcnosti. Na základe vašej databázy zákazníkov zostavíme pre vašu spoločnosť jedinečný model, ktorý bude analyzovať vaše údaje o zákazníkoch a hodnotiť jednotlivcov na základe pravdepodobnosti toho, že sa stanú vašimi zákazníkmi, budú viac nakupovať, budú častejšie nakupovať alebo odídu. To vám dá cenný nástroj nielem na doplnkové predaje súčasným zákazníkom ale tiež na nové predaje, aj keď skóring môže byť rovnako aplikovaný na firmy, ktoré nie sú v súčasnosti vašimi zákazníkmi.

Na zvýšenie výnosov od súčasných zákazníkov je zásadné vedieť, aké percento z ich celkových nákupov tvorí nákupy vo vašej spoločnosti. To poskytuje jasný údaj o existujúcom potenciále, ktorý môže býť využitý pri vytváraní efektivních obchodních strategií. Bisnode doplní vaše informace o údaje o trhu, o tom, kolik vaši zákazníci nakupují celkem a o tom, jak jsou tyto nákupy distribuována mezi různými dodavateli, aby vám pomohla pochopit, kolik by u vás mohli potenciálně utrácet. Díky těmto informacím můžete upřednostňovat správné iniciativy a nabídky a pečovat o vztahy s loajálními zákazníky. To vám poskytne nástroj pro zacílení těch správných zákazníků a generování růstu.

Pro rozšíření možností k oslovení vybraných zákazníků vám nabízíme řešení metodou account-based marketingu prostřednictvím námi vlastněné společnosti Vendemore. S cílem vytvořit dlouhodobé vztahy a obchody ve strategických oblastech obchodu toto řešení kombinujte příležitost oslovit správné osoby s rozhodovacími pravomocemi s potenciálem v digitálních rozhraních. Za použití reklamy založené na IP komunikujete směrem k zákazníkovi nebo potenciálnímu partnerovi, když si zvolí být online a aktivně vyhledávat informace. Personalizací vaší nabídky a vašeho sdělení pro konkrétního zákazníka se stanou vaše prodejní a marketingové aktivity relevantnější a zajímavější, čímž vytvoříte podmínky pro růst výnosů

PŘEČTETE SI VÍCE O METODĚ ACCOUNT-BASED MARKETINGU

Riadenie úspešného podniku už nie je len o vytváraní prognóz založených na historickom vývoji. Spoločnosti potrebujú už dnes predvídať, čo budú zákazníci požadovať zajtra. Schopnosť interpretovať toky informácií a odhaľovať zmeny v trendoch a v chovaní zákazníkov môže byť pre vaše podnikanie naprosto zásadná. Riešenia Bisnode vám pomáhajú určiť, ktoré údaje sú pre vaše podnikanie zásadné a ako sa im prispôsobiť tak, aby sa ešte viac zvýšila presnosť vašich prognóz. Kombinácia týchto dát s vašimi súčasnými údajmi vám dodá komplexnú podporu na rozhodovanie a príležitosti na zabezpečenie a zvýšenie vašej ziskovosti.

Naše partnerstvo s Dun & Bradstreet vám dodá schopnosť identifikovať potenciálnych zákazníkov po celom svete. Vďaka prístupu do najväčšej svetovej firemnej databázy obsahujúcej informácie o 300 miliónoch firiem z 30 000 zdrojov vám poskytneme nástroj na zasiahnutie vašej cieľovej skupiny na medzinárodnom trhu. Naše partnerstvo s D&B vám poskytuje príležitosť uskutočňovať cielené marketingové kampane, vybudovar databázu potenciálnych zákazníkov a určiť potenciál v trhových segmentoch v jednej alebo viacerých krajinách.

Všetky firemné subjekty v databáze spoločnosti D&B sú označené jedinečným D&B DUNS číslom, ktoré umožňuje prístup k štruktúrovaným údajom a informáciám o tom, ako sú svetové podniky prepojené. Zameraním zdrojov na zákazníkov s najvyšším potenciálom môžete optimalizovať vaše predajné a marketingové aktivity.

Zistite viac o riešení D&B Global Reference

Začíname s prieskumom

Zavolajte nám

Môžete nás kontaktovať počas pracovných dní medzi 8-16

+421 32 746 26 40