Aktuálne informácie o scoringu a využívaní služieb Dun & Bradstreet v súlade so sankciami voči Rusku. Viac informácií

Právne informácie

Zabezpečenie právneho súladu a spoľahlivých údajov
Začíname
check-mark-blue.png

Podporte svoje rozhodnutia aktuálnymi informáciami

check-mark-blue.png

Majte právne informácie v prehľadnom nástroji

check-mark-blue.png

Získajte prehľad pomocou globálneho monitoringu

Relevantné informácie včera dnes aj zajtra

Relevantné informácie včera dnes aj zajtra

Právne informácie, ako pilier našej spoločnosti, sú rozhodujúcím základom informácií, na ktorých základe je možné vykonávať vyhodnocovanie a skúmanie právnych otázok. S množstvom oficiálnych zdrojov dát, vrátane vlád, orgánov verejnej moci a inštitúcií EÚ, je rozsah a tok informácií konštantný a nekončiaci. Je to výzva udržať si aktuálne informácie a rozhodovať sa na základe platných zákonov a legislativnej histórie, ale tiež pochopiť, ako sú uplatňované a interpretované jednotlivými súdmi.

Bezpečnosť a právna istota

Bezpečnosť a právna istota

Získajte nové možnosti s dátami Dun & Bradstreet

  • Uistite sa, že vaše hodnotenie a správy sú podložené aktuálnymi dátami a platnými právnymi predpismi

  • Optimalizujte svoje právne riadenie prostrednictvom prístupu k spoľahlivým informáciám obsiahnutým v troch miliónoch dokumentov

  • Interpretujte správne legislativne informácie

     

Optimalizujte správu právnych informácií

Optimalizujte správu právnych informácií

Zjednodušte správu presnými údajmi v nástrojoch Dun & Bradstreet

  • Zjednodušte svoje vyhľadávanie prístupom k všetkým relevantným informáciám zo všetkých oficiálnych zdrojov na jednom mieste
  • Ušetrite čas na správu dát pokročilými a flexibilnými vyhľadávacími funkciami
  • Znížte náklady na správu právnych informácií pomocou uživateľsky prívetivého a funkčného nástroja