Aktuálne informácie o scoringu a využívaní služieb Dun & Bradstreet v súlade so sankciami voči Rusku. Viac informácií

Monitorovanie úverov a rizík

Vytvorte bezpečné obchodné transakcie pomocou neustále aktualizovaných informácií
Začíname
check-mark-blue.png

Zabráňte stratám včasným varovaním

check-mark-blue.png

Majte prehľad pomocou denného monitoringu

check-mark-blue.png

Zvýšte ziskovosť kreditnými informáciami z celého sveta

Na každom dni záleží

Na každom dni záleží

Mnoho spoločností sa tak silno zameriava na nové tržby, že sa honba za novými zákazníkmi môže diať až na úkor riadenia a starostlivosti o týs súčasných. Zároveň s tým môže byť v ich súčasnom portfóliu zákazníkov často obsiahnutý ako nevyužitý potenciál, tak vysoké úverové riziko. Pochopením rizík a príslušnými krokmi môžu byť úverové straty minimalizované. Pokiaľ je poskytovanie úverov — ktoré je pre niektorých zákazníkov príliš obmedzené — preskúmaním, môžu býť obchodné príležitosti optimalizované. To je možné s prístupom k neustále aktualizovaným informáciám a informovaným úverovým rozhodnutiam.

Monitoring Dun & Bradstreet vám poskytne prehľad o tom, čo se deje a signalizuje dôležité zmeny, aby ste sa mohli správne rozhodnúť v ten správny čas.

Čo sa stane za jeden deň ve Švédsku?

 • 30 spoločností zbankrotuje
 • 400 spoločností vykoná změny vo svojom vedení
 • 1 200 spoločností zmení svoju adresu
Maximalizujte obchodné príležitosti

Maximalizujte obchodné príležitosti

Reagujte včas s Dun & Bradstreet kreditním monitoringom

 • Získajte plnú kontrolu a včasné varovanie napríklad o fúziách, bankrotoch, ukončení firiem a zmenách v hodnotení.
 • Zaistite, že úvěrové riziká sú vždy optimalizované na každého zákazníka, dodávateľa a obchodného partnera v regióne.
 • Rozvíjajte podnikanie vytvorením flexibility v poskytovaní úverov.
Optimalizujte obchodné dohody a vztahy

Optimalizujte obchodné dohody a vztahy

Použite credit monitoring, aby ste zistili stav zákazníka

 • Uistite sa, že kredit je založený na aktuálnych informáciách s nepretržitým dohľadom.
 • Využite príležitosti v pozitívnych zmenách hodnotenia zákazníkov a súčasne sa vyhýbajte úverovým stratám.
 • Rozvýjať a zlepšovať vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi tým, že viete, s kým obchodujete.
Rozvíjajte vzťahy po celom svete

Rozvíjajte vzťahy po celom svete

Partnerstvo s Dun & Bradstreet vám poskytuje tie správne príležitosti

 • Vytvárajte bezpečné a zabezpečené obchodné vzťahy kdekoľvek na svete
 • Zvýšte tržby a ziskovosť s prístupom do najväčšej svetovej databázy 265 miliónov firiem
 • Robte informované a sebaisté úverové rozhodnutia pomocou D&B DUNS čísla a zároveň aj pomocou informácií z popredných svetových modelov hodnotenia ratingu a skóringu

Naše riešenia pre monitoring vám poskytnú príležitost k tomu, aby ste jednali včas. Monitoring prebieha neustále a preto vždy poskytujeme aktuálne informácie. Tým, že budete neustále zakladať rozhodnutia na relevantných údajoch, získate istý cieľ, ktorý by inak nebol možný.

Poskytneme vám informácie o:

 • Bankrotoch
 • Fúziách a likvidáciách
 • Zrušených podnikoch
 • Zmenách v ratingu
 • Platobnému indexu
 • Zmenách vo vedení spoločností
 • Nových účtovných závierkách
 • Zmenách názvov
 • Zmenách adries

Riešenia Bisnode na monitoring zjednodušia vašu úverovú ponuku a umožní vám zamerať sa na vaše podnikanie namiesto riešenia úverových strát. Úverová strata ovplyvňuje ziskovosť a na udržanie marží musí býť strata kompenzovaná prostredníctvom zvýšených tržieb. Pokiaľ budete mať prehľad o tom, čo sa deje, môžete sa vyhnúť nadmernému vystaveniu riziku a namiesto toho investovať do rozvoja vášho podnikania a vašich vzťahov so zákazníkmi.

Modely úverového ratingu Bisnode poskytujú príležitosť na kalkulované, nestranné a okamžité rozhodnutia o rizikách. S pomocí ratingu a doporučeného úvrrového limitu uvidíte, kedy by ste mali požadovať platbu od zákazníka a kedy by ste mali limitovať alebo navýšiť výšku úveru. Úverový rating symbolizuje riziko platobnej neschopnosti alebo bankrotu a je založený na kombinácii dát získaných zo štatistík pomocou analýz vykonaných Bisnode. Napríklad v prípade firiem sú kľúčové ukazovatele vo výročnej správe relevantné pre stanovenie úverového ratingu firmy.

Informácie o platobnej morálke vám pomôžu monitorovať vašich zákazníkov a mapovať ich platobné štýly. Znalosť toho, ktorého zákazníka by ste si mali ceniť a na ktorého by ste si mali extra dohliadnuť, môže byť rozhodujúca pri vytváraní zisku a dlhodobých vzťahoch so zákazníkmi. Náš platobní index vám umožní vopred zistiť, ktorí zo zákazníkov majú zvyk platiť s oneskorením. S týmito poznatkami môžete minimalizovať náklady spoločnosti.

Začíname s monitorovaním úverov a rizika

Zavolajte nám

Môžete nás kontaktovať počas pracovných dní medzi 8-16

+421 32 746 26 40

Get connected

Chcete aby sme vás kontaktovali?