D&B Onboard

Zabezpečte compliance svojich medzinárodných obchodov
Viac informácií
check-mark-blue.png

Zabezpečte compliance pomocou detailných globálnych informácií o spoločnostiach

check-mark-blue.png

Zjednodušte svoje procesy pomocou vhodného nástroja pre compliance

check-mark-blue.png

Zabezpečte svoje globálne vzťahy pomocou správnych informácií na rozhodovanie

Zabezpečte compliance a zároveň svoj rast

Zabezpečte compliance a zároveň svoj rast

Pri nových, zložitejších a stále sa meníacim pravidlám na trhu, je efektívna identifikácia a riadenie rizika výzvou. Ale compliance nie je len o dodržiavaní zákonných požiadaviek stanovených vládou. Obchodovanie s nevhodným partnerom môže maťt za následek či už finančné riziká alebo negatívnu publicitu.

Musíte dodržiavať zákonné požiadavky a predchádzať praniu špinavých peňazí, dodržiavať KYC (Know Your Customer) a daňové zákony, zároveň však musíte podporovať rast, efektivitu a vytvárať konkurenčné výhody. Pomocou nášho strategického partnerstva s Dun & Bradstreet budete mať prístup ku globálnym dátam a analýzam, ktoré vám pomôžu zabezpečiť compliance. Zároveň môžete vybrať tých správnych zákazníkov pomocou detailného pohľadu na spoločnost, jej vlastnícku štruktúru a kľúčové ukazovatele.

S D&B Onboard od Dun & Bradstreet môžete všetko kontrolovať z jedného miesta.

Zabezpečte svoje compliance

Zabezpečte svoje compliance

Zabezpečte svoje compliance pomocou kvalitných D&B dát

 • Majte prístup k aktuálnym informáciám o korporátnych vlastníckych štruktúrach, vlastníkoch a ľuďoch v pozadí danej spoločnosti
 • Uistite sa, že vaša spoločnosť pristupuje ku compliance konzistentne a bez ohľadu na to, kde sú vaši zákazníci
 • Rozhodujte sa bezpečne na základe prístupu k detailným informáciám v medzinárodných sankčných zoznamoch, vlastníckych štruktúrach a archívoch článkov
Pracujte efektívne a zabezpečte compliance

Pracujte efektívne a zabezpečte compliance

Jasné procesy v aplikácii znižujú riziko chýb

 • Zjednodušte si prácu s nástrojom, ktorý bol navrhnutý špeciálne pre pracovné postupy a procesy v compliance oblasti
 • Automaticky archivujte vykonané kontroly, vyhľadávajte v nich a dodržiavajte tak požiadavku na preukázanie ich vykonania
 • Získajte jasný prehľad pomocou možností pridávať, ukladať a vyhľadávať vlastné poznámky pripojené k vykonaným kontrolám
Majte kontrolu nad tým, s kým obchodujete

Majte kontrolu nad tým, s kým obchodujete

Informácie o stovkách miliónoch spoločností z celého sveta na jednom mieste

 • Znižujte svoje kreditné riziko pomocou detailných informácií o firmách a ich kľúčových ukazovateľoch
 • Získajte jasný obraz o spoločnosti, s ktorou obchodujete a vyhnite sa nepríjemným prekvapeniam
 • Pomocou informácií o korporátnych vlastníckych štruktúrach získajte kompletný pohľad na siete okolo vašich medzinárodných vzťahov kreditné riziko pomocou detailným informáciám o firmách a ich kľúčových ukazovateľoch

D&B Onboard obsahuje ľahko uchopiteľný vyhľadávací nástroj, ktorý vám umožní identifikovať spoločnosti na celom svete. Potom môžete dáta obohatiť z veľkého množstva kľúčových oblastí compliance a overenia, ako sú napr.

 • ID základného subjektu – poskytuje overenie danej spoločnosti
 • Kontrola proti sankčným zoznamom – kontroluje spoločnosť aj výkonné osoby proti svetovým sankčným zoznamom
 • Kontrola rizika štátu – kontroluje, či štát, kde pôsobí daná spoločnosť je zaťažená sankciami
 • Burzy – kontroluje, či, alebo. kde je spoločnosť zalistovaná
 • Kontrola zoznamu regulátorov – kontroluje, či spoločnosť je registrovaná u finančných regulátorov
 • PEP – kontroluje, či vedúci pracovníci sú politicky exponovanými osobami
 • Kontrola najvyššieho managementu – kontrola proti sankčným zoznamom
 • Zhrnutie – status a právna forma spoločnosti
 • Kreditná správa – poskytne kreditnú správu na danú spoločnosť

 1. Začnite určením toho, či chcete preveriť nového zákazníka, alebo dodávateľa
 2. Identifikujte jeden alebo viac náprotivkov, teda spoločnosť alebo osobu, ktorú chcete preveriť. Aplikácia potom ponúkne informácie pre compliance z rôznych zdrojov, napr. sankčné zoznamy, média a zoznamy PEP.
 3. Pridajte poznámky o svojich vlastných hodnoteniach – kategorizácie, pripomienky upozornenia a pod.
 4. Každá kontrola je archivovaná v systéme (dátum a čas) a je plne dohľadateľná pre zamestnancov, ktorí proces spracovali. Portfólio kontrol je možné monitorovať v určených intervaloch, čo zaistí a zautomatizuje procesy daného oddelenia.

Samozrejme chcete dodržiavať zákony, regulačné požiadavky a nariadenia – či už aby ste dokázali svoju zodpovednosť na trhu a taktiež aby ste boli v súlade s compliance. Sankcie voči tým, ktorí compliance nedodržiavajú, sú prísne, ako sme už mohli v mnohých prípadoch vidieť. S novými požiadavkami v nariadeniach o praní špinavých peňazí nebude compliance úloha jednoduchšia. Najväčšou zmenou v nariadení je rozšírenie konceptu PEP (politicky exponovaných osôb).

Nová legislatíva vyžaduje, aby finančné inštitúcie a spoločnosti kontrolovali, či ich zákazníci sú PEP, prípadne či sú zahrnutí do sankcií proti praniu špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. Politicky exponovaná osoba je pomocou svojej pozície a vplyvu považovaná za potenciálne viac vystavenú riziku zneužitia, napr. pomocou úplatku. Je to spojené s osobami, ktoré majú alebo mali dôležité verejné funkcie, ako napr. členovia alebo predsedovia vlád, alebo tí, ktorí majú manažérske funkcie v medzinárodných organizáciách. Obchodovanie s PEP, ich rodinnými príslušníkmi alebo známymi spoločníkmi (RCA – príbuzní alebo blízky spoločníci) nie je zakázané, avšak zákon vyžaduje, aby spoločnosti vedeli, ktorí z ich zákazníkov sú PEP.
Sankčné zoznamy sú zoznamy z EÚ alebo OSN, ktoré obsahujú mená osôb, ktoré sú pod sankciami kvôli spojeniu s teroristickou činnosťou. Obchodovanie s takýmito osobami nie je povolené.
Pomocou nášho partnerstva s Dun & Bradstreet máme k dispozícii riešenie, ktorým zabezpečíte, že vaše medzinárodné obchody sú založené na relevantných dátach na rozhodovanie a že váš compliance proces v rámci dodržiavania všetkých nutných požiadaviek je efektívny. Výberom správnych zákazníkov a uvedomením si všetkých povinností spojených s obchodným vzťahom si vytvárate predpoklady na získanie plnej znalosti zákazníka.

Pomôžeme Vám nájsť to správne riešenie pre vaše potreby

Sme odborníci na dáta a analytiku. Radi pomôžeme aj Vašej firme so zvýšením obchodnej výkonnosti. Vyplňte svoje kontaktné údaje a my sa Vám ozveme.