Aktuálne informácie o scoringu a využívaní služieb Dun & Bradstreet v súlade so sankciami voči Rusku. Viac informácií

Získajte kreditné správy

Tvorte zisk pomocou inteligentných rozhodnutí
Začíname
check-mark-blue.png

Pochopte vzorce platobného správania svojich zákazníkov

check-mark-blue.png

Zabráňte stratám včasným jednaním

check-mark-blue.png

Získajte pravidelne aktualizované reporty z celého sveta

40 miliard důvodů pro upřednostnění kreditních informací

40 miliard důvodů pro upřednostnění kreditních informací

Až 50 procent švédských společností čelí rozsáhlým problémům s likviditou. Výchozí hodnoty a snížené hodnocení úvěrů mezi zákazníky mají jasný dopad na peněžní tok. Odpovídající hodnota je ve Švédsku 40 miliardami SEK ročně. Malé podniky nejsou výjimkou. Třicet procent z nich se domnívá, že jejich další přežití je ohroženo v důsledku toho, že jejich zákazníci nezaplatí své dluhy včas. Úvěrové informace společnosti Dun & Bradstreet poskytují informace o zákaznících a dodavatelích ve Švédsku, v severském regionu a prostřednictvím našeho partnera Dun & Bradstreet, světa.

Maximalizujte príležitosti pomocou správnych informácií

Maximalizujte príležitosti pomocou správnych informácií

Zefektívnite úverové rozhodnutia pomocou relevantných údajov

  • Založte svoje úverové rozhodnutia na spoľahlivých dátach a uistite sa, že vždy obchodujete s tými správnymi zákazníkmi a dodávateľmi
  • Identifikujte súčasné a potenciálne platobné štýly zákazníkov pomocou nášho unikátneho platobného indexu.
  • Zvýšte cash flow tým, že identifikujete tých zákazníkov, ktorí vyžadujú okamžitú pozornosť
Fatta trygga och smarta affärsbeslut

Kreditní hodnocení Bisnode pro hodnocení úvěrů vám dávají příležitost k tomu, abyste vybrali vyčíslená, nestranná a rychlá rozhodnutí o riziku. Pomocí hodnocení a doporučeného úvěrového limitu uvidíte, kdy byste měli požádat zákazníky o předplacení a kdy byste měli omezit nebo zvýšit částku kreditu. Rating AAA je symbolem rizika insolvence nebo bankrotu a je stanoven na základě kombinace údajů statisticky zajištěných analýzou společnosti Bisnode. Například pro korporace jsou klíčové údaje z výroční zprávy důležité pro stanovení úvěrového ratingu společnosti.

Více informací o produktech kreditního hodnocení

Loo oma kasvustrateegia andmepõhise analüüsi abil

Modely úverového ratingu poskytujú príležitosť na kalkulované, nestranné a okamžité rozhodnutia o rizikách. Pomocou ratingu a odporúčaného úverového limitu uvidíte, kedy by ste mali požadovať od zákazníkov platbu vopred a kedy by ste mali limitovať alebo navýšiť výšku úveru. Rating symbolizuje riziko platobnej neschopnosti alebo bankrotu a je založený na kombinácii dát obstaraných zo štatistík pomocou analýz vykonaných v Bisnode. Napríklad v prípade firiem sú kľúčové ukazovatele vo výročnej správe relevantné na stanovenie úverového ratingu firmy.

Informácie o platobnej morálke vám pomôžu monitorovať vašich zákazníkov a mapovať ich platobné štýly. Znalosť toho, ktorého zákazníka by ste si mali ceniť a na ktorého by ste si mali extra dohliadnuť, môže byť rozhodujúca pre vytváranie zisku a dlhodobých vzťahov so zákazníkmi. Náš platobní index vám umožní vopred zistiť, ktorí zo zákazníkov majú zvyk platiť s oneskorením. S týmito znalosťami môžete minimalizovať náklady spoločnosti.

Naše úverové správy vám pomôžu s každodenným rozhodovaním o úveroch, analýzou finančnej sily spoločnosti a objavovaním nových obchodných príležitostí.

Naše informácie o firmách sú denne aktualizované. Ponúkame všetko od rýchlych zhrnutí ratingu a skóringu po úplne sprístupnenie informácií napríklad o tom, kedy bola spoločnost zapísaná, o výročných správach, vedení spoločnosti a osobách s podpisovým oprávnením, úverovej histórii a nesplatených pohľadávkach.

Vašu úverovú správu si môžete jednoducho stiahnuť z nášho portálu. Pokiaľ by ste ju radšej dostávali priamo do vlastných systémov vašej spoločnosti, vytvoríme integrované riešenie.

Počas procesu zadávania zakázok sa často objavujú požiadavky na schopnosť preukázania úverychopnosti. Úverové správy Bisnode vám poskytnú takéto potvrdenie ako súčasť kompletnej dokumentácie, ktorá zahŕňa skóring Bisnode, finančné informácie a informace o vedení společnosti.

Viac informácií o produktoch risk & credit

Co je D&B DUNS číslo?

Prostredníctvom nášho partnerstva s Dun & Bradstreet ponúkame úverové a iné správy bez ohľadu na to, kde vo svete vaši zákazníci a dodávatelia pôsobia. Spoľahlivé správy o činnosti firiem, ziskovosti a finančnej stabilite môhou byť dôležitým základom pre vaše budúce obchodné dohody.

Získate informácie a prístup k:

  • Hodnoteniu rizík
  • Platobnej schopnosti zákazníkov a dodávateľov
  • Finančným dátam a analýzam
  • Poradenstvo pre nové obchodné príležitosti

Rozsah našich správ

Ponúkame niekoľko typov správ s rôznym obsahom dát a úrovní detailných informácií. Správy se tiež líšia v závislosti na právnych predpisoch a špecifických podmienkach v rôznych krajinách. Môžete si vybrať správu, ktorá bude najviac vyhovovať vašim potrebám.

Zistite viac o Dun & Bradstreet 

Začíname s kreditnými správami

Zavolejte nám

Můžete nás kontaktovat ve všední dny mezi 8-17

+421 32 746 26 40

Get connected

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!