Aktuálne informácie o scoringu a využívaní služieb Dun & Bradstreet v súlade so sankciami voči Rusku. Viac informácií

Analýza rizík vášho portfólia

Maximalizujte ziskovosť optimálnym rozdelením rizík
Začíname
check-mark-blue.png

Maximalizujte svoju ziskovosť optimálnym rozdelením rizík

check-mark-blue.png

Majte kompletný a aktuálny prehľad o rizikách vo vašom portfóliu

check-mark-blue.png

Ušetrite čas s presnými predikciami a spoľahlivými dátami

Ako úspešnú firmu chcete mať?

Ako úspešnú firmu chcete mať?

Vo svete, ktorý sa mení, je stále dôležitejšie sledovať celkovú bilanciu rizika. Keď sa môže situácia zo dňa na deň zmeniť, je pre podniky zásadné mať k dispozícii údaje, na ktorých môžu založiť svoje racionálne a odôvodnené obchodné rozhodnutia. Pochopiť hroziace riziké, vedieť, čoho sa vyvarovať, a naopak zistiť, kde sa nachádza veľký potenciál pre získanie nových príležitostí. Tie najúspešnejšie spoločnosti majú mimoriadnu schopnosť premeniť riziká na príležitosti. Na to je potrebné mať potrebné poznatky a údaje založené na inteligentných a podrobných analýzach. Ak máte k dispozícii spoľahlivé predpovede, môžete robiť sebavedomé rozhodnutia a zaistiť si nové obchodné príležitosti.

Riešenia Dun & Bradstreet vám poskytujú kompletnú predstavu o celkovom riziku a zaisťujú, že vaše úverové rozhodnutia budú založené na aktuálnych a relevantných informáciách. To platí, či už podnikáte na Slovensku alebo kdekoľvek na svete.

Rozvíjajte svoje podnikanie prostredníctvom optimalizovaného riadenia rizík

Rozvíjajte svoje podnikanie prostredníctvom optimalizovaného riadenia rizík

Využite spoľahlivú podporu na svoje obchodné rozhodnutia v podobe analyzovaných údajov

 • Uskutočňujte rozumné transakcie s kompletným prehľadom o celkovom úverovom riziku
 • Robte bezpečné obchodné rozhodnutia na základe vysoko kvalitných správ o možných rizikách spojených s pohľadávkami a ďalšími aspektami vášho podnikania
 • Zvýšte ziskovosť poskytovaním úverov podložených kvalitnými ekonomickými údajmi
Zefektívnite svoje rozhodnutia

Zefektívnite svoje rozhodnutia

Prijímajte rozumné obchodné rozhodnutia riešeniami ušitými na mieru

 • Zaistite si flexibilitu úverového riadenia nepretržitýmu sledovaním zmien
 • Majte prehľad o finančnej situácii svojich zákazníkov pomocou sledovania zmien ziskovosti a možných rizík vo svojomm zákazníckom portfóliu
 • Optimalizujte úverový proces súhrnnou analýzou pohľadávok zákazníkov a dodávateľov
Optimalizuje riadenie rizík na celosvetovej úrovni

Optimalizuje riadenie rizík na celosvetovej úrovni

Zaistite si spoľahlivé globálne údaje prostredníctvom našej spolupráce s Dun & Bradstreet

 • Majte jasnou predstavu o rizikách a príležitostiach vo svojom medzinárodnom portfóliu propojením vášho účtovníctva s informáciami o úveryschopnosti a rizikovosti podnikov od Dun & Bradstreet
 • Sledujte a riaďte svojich dodávateľov a nákupné procesy na globálnej úrovni
 • Zaistite si udržateľnost obchodných rozhodnutí s prístupom k najväčšej svetovej databáze firiem s viac ako 300 miliónov podnikateľských subjektov

Analýza portfólia vám poskytne celkový prehľad o možných rizikách a príležitostiach, ktoré sa skrývajú vo vašich účtovných knihách, ale roveň načrtnú, ako sa môžu časom zmeniť. Riešenia Bisnode umožňujú dôkladne preskúmať vašich zákazníkov a dodávateľov. Vypracovávame presné analýzy integráciou vašich informácií, vrátane platobného správania a ziskovosti, do našich predpovedných modelov. Pre vás to znamená mať väčší pocit bezpečia a možnosť robiť obchodné rozhodnutia pre ešte väčší zisk.

Analýza portfólia prináša odpovede na otázky typu:

 • Aké je rozloženie rizík v našom portfóliu?
 • Aké sú naše najväčšie riziká a najlepšie príležitosti?
 • Aká je pravdepodobnosť, že nám zákazníci zaplatia v dohodnutej dobe?
 • Aká je naša celková expozícia v konkrétnej skupine spoločností?
 • Ako sa postupne menia naše pohľadávky?
 • Ako veľkú finančnú stratu by sme mohli počas nasledujúcich 12 mesiacov utrpieť?

Riešenia Bisnode vám umožňujú riadiť a kontrolovať operácie v zložitom svete podnikania. Pomáhame vám získať kontrolu nad rizikami, ktoré vám hrozia, nad vašimi príjmami a ziskovostí, a to na základe požiadaviek vašej spoločnosti.

Pomôžeme vám:

 • Nájsť potenciálnych zákazníkov s kúpnou silou
 • Zistiť, ktorých zákazníkov pravdepodobne stratíte
 • Analyzovať rizikovú situáciu vo vašom súčasnom zákazníckom portfóliu
 • Začleniť postupy na identifikáciu rizikových zákazníkov
 • Robiť analýzy na zlepšenie vašich peňažných tokov v rôznych zákazníckych segmentoch
 • Nájsť kľúčové indikátory na meranie vplyvu zmeny

Analýzy portfólia sú přispôsobené vašim podmienkam a umožňujú vám napríklad robiť jedinečné výpočty limitov a očakávaných strát. S analýzou máte ucelený prehľad rizík, ale aj podrobnejšie informácie čo sa týka veku, úrovne rizika, konkrétneho miesta jeho výskytu, geografickej divízie a iných premenných. Tak jednoducho rozpoznáte, kde presne hrozia najväčšie riziká, ale na druhú stranu tiež, kde sa skrývajú nové príležitosti.

Nakoľko každý zákazník má svoje špecifické potreby, analýzy portfólií zahŕňajú základnú úroveň, ktorá vám najskôr ponúkne rýchly prehľad. Nasleduje podrobnejšie rozpracovanie podľa toho, čo je relevantné pre vaše podnikanie.

Na základe našej partnerskej spolupráce s Dun & Bradstreet získavate prístup k hodnotným ekonomickým informáciám o podnikateľských subjektoch z celého sveta. Zhodnotenie vašich údajov a informácií, ktoré má Dun & Bradstreet k dispozícii, vám dáva prehľad o schopnosti zákazníkov platiť a jasnú predstavu o príležitostiach vo vašom zákazníckom portfóliu. To vám umožňuje:

 • Vidieť rozloženie rizík v portfóliu niekoľkými rôznymi typmi analýz, ktoré vám zaistia možnosť podrobne situáciu preskúmať až na úroveň príčiny
 • Zvýšiť vaše peňažné toky uprednostňovaním zákazníkov podľa ich schopnosti platiť a inkasovať platbu počas primerane dlhej doby
 • Byť stále v obraze s dennými alebo mesačnými aktualizáciami údajov, podľa toho, aká frekvencia vám viac vyhovuje
 • Mať úplnú kontrolu nad vašim portfóliom s varovnými signálmi spojenými s významnými zmenami
 • Na základe analýz predvídať, ktorí zákazníci budú mať problém zaplatiť a ktorým bezprostredne hrozí riziko platobnej neschopnosti
 • Presvedčiť sa o správnosti vašej stratégie na rozdelenie rezerv a inkasovanie platieb podľa trendov zaznamenaných vo vašom portfóliu

Zistiť viac o D&B Portfolio Manager

Na základe našej partnerskej spolupráce s Dun & Bradstreet máte prístup k on-line riešeniu, ktoré dokáže skombinovať vaše informácie s dátami D&B. Tak máte možnosť efektívne sledovať a riadiť svojich dodávateľov, nech sú kdekoľvek.

Výhody pre vás:

 • Sledovanie nákladov nad jednotlivými sektormi a dodávateľmi
 • Identifikácia dodávateľov, ktorí sú dôležitý pre vaše podnikanie
 • Prehľad o nákladoch v celej skupine spoločností rozdelených podľa jednotlivých dodávateľov
 • Jasný prehľad o silných a slabých stránkach finančného hospodárenia v rámci dodávateľského reťazca
 • Možnosť kvantifikácie rizika podľa odvetvia, nákladovej kategórie, miesta a obchodnej jednotky
 • Sledovanie významných zmien vo vašom portfóliu podľa varovných signálov modifikovaných podľa vašich potrieb

Zistiť viac o D&B Supplier Portfolio Manager

Začíname s analýzou rizík portfólia

Zavolajte nám

Môžete nás kontaktovať počas pracovných dní medzi 8-16

+421 32 746 26 40

Get connected

Chcete aby sme vás kontaktovali?