Aktuálne informácie o scoringu a využívaní služieb Dun & Bradstreet v súlade so sankciami voči Rusku. Viac informácií

Optimalizujte svoju  úverovú politiku

Tvorte zisk prostredníctvom efektívneho hodnotenia rizík
Začíname
check-mark-blue.png

Tvorte zisk prostredníctvom efektívneho hodnotenia rizík

check-mark-blue.png

Ušetrite náklady delegovaním kreditných rozhodnutí

check-mark-blue.png

Zvýšte svoje cash flow a zabráňte stratám

Povedzte „áno“ vyššiemu počtu zákazníkov

Povedzte „áno“ vyššiemu počtu zákazníkov

Stále viac sa meniaci svet vedie k zmenám podmienok pre spoločnosti. Úponáhľané vytváranie zisku vyžaduje schopnosť častejšie robiť rýchlejšie a efektívnejšie rozhodnutia. Pokiaľ sa to budete snažiť robiť bez riadneho riadenia rizik, môžete tým prispieť k neistote, úverovým stratám a zníženiu cash flow.

Riadenie a vedomá kontrola rizík zvyšuje obchodné príležitosti, a to pomocou potenciálnych zákazníkov, ktorých by spoločnosti inak mohli vyradiť. Jasná a dobre ukotvená úverová politika poskytuje pokyny a flexibilitu na to, ponúkať správne podmienky správnemu zákazníkovi. Tým, že poviete „áno" vyššiemu počtu zákazníkov, sa môže vaše podnikanie rozvíjať a rásť.

Dun & Bradstreet vám pomôže zaviesť takú úverovú politiku, s ktorou získate kontrolu nad platbami zákazníkov, zvýšite cash flow a budete schopný delegovať proces rozhodovania naprieč organizáciou.

Maximalizujte podnikanie pomocou úverovej politiky

Maximalizujte podnikanie pomocou úverovej politiky

Zaistite si ziskovosť pomocou relevantných informácií

  • Zabezpečte spracovanie úverov tým, že pre takéto spracovanie úverov vytvoríte štruktúru a zrozumiteľnosť
  • Zvýšte cash flow a vyhnitie sa stratám pomocou optimalizácie rizík
  • Zefektívnite proces rozhodovania a znížte náklady tým, že delegujete úverový proces naprieč vašou spoločnosťou
Rozvíjajte podnikanie pomocou aktualizovaného systému správy úverov

Rozvíjajte podnikanie pomocou aktualizovaného systému správy úverov

Robte sebavedomé rozhodnutia pomocou presnej podpory rozhodovania

  • Optimalizujte úverové rozhodnutia na základe špecifických schopností svojich zákazníkov a rôznych trhových podmienok, a to prostredníctvom flexibilného riadenia
  • Zaistite dosiahnutie cieľov a prispôsobenie globálnemu rozvoju pomocou nepretržitého rozvoja vašich úverových politík
  • Zostaňte v súlade s bežnými úverovými predpismi

Na zabezpečenie neustálych podmienoek pre vedomé rozhodnutia a zefektívňovanie riadenia rizik sme vyvinuli proces vytvárania úverových politík. Bez ohľadu na to, kde se váš podnik nachádza, môžeme nájsť riešenia, ktoré vám pomôžu optimalizovať a prispôsobiť úvery vašim podnikateľským cieľom.

Analýza stavu

Bisnode identifikuje vašu počiatočnú pozíciu, ktorá je cenným vstupným parametrom na stanovenie vašich cieľov a požadovaného budúceho stavu.

Hodnotenie rizika

Určíme úrovne rizika pre vašu spoločnosť celkovo a tiež ich rozdelíme podľa rôznych premenných, ako sú kategórie zákazníkov, ponuky a vekové skupiny.

Podpora rozhodovania

Bisnode vytvorí úverové zásady a implementuje relevantné právne predpisy či už na poskytovanie úverov novým zákazníkom, tak na spôsoby, akým by malo dochádzať k prehodnocovaniu súčasných záväzkov.

Následné opatrenia

Bisnode ponúka riešenie na nepretržitú následnú kontrolu a monitorovanie. Odporúčame, aby ste neustále sledovali úverové riziká a ziskovosť vašich zákazníkov preto, abyste vytvorili a upravili vašu politiku, a to na základe nových zákazníckych skupín a trhových zmien.

V našich riešeniach na mieru kombinujeme údaje a analytické schopnosti s našou históriou a skúsenosťami. Prispôsobením úverových pokynov založených na chovaní vašich zákazníkov můžeme optimalizovať poskytovanie úverov a pomôcť vám schvalovať väčšie počty zákazníkov pri zachovaní rovnakého alebo dokonca nižšieho rizika.

Naše štandardizované rieešenia sú založené na skúsenostiach z rôznych typov trhov, odvetvia a typov zákazníkov. Na základe týchto znalostí a prostredníctvom našich modelov môžete vytvoriť úverovú politiku. Bisnode vám pomôže ji zaviesť, vyškolí vašich zamestnancov a zaručí úverové postupy, vrátane ich dodržiavania.

Začíname s optimalizovaním úverovej politiky

Zavolajte nám

Môžete nás kontaktovať počas pracovných dní medzi 8-16:00

+421 32 746 26 40

Get connected

Chcete aby sme vás kontaktovali?