Aktuálne informácie o scoringu a využívaní služieb Dun & Bradstreet v súlade so sankciami voči Rusku. Viac informácií

Dodržiavanie predpisov a zásad

Optimalizujte vaše obchodné dohody prostredníctvom efektívneho dodržiavania právnych predpisov
Začíname
check-mark-blue.png

Zabezpečte svoje obchody s prihliadnutím na dodržiavanie compliance

check-mark-blue.png

Robte rýchle a spoľahlivé rozhodnutia na základe neustále aktuálnych dát

check-mark-blue.png

Optimalizujte svoje interné compliance procesy

Právne predpisy týkajúce sa prania špinavých peňazí

Právne predpisy týkajúce sa prania špinavých peňazí

Právne predpisy vyžadujú, aby finančné inštitúcie a spoločnosti kontrolovali, či ich zákazníkmi nie sú politicky exponované osoby (PEP), alebo či ich zákazníci nie sú na sankčných zoznamoch týkajúcich sa prania špinavých peňazí a terorizmu. Pri PEP sa na základe ich pozícii a vplyvu predpokladá, že zastávajú pozíciu, pri ktorej hrozí riziko, že bude zneužitá na podplácanie a iné trestné činy. Jedná sa v zásade o tých, ktorí majú alebo mali dôležitú verejnú funkciu, ako sú napríklad členovia kabinetu a predsedovia vlád. Vzťahuje sa to rovnako na osoby, ktoré zastávajú manažérske pozície v medzinárodných organizáciách.

Nie je zakázané obchodovať ani s PEP ani s ich príbuznými alebo blízkymi spolupracovníkmi (RCA), avšak zákony požadujú, aby spoločnosti vedeli, ktorí zákazníci sú PEP. Sankčné zoznamy zahŕňajú súpisy z EÚ a OSN, ktoré obsahujú mená osôb, na ktoré boli uvalené sankcie z dôvodu účasti alebo prepojenia na terorizmus. S uvedenými osobami nie je dovolené obchodovať.

Riešenia Dun & Bradstreet zaručia, že budete vždy obchodovať na základe relevantných dát na rozhodovanie, a zefektívni vám proces dodržiavania pravidiel, ktorá sú v danej situácii platné. Výberom správnych zákazníkov a s vedomím potenciálnych záväzkov týkajúcich sa daného obchodného vzťahu vytvoríte podmienky na dosiahnutie adekvátnej hĺbkovej kontroly.

Zefektívnenie procesu dodržiavania právnych predpisov

Zefektívnenie procesu dodržiavania právnych predpisov

Získajte väčšiu kontrolu a nadväznosť s integrovaným systémom na riadenie dodržiavania predpisov a zásad

  • Majte väčší prehľad o zákazníkoch s relevantnými zhodami v screeningu zoznamov PEP a sankčných zoznamov
  • Vykonávajte informované a relevantné rozhodnutia s integrovaným screeningom v reálnom čase
  • Zaistite, že budete schopný objasniť a vysledovať rozhodnutia a zhody s našou rutinnou archiváciou
Zjednodušte postupy po celom svete

Zjednodušte postupy po celom svete

Zabezpečte svoje riadenie rizík pomocou nášho partnerstva s Dun & Bradstreet

  • Vytvorte efektívne postupy pre globálny screening zoznamov PEP a sankčných zoznamov
  • Vykonávajte bezpečné úverové rozhodnutia pomocou overenia v najväčšej svetovej databáze, ktorá zahŕňa viac ako 300 miliónov firiem
  • Zajistite si, že budete vedieť, s kým obchodujete, bez ohľadu na to, kde se vaši zákazníci a dodávatelia nachádzajú

Pomocou strategického partnerstva s Dun & Bradstreet vám môžeme ponúknuť rieešenia, ktorá zjednodušia procesy dodržiavania predpisov a zásad na medzinárodnom poli. Získate prístup k online nástroju, ktorý vám na jednom mieste poskytne solídne informácie o vašich zákazníkoch a dodávateľoch. Pre ešte komplexnejšiu podporu rozhodovania a pro vačtšiu istotu, s kým obchodujete, poskytujeme pri spoločnostiach, s ktorými obchodujete, prehľady štruktúr firemných skupín. To vám umožní uistiť sa, že v daných prípadoch neexistujú v sieťach žiadne nezrovnalosti týkajúce sa vášho partnera a tým si zručiť vačšie zabezpečenie a kontrolu vo vzťahu k súčasným právnym predpisom.

Zistite viac o D&B Onboard

 

Riešenia Bisnode umožňujú integrovať screening PEP a zhôd v sankčných zoznamoch do vašich vlastných systémov (CRM, ERP). Vaši zákazníci budú potom identifikovaní na základe týchto parametrov, napríklad v súvislosti so získavaním klientov a to súčasne s kontrolou bonity. Týmto spôsobom sa screening stane prirodzenou súčasťou registrácie nových zákazníkov a môže byť tiež použitý na každodennú kontrolu súčasného portfólia zákazníkov. Pomocou screeningu založenému na aktualizáciách v reálnom čase zaručíte, že vaše informácie o zákazníkoch budú vždy aktuálne a relevantné.

Služby AML (Anti-Money Laudering, Proti praniu špinavých peňazí) spoločnosti Bisnode sú k dispozícii či už samostatn, tak aj v spojení s našimi riešeniami vo vzťahu k obchodným informáciám.

Začíname s Compliance

Zavolajte nám

Sme na príjme počas pracovných dní medzi 8.00 a 16.00

+421 32 746 26 40

Get connected

Chcete aby sme vás kontaktovali?