Aktuálne informácie o scoringu a využívaní služieb Dun & Bradstreet v súlade so sankciami voči Rusku. Viac informácií

Automatizované riadenie rizík

Zaistite svoje obchodné transakcie optimalizovanými kreditnými rozhodnutiami
Začíname
check-mark-blue.png

Optimalizujte svoje kreditné rozhodnutia pomocou presných dát

check-mark-blue.png

Zaistte svoje obchodné transakcie

check-mark-blue.png

Dodržiavajte pravidlá a zákonné opatrenia

Výzvy a príležitosti

Výzvy a príležitosti

Veľká mobilita a rýchle zmeny sú súčasťou podnikového života. Nové podmienky môžu ovplyvniť schopnosť spoločnosti nielen splniť svoje záväzky, ale aj využiť nový potenciál. Všetky zmeny (od tých malých až po tie, ktoré môžu mať zásadný vplyv na obchodné vzťahy) sa prejavujú v databáze zákazníkov. Výzva spočíva jak v pochopení účinkov týchto zmien na vaše podnikanie, tak v schopnosti na tieto zmeny reagovať skôr, ako bude príliš neskoro. Čo by mohlo mať negatívny dopad a čo by mohlo viesť k stratám? Existujú náznaky podvodnej aktivity? A naopak, aké zmeny by mohli byť pozitívne a prispieť k zvýšeniu predaja? Pretože zatiaľ čo na jednej strane môžu zmeny viesť k zvýšenému riziku, na strane druhej môžu naopak znamenať celkom nový potenciál pre vašu spoločnosť. Ale len vtedy pokiaľ môžete konať rýchlo a efektívne.

Automatizovaná správa rizík umožňuje monitorovať situáciu a upozorňuje vás, keď sa niečo dôležité deje,  môžete  teda jednoducho a flexibilne stanoviť správne rozhodnutie včas. Rovnako vám pomôžeme zaistiť, že budete vždy obchodovať so správnymi zákazníkmi a dodávateľmi. To vám umožňuje vytvárať flexibilitu v riadení, optimalizovať svoje riziko a rozvíjať či už vzťahy so zákazníkmi, tak aj vaše podnikanie.

Získajte plnú kontrolu s neustálym sledovaním úverov

Získajte plnú kontrolu s neustálym sledovaním úverov

Robte sebavedomé, informované a automatizované rozhodnutia

 • Vyhnite sa úverovým stratám prostredníctvom varovných signálov pri zmenách

 • Optimalizujte riziko pomocou vždy relevantnej a aktuálnej rozhodovacej podpory

 • Rozvíjajte svoje podnikanie tým, že vytvoríte flexibilitu v úverovom procese

Zaistite svoje obchody dodržaním compliance

Zaistite svoje obchody dodržaním compliance

Znížte riziko straty a zvýšte svoje príležitosti na zisk

 • Majte prehľad o svojich zákazníkoch a dodávateľoch pomocou zoznamov politicky exponovaných osôb (PEP) a sankčných zoznamov
 • Uistite sa, že máte spoľahlivé informáciee o zákazníkoch prostredníctvom přesných dát a integrovaného screeningu v reálnom čase
 • Vytvárajte podmienky, ktoré zaistia, že pomocou nášho postupu archivácie môžete vysledovať a sledovať a zdokumentovať svoje rozhodnutia

S riešeniami Bisnode viete, kedy sa niečo stane a kedy je čas reagovať. Pretože náš monitoring kreditov je plne automatizovaný, môžete si byť istí, že ste vždy dostali aktuálne informácie. To nielen že zjednodušuje prácu, ale aj zaručuje jedinečnú presnosť pri rozhodovaní.

Bisnode poskytuje údaje o:

 • Bankrotoch
 • Fúziách a likvidáciách
 • Zrušených spoločnostiach
 • Platobnej morálke
 • Zmenách v hodnotení
 • Zmenách vo vedení firiem
 • Nových účtovných závierkach
 • Zmenách názvu
 • Zmenách adries

Pomocou riešení Bisnode sa rozhodnete, ktorých zákazníkov a dodávateľov chcete sledovať a automatizovaný proces monitorovania vám poskytuje pravidelné správy a aktualizácie o tých, ktorých ste vybrali. Vzhľadom k tomu, že monitorovanie je založené na vašich úverových pravidlách, vaše rozhodnutia sú nielen efektívne, ale aj presné a relevantné pre vašu firmu. To eliminuje riziko, že nezachytíte dôležité a kritické udalosti.

Môžete sa rozhodnúť, že informácie budú doručované prostredníctvom služby FTP alebo online a zvolíte, či sa majú zobrazovať na karte zákazníka alebo na agregovanej úrovni. Môžete sa tiež rozhodnúť, že všetky udalosti budú prijímané e-mailom. Bisnode prispôsobí riešenia tomu, čo je optimálne pre vaši firmu a čo bude poskytovať najvyššiu hodnotu vašej spoločnosti.

Zistite viac o monitorovaní úverov a rizík

S riešeniami Bisnode môžete integrovať rozhodovanie o rizikách spolu s detekciou PEP a sankčných zoznamov priamo do vašich vlastných systémov. Potom môžete identifikovať svojich zákazníkov na základe týchto parametrov a v rámci rovnakého procesu skontrolovať ich rating. Screening a optimalizácia rizika sa tak nielen stáva prirodzenou súčasťou procesu registrácie nových zákazníkov, ale môže byť tiež použitá pre každodenné sledovanie vášho súčasného portfólia zákazníkov.

Zistite viac o compliance 

Zistite viac o automatizácii úverových rozhodnutí

Bisnode vytvoril riešenia pre prevenciu podvodov, ktoré vám pomôžu znížiť riziko podvodníkov medzi zákazníkmi. Dlhé roky pomáhame našim klientom identifikovať predchádzajúce úverové straty a vyhýbať sa budúcim stratám spôsobeným podvodmi – sú to skúsenosti, ktoré vám pomôžu ušetriť peniaze. Vzhľadom na to, že opakujúce sa vzory správania sú ústrednou charakteristikou mnohých podvodov, rozpoznávanie týchto vzorov a analýza väzieb sú hlavnými súčasťami našich riešení. Prostredníctvom nášho dynamického súboru pravidiel ste varovaní pred účastníkmi obchodov, ktoré by mohlo byť vhodné prešetriť pred zahájením obchodného vzťahu. Identifikujeme vysoko rizikové spoločnosti a jednotlivcov analýzou údajov, ako sú vzorce správania spoločností a ich riaditelia a manažment.

Bisnode ponúka:

 • Posúdenie nových obchodných vzťahov založených na indikátoroch podvodu
 • Identifikáciu rizikového správania v aktuálnom portfóliu zákazníkov
 • Poradenstvo v oblasti rizika, prania špinavých peňazí a podvodov

Pokiaľ obchodujete s inými krajinami, Bisnode vám pomôže zaručiť, že máte k dispozícii dôležité informácie na správne rozhodnutia. Prístup ku globálnym dátam vo vašich súčasných systémoch vám poskytuje jednoduchý spôsob, ako optimalizovať vaše finančné riziká. S priebežne aktualizovanými a presnými informáciami môžete zvýšiť efektivitu a bezpečnosť pri rozhodovaní.

Našou spoluprácou s Dun & Bradstreet vám môžeme ponúknuť nástroj D&B Data Integration Toolkit, ktorý vám poskytuje príležitosť automatizovať vaše obchodné procesy. Získate globálne dáta integrované priamo do vašich systémov a aplikácií bez ohľadu na prostredie IT, čo vám poskytuje cenovo výhodný prístup k obchodným informáciám, ktoré potrebujete.

Zistite viac o D&B Data Integration Toolkit

Začíname s automatickým riadením rizík

Zavolajte nám

Môžete nás kontaktovať počas pracovných dní medzi 8-16

+421 32 746 26 40

Get connected

Chcete aby sme vás kontaktovali?