Aktuálne informácie o scoringu a využívaní služieb Dun & Bradstreet v súlade so sankciami voči Rusku. Viac informácií

Dáta na mieru

Zvýšte svoj potenciál dôkladnou analýzou údajov
Začíname
check-mark-blue.png

Rozvíjajte svoje obchody presnou segmentáciou

check-mark-blue.png

Zefektívnite svoj marketing cielenými ponukami

check-mark-blue.png

Sústreďte sa na správne príležitosti pokročilou analytikou

Rast v meniacom sa svete

Rast v meniacom sa svete

Na dnešnom trhu sa podmienky menia stále rýchlejším tempom. To, čo bolo včera samozrejmé, nemusí býť zajtra relevantné. Faktory ovplyvňujúce potreby zákazníkov, ich chovanie a rozhodovanie o nákupe sa teraz líšia viac ako kedykoľvek predtým. Štúdium informácií, ktoré vám môžu povedať, či a kam sa trh chystá posunúťt, je stále kľúčovejšie. Je nutné zachytiť signály o výzvach, ktoré prichádzajú. Interpretácia dát a údajov môže byť jednou z najdôležitejších konkurenčných výhod, ktoré sú dnes k dispozicii.

S riešeniami Dun & Bradstreet pre dáta na mieru kombinujeme súčasné dáta zákazníkov s relevantnými a neustále aktualizovanými informáciami z našich zdrojov. Pomocou pokročilej analýzy môžete vykonávať úlohy, ako je integrácia segmentačných modelov do databázy zákazníkov, vytváranie komplexnejších prognóz a identifikáciu potenciálu v súčasnom portfóliu zákazníkov.

Zacieľte svoj marketing a nájdite nové príležitosti

Zacieľte svoj marketing a nájdite nové príležitosti

Segmentujte s vysokou presnosťou

  • Komunikujte priamo s vybranými zákazníkmi pokročilou segmentáciou
  • Vytvorte ziskovosť tým, že zistíte, ktoří zákazníci majú pre vás ten najvýšší potenciál
  • Použite analytické modely na zacielenie na tých zákazníkov, u ktorých je najviac pravdepodobné, že nakúpia
Zvýšte ziskovosť efektívnym prieskumom trhu

Zvýšte ziskovosť efektívnym prieskumom trhu

Identifikujte potenciál pokročilými analýzami

  • Uprednostnite najzaujímavejšie cieľové skupiny pomocou účinných analytických modelov
  • Zamerajte sa na tých potenciálnych klientov, ktorí zodpovedajú vašim najlepším zákazníkom
  • Zväčšite svoj "share of wallet" analýzami, ako zákazníci nakupujú u vás a u konkurencie

Predpovede sú často založené na historických trendoch. Aby však firma ostala úspešná na meniacom sa trhu, je stále dôležitejšie byť schopný predvídať, čo budú vyžadovať budúci zákazníci. Musíte interpretovať toky informácií a zistiť trendy a zmeny v zákaznickom chovaní.

Aby bolo vaše podnikanie úspešné, musíte zistit, aké údaje sú pre vás kľúčové, a premýšľať, podľa akých parametrov dáta vyhodnocovať, aby ste vytvorili spoľahlivejšie prognózy. Pediktívne analýzy Bisnode vám pomôžu zistiť, aké informácie sú pre vašu firmu relevantné a ako ich môžete ďalej použiť. Tieto dáta sa potom pridávajú k vašim súčasným údajom a poskytují vám tak komplexnejší základ na vaše rozhodnutia. To vám umožní vytvoriť podmienky pre väčšiu konkurencieschopnosť a zaručenie ziskovosti aj v budúcnosti.

Vytváranie obchodnej stratégie len na základe historických údajov znamená spoliehať sa na relatívne statické informácie, ktoré neposkytujú príliš veľa vodítok na to, ako vyzerá budúci obchodní potenciál. Spoločnosti sa spájajú, menia vlastníctvo, nahrádzajú členov predstavenstva a pohybujú se medzi krajinami. Počet zamestnancov narastá, škála ich produktov sa rozširuje a ceny komodít menia konkurenciu medzi rôznymi krajinami. Všetky tieto informácie sú dostupné a aktualizované denne v databázach po celom svete.

Jednotlivé udalosti môžu mať značný dopad na predaj, čo vedie k silnému rastu a novým podnikateľským príležitostiam. Analytické metódy Bisnode vám pomôžu identifikovať vzťah medzi týmito zmenami a budúcim potenciálom vašich súčasných zákazníkov. S našim modelom zistíme, kde vo vašom klientskom portfóliu leží skutočný potenciál. Tým získate príležitosť vytvoriť ďalšie príjmy, bez toho aby ste museli zložito získavať nových zákazníkov.

Skóring spoločnosti Bisnode je hlbokou analýzou vybranej skupiny zákazníkov. Identifikáciou tých zákazníkov, ktorí vás dnes majú radi, môžeme vytvoriť analytický model, ktorý presne identifikuje, ktorí z nich vás pravdepodobne ocenia i v budoucnu. Totéž platí pro pochopení toho, kteří zákazníci vás nehodnotí tak vysoko, a proto nejsou tak efektivní z hlediska investice vašeho času a zdrojů.

Náš skóringový model porovnáva vaše údaje o zákazníkoch a následne vyhodnocuje jednotlivých zákazníkov podľa toho, ako je pravdepodobné, že sa stanú zákazníkmi, kupujú viac, alebo častejšie. Na základe vašich zoznamov zákazníkov vybudujeme pre váš podnik jedinečný model. Tým získate informácie, ktorí zákazníci sú v rizikovej zóne a naopak, u ktorých máte vysoký potenciál na cross-selling a upselling. Skóring je možné uplatniť aj na zákazníkov, ktorí nie sú vo vašom súčasnom portfóliu. Môže sa tak stať cenným nástrojom pre vaše nové predaje.

Znalosť toho, aké percento nákupo zákazník realizuje vo vašej firme, vám poskytuje dôležité obchodné informácie. Poskytuje jasný obraz o potenciále súčasnej zákaznickej základne a môže byť použitá na vytváranie efektívnych obchodných stratégií. Údaje o tom, koľko zákazník utratí u vás, sú doplnené o údaje o trhu, o tom, koľko nakupujú celkovo a ako je táto čiastka rozdelená medzi rôznych dodávateľov. Pochopením toho, koľko zákazníci budú pravdepodobne kupovať od vašich konkurentov (a teda by potenciálne mohli kupovať od vás), môžete prioritizovať svoje kampane a ponuky vašim súčasným aj potenciálnym zákazníkom.