Aktuálne informácie o scoringu a využívaní služieb Dun & Bradstreet v súlade so sankciami voči Rusku. Viac informácií

Automatizujte svoje úverové rozhodnutia

Maximalizujte svoj zisk tým, že poviete "áno" tým správnym zákazníkom
Začíname
check-mark-blue.png

Robte rýchle a spoľahlivé rozhodnutia na základe neustále aktuálnych dát

check-mark-blue.png

Maximalizujte svoj zisk tým, že poviete "áno" tým správnym zákazníkom

check-mark-blue.png

Vylepšite zákaznícku skúsenosť zavedením transparentných rozhodovacích procesov

Mali by sme sa vždy vyhýbať riziku?

Mali by sme sa vždy vyhýbať riziku?

Množstvo spoločností nahliada na riziko ako na niečo úplne negatívne. S týmto prístupom často dochádza k premrhaniu obchodných príležitostí. Rovnaký prístup často znamená, že spoločnosti centralizujú svoje úverové rozhodnutia na jedného človeka alebo len niekoľko málo osôb. Namiesto zamerania sa na optimalizáciu rizika vznikajú ďalšie priebežne prichádzajúce obchodné príležitosti.

S dobre informovaným rozhodnutiam, ktoré sú založené na jasne definovaných parametroch, sú úverové rozhodnutia zefektívnené a môžu byť robené viacerými ľuďmi. Keď dôjde k skráteniu doby spracovania o takmer 90 %, vznikne tu priestor na to hovoriť „áno" vyššiemu počtu zákazníkov. Takže správna odpoveď znie „nie – riziku by sme sa nemali vždy vyhýbat". Namiesto toho by malo byť riziko vyhodnotené a optimalizované. Systém podpory rozhodovania Dun & Bradstreet vám poskytne znalosti a dohliadne na firemný a spotrebiteľský úverový rating.

Vplyv na čas

Spravme si jednoduchý výpočet; pokiaľ spoločnosť vykonáva 15 000 manuálnych úverových kontrol ročně, zaberie jej to okolo 2 500 hodín (10 minút každá). Pokiaľ namísto toho tá istá spoločnosť vykonáva automatické rozhodnutia pomocou automatizovaného schvalovania v rozsahu 80 %, ušetrí tým najmenej 2 000 hodín čistého času.

Maximalizujte svoje podnikanie so správnym úverovým rozhodnutím

Maximalizujte svoje podnikanie so správnym úverovým rozhodnutím

Buďte v bezpečí pomocou automatizovaných riešení

 • Prijímajte vyšší počet zákazníkov a zvýšte ziskovosť pomocou informovaných úverových rozhodnutí
 • Majte istotu, že robíte správne rozhodnutia, vďaka neustálej aktualizácii
 • Získajte cenné dáta na analýzy, keďže informácie a rozhodnutí sú archivované
Zefektívnite a zjednodušte úverový proces

Zefektívnite a zjednodušte úverový proces

Získajte čas a uvolnite zdroje v organizácii

 • Robte úverové hodnotenia rutinných záležitostí v reálnom čase a vylepšite riadenie zákazníkov aj skúsenosti zákazníkov
 • Zaistite kvalitatívne hodnotenie pomocou dôsledných úverových rozhodnutí
 • Delegujte rozhodnutia v rámci organizácie a uvolnite tým zdroje vo vašom úverovom oddelení
Optimalizujte rozhodnutia na základe vašich potrieb

Optimalizujte rozhodnutia na základe vašich potrieb

Zaistite systém riadenia úverov podľa vlastných podmienok

 • Získajte prispôsobené riešenia, ktoré budú založené na vašej súčasnej úverovej politike, alebo získajte štandardizovanú šablónu na rozhodovanie
 • Integrujte riešenia Dun & Bradstreet do svojich systémov a riaďte úverové rozhodnutia vo vlastnom rozhraní
 • Majte istotu, že sú všetky úverové hodnotenia konzistentné a jednotné, bez ohľadu na to, kým a kde boli vyhotovené

Naše riešenia môžu byť pripravené na mieru a upravené podľa vašich špecifických požiadavok. Na základe vašej súčasnej úverovej politiky vytvoríme na úverové hodnotenie koherentné a konzistentné pravidlá na rozhodovanie. So službami API môžu byť riešenia integrované do vašich vlastných systémov. Riadením úverových rozhodnutí vo vašom vlastnom rozhraní sa stanú rozhodnutia prirodzenou súčasťou riadenia úverov.

Riešenia Bisnode môžu byť šité na mieru tak, aby sa pravidlá na rozhodovanie prispôsobili úverovej politike spoločnosti. Váš úverový rating je prepojený s modelmi úverových ratingov Bisnode pre firmy, so skóringom pre jednotlivé firmy, s vašou vlastnou úverovou politikou, s informáciami z vašich účtovných kníh a s dátami od zákazníkov. Na základe týchto informácií vytvoríme pre vašu spoločnosť unikátne pravidlá. Tie môžu byť prispôsobené a upravené v spolupráci so špecialistami zo spoločnosti Bisnode, pokiaľ sa napríklad zmenia podmienky alebo ciele podnikania.

Modely úverového ratingu Bisnode poskytujú príležitosť na kalkulované, nestranné a okamžité rozhodnutia o rizikách. S pomocou ratingu a doporučeného úverového limitu uvidíte, kedy by ste mali požadovať platbu od zákazníka a kedy môžete navýšiť, alebo by ste naopak mali limitovať výšku úveru. Úverový rating symbolizuje riziko platobnej neschopnosti alebo bankrotu a je založený na kombinácii dát zaistených zo štatistík pomocou analýz vykonaných spoločnosťouí Bisnode. Napríklad v prípade firiem sú kľúčové ukazovatele vo výročnej správe relevantné na stanovenie úverového ratingu firmy.

Na odhalenie podvodníkov a na zabránenie tomu, aby sa stali súčasťou portfólia zákazníkov, sme vyvinuli riešenie na predchádzanie podvodom. Bisnode má dlhoročné skúsenosti s identifikáciou predchádzajúcich úverových strát a s vyvarovaním sa budúcich strát spôsobených podvodom. Týmto spôsobom môže vaša spoločnosť ušetriť nemalé prostriedky a vy si môžete byť istí, že viete, s kým obchodujete.

Riešenia Bisnode pre zabránenie podvodom sú zčasti založené na rozpoznávaní vzorcov a analýzach väzieb. Bisnode analyzuje bankroty na to, aby identifikoval spoločnosti a členov vedení spoločností s vysokým rizikom. Podvody často sledujú opakujúce sa vzorce. Prostredníctvom našich dynamických regulačných systémov budete varovaní pred tými, ktorí môžu predstavovať riziko a ktorí by teda mali byť prešetreni predtým, ako je s nimi nadviazaný obchodný vzťah.

Bisnode ponúka:

 • Hodnotenie nových obchodných vzťahov založené na ukazovateľoch podvodu
 • Identifikácia rizikového chovania ve vašom súčasnom portfóliu zákazníkov
 • Poradenstvo v oblasti rizika, pranie špinavých peňazí a podvodu

Začíname s automatizovanými úverovými rozhodnutiami

Zavolajte nám

Môžete nás kontaktovať počas pracovných dní medzi 8-16:00

+421 32 746 26 40