Aktuálne informácie o scoringu a využívaní služieb Dun & Bradstreet v súlade so sankciami voči Rusku. Viac informácií

Automatizujte a optimalizujte svoje kreditné procesy

Optimalizovať riziko pomocou analytického poradenstva
Začíname
check-mark-blue.png

Vytvárajte riešenia na mieru díky analýzám zákaznickkého portfolia

check-mark-blue.png

Zvýšte svoju ziskovosť oslovením tých správnych zákazníkov

check-mark-blue.png

Robte správne rozhodnutia presnými a aktuálnymi informáciami

Zvýšený úverový trh znamená zvýšené nároky

Zvýšený úverový trh znamená zvýšené nároky

Čím viac sa úverový trh rozširuje, tým dôležitejšie je vaša úverová politika pre vaše podnikanie. Na udržanie a zaručnie ziskovosti musia spoločnosti optimalizovať proces a ponuku. Ako sa trh rozširuje, zvyšujú sa aj požiadavky na úverový proces, so stále väčším dôrazom na otázky sledovateľnosti, transparentnosti a compliance. To isté platí pre vedomosti a schopnosti potrebné pre splnenie súvisiacich právnych predpisov týkajúcích sa informácií o úveroch. Všetky tieto zmeny znamenajú, že je potrebné úverové procesy, ktoré optimalizujú riziko a podporujú podnikanie, a zároveň spĺňajú stále prísnejšie požiadavky a prísné právne predpisy.

Súbežne s týmito zmenami sa aj zákazníci stávajú stále náročnejší. Ďalšie možnosti a prístup k rozsiahlym informáciám pri nákupe produktov a služieb prinášajú aj očakávania na lepšie riešenia. V snahe uspokojiť potreby zákazníkov na rýchlejšie služby môže byť rozhodujúci proces úverového riadenia.

Automatizované a optimalizované kreditné procesy vám umožňujú zefektívniť riadenie rizík a zaručiť ich dodržiavanie, a zároveň ponúkať rýchly proces orientovaný na zákazníkov. Prostredníctvom konzultácií so skúsenými analytikmi firmy Dun & Bradstreet si môžete byť istí, že váš úverový proces je optimalizovaný či už pre podmienky trhu, tak aj pre vašu pozíciu. Ponuky Dun & Bradstreet pre jednotlivé krajiny sú doplnené medzinárodným riešením prostredníctvom partnerstva s Dun & Bradstreet. Toto partnerstvo vám poskytuje prístup k najväčšej svetovej firemnej databázi a umožňuje implementáciu úverového procesu a analýzy bez ohľadu na to, kde na svete sa vaši zákazníci nachádzajú.

Rozšírte svoje znalosti a rozvíjajte nové príležitosti

Rozšírte svoje znalosti a rozvíjajte nové príležitosti

Odhaľte potenciál ponúk na mieru

 • Zvýšte porozumenie vašim zákazníkom s optimalizovaným úverovým procesom založeným na ich potrebách
 • Zjednodušte proces pomocou analýz Dun & Bradstreet a kombinácie vašich dát s našimi
 • Vypracujte optimalizované stratégie prostredníctvom konzultácií s Dun & Bradstreet pred strategickými a taktickými zmenami
Maximalizujte hodnotu vášho podnikania

Maximalizujte hodnotu vášho podnikania

Dosiahnite lepšie výsledky pomocou efektívnejších procesov

 • Minimalizujte náklady nižšími úverovými stratami a nižšími nákladmi prideleným na úverový proces

 • Maximalizujte zisky pomocou schopnosti poskytnúť viacerým zákazníkom kredity s rovnakým alebo dokonca nižším rizikom

 • Vytvorte ziskovosť prispôsobeným a optimalizovaným úverovým riešením, ktoré podporuje vaše podnikanie

Zaistite lepšiu kontrolu a dodržiavanie compliance

Zaistite lepšiu kontrolu a dodržiavanie compliance

Zvýšte efektivitu a zvýšte spokojnosť svojich zákazníkov

 • Zvýšte spoľahlivosť svojho credit managementu pomocou riešení, ktoré minimalizujú priestor na chybu ľudského faktora
 • Znížte riziko nesplácania zvýšeným sledovaním a dodržiavaním platných zákonov a predpisov
 • Rozvíjať vzťahy so zákazníkmi s efektívnymi úverovými rozhodnutiami, rýchlou reakciou a lepšími službami

Bisnodes lösning för automatiserade och optimerade kreditprocesser bygger på djupgående analyser som genomförs av våra erfarna konsulter. Vi tittar på den nuvarande processen, identifierar förbättringspotential, presenterar ett potentiellt resultat, föreslår ny process samt leder förändringsprocessen vid implementering. Den breda kunskapen gör att Bisnode kan leverera olika typer av analyser och insikter, allt beroende på era behov, utmaningar och förutsättningar.

Analyserna kan bland annat omfatta:

 • Identifikation av hur ni arbetar med kreditprocessen i anslutning till era kunder, med till exempel frågor kring god kreditgivningssed och datalagring.
 • Genomlysning av hur ni arbetar med kreditprocessen kopplat till era ägare, till exempel med frågor kring hur ni maximerar vinst genom processen eller hur ni kan undvika att ta beslut som kan påverka er image negativt.
 • Identifiering av hur ni arbetar med kreditprocessen i förhållande till lagar och regler.

 

Účel optimalizácie vášho úverového procesu začínajú konzultanti Bisnode analýzou situácie vášho súčasného procesu. Táto komplexná analýza dáva jasný obraz o výzvach a možnostiach na ďalšie zlepšenie. Poskytuje aj dobré poznatky o tom, ako vyzerá a ako sa chová portfólio vašich zákazníkov. To môže pomôcť odhaliť potenciálne rizik vo vašom procese.

V situačnej analýze skúmame následujúce:

 • Štruktúra zákazníkov
 • Prezentácia zákazníckeho portfólia na základe rôznych charakteristík, ako je veľkosť zákazníka, miera využitia úverov, alebo geografická distribúcia
 • Sektory - identifikácia sektorov, v ktorých ste silný, alebo naopak slabý
 • Rozloženie rizika založené na skóringových modeloch
 • Miera automatizácie
 • Kritériá pre odmietnutie zákazníka a určenie rizík v tejto skupine
 • Analýza toho, či môžete zvýšiť mieru schválenia bez zvýšenia rizika
 • Úverové podvody - analýza úrovnej zraniteľnosti

Na základe tejto komplexnej analýzy situácií vypracovávajú konzultanti Bisnode návrh a vizualizáciu toho, čo by pre vaše podnikanie mohlo znamenať zlepšenie úverového procesu. Identifikujeme potenciál, ktorý má a ako môže vaša spoločnosť a podnik podporovať pri vytváraní podmienok pre optimalizovanú situáciu.

V tejto vizualizácii preskúmame nasledujúce:

 • Kľúčové finančné ukazovatele - vplyv zmeneného a vylepšeného úverového procesu založeného na kľúčových ukazovateľoch, ako je potenciálne zvýšenie zisku, znížené náklady, nový zákazníci, zisková marža, tržby a pod.
 • Denná réžia alebo operatíva - dopad a výsledok optimalizovaného procesu
 • Dodržiavanie - spôsob, akým môže byť úverový proces v súlade so zákonmi a predpismi
 • Celkový obraz - efekt a potenciál lepšieho riadenia
 • Rozvojový potenciál - príležitosti a dôsledky ako z mäkkých, tak aj z tvrdých dát

Aby sme zaistili bezproblémovú implementáciu nového úverového procesu, pomôžeme vám s riadeením zmien. Tým bude zabezpečené, že proces bude prispôsobený a začlenený do vašej každodennej rutiny. Pretože sa podmienky pre každú spoločnost líšia, neexistuje štandardné riešenie na kľúč. Namiesto toho prispôsobíme riešenie tak, aby vyhovovalo vašim potrebám.

Tu sú niektoré príklady toho, s čím vám môžeme pomôcť:

 • Vytváranie alebo aktualizácia kreditnej politiky
 • Školenie vašich zamestnancov v nových zásadách
 • Implementácia politiky a jej rozdelenie na podporu rozhodovania formou úverových zmlúv a úverových pravidiel
 • Vytváranie priebežného sledovánia procesu riadenia úverov

Pred prevedením zmeny nového rizikového modelu vám dávame možnosť otestovať potenciálne výsledky. To vám dáva jasný obraz o dopade nového modelu rizika v porovnaní s tým, aký máte dnes. Môžete tiež pokračovať vo svojom súčasnom modeli na určitej časti vášho zákazníckeho portfólia, zatiaľ čo nový model budete testovať na inej časti, čo vám umožní optimalizovať modely rizík na použitie v rôznych ponukách produktov. Toto riešenie teda testuje vašu súčasnú stratégiu a vytvára príležitosť vyskúšať si novú.

Začíname s kreditnými procesmi

Zavolajte nám

Môžete nás kontaktovať počas pracovných dní medzi 8-16

+421 32 746 26 40

Get connected

Chcete aby sme vás kontaktovali?