D&B Data Integration Toolkit

S integrovanými dátami budú vaše systémy viac smart
Začíname Prihlásenie do D&B DIT
check-mark-blue.png

Maximalizujte využitie svojich existujúcich systémov

check-mark-blue.png

Optimalizujte finančné riziká pomocou aktualizovaných kreditných informácii

check-mark-blue.png

Zvýšte svoju efektivitu pomocou štandardizovaných informácii

Maximalizujte využitie svojich business systémov

Maximalizujte využitie svojich business systémov

Mnoho spoločností investuje veľké množstvo prostriedkov do nákupu a implementácie rôznych typov business systémov. V súvislosti trendu digitalizácie sa systémy stávajú stále dôležitejšími pre podnikanie a neustále rastú aj požiadavky na integráciu. Pomocou prístupu do jediného nástroja pre podporu rozhodovania šetríte čas aj zdroje a naviac zabezpečíte kvalitu rozhodovania a analýz.

D&B Data Integration Toolkit automatizuje vaše business procesy a jednoducho a flexibilne integruje dáta Dun & Bradstreet do vašich systémov a aplikáccii bez ohľadu na vaše IT prostredie. To vám dáva prístup k tým informáciám o firmách, ktoré potrebujete, nákladovo efektívnym spôsobom.

Optimalizujte riziká a vyhnite sa kreditným stratám

Optimalizujte riziká a vyhnite sa kreditným stratám

Pomocou správnej podpory rozhodovania sa vyhnete finančným stratám

 • Zefektívnite hodnotenie rizika pomocou integrovaných kreditných informácií vo vašich vlastných aplikáciách
 • Vykonávajte spoľahlivé finančné rozhodnutia pomocou prístupu k aktualizovaným a kvalitným informáciám o firmách
 • Získajte príležitosť jednať včas pomocou systému, ktorý vám zasiela upozornenia, keď monitoring zákazníka alebo dodávateľa ukáže zmenu v riziku
Šetrite čas a zdroje s dátovou integráciou

Šetrite čas a zdroje s dátovou integráciou

Zvýšte svoju efektivitu so všetkými informáciami zahrnutými do vášho existujúceho systému

 • Uvolnite si ruky a čas pomocou automatického onboardingu zákazníkov a dodávateľov do svojich business systémov
 • Pomocou DUNSRight™ Quality procesu a unikátnemu D&B DUNS číslu zvýšte kvalitu a štandardizujte svoje informácie o firmách bez ohľadu na to, odkiaľ vaši obchodný partneri pochádzajú
 • Zabezpčte kvalitu svojich dát pomocou priameho prístupu do najväčšej celosvetovej databázy firiem – informácie o 300 miliónoch subjektov sú aktualizované z 30 000 zdrojov
S integrovanými dátami budú vaše systémy viac smart

S integrovanými dátami budú vaše systémy viac smart

Integrujte dáta a získajte prístup ku kvalitným informáciám o firmách

 • Identifikujte nové príležitosti na podnikanie pomocou prístupu k D&B databáze s informáciami o 300 miliónoch spoločností na celom svete
 • Zvýšte svoj obrat prostrednictvom podrobných informácií o súčasných aj potenciálnych zákazníkoch
 • Vytvorte vyjednávací priestor s dodávateľmi a identifikujte nové príležitosti pomocou detailného porozumenia korporátnym vlastníckym štruktúram – zistite, ako sú spoločnosti prepojené a analyzujte svoje vzťahy s danou skupinou spoločností

Každý deň potrebuje veľké množstvo zamestnancov nájsť, overiť, ohodnotiť a monitorovať rôzne typy obchodných partnerov. D&B Connect je platforma na priamu integráciu do SAP, ktorá umožní zlepšiť rozhodovacie procesy. Produkt je navrhnutý pre uľahčenie pracovných postupov a zamedzenie vkladania nesprávnych informácií do systému.

D&B Connect podporuje riadenie kmeňových dát, nákupu, predaja, marketingu, pôžičiek a monitoringu. Umožňuje vytváranie užívateľských pracovných postupov pre prvotné zavádzanie zákazníka / dodávateľa a pre monitoring zmien.

D&B Connect umožňuje následujúce aktivity:

 • Rýchla identifikácia a zdieľanie informácií o nových obchodných partneroch
 • Okamžitý prístup k informáciám o spoločnostiach na celom svete
 • Zníženie kreditného rizika a identifikácia nestabilných pohľadávok
 • Zlepšenie managementu kmeňových dát
 • Optimalizácia a automatizácia business procesov
 • Sledovanie dodržiavania compliance

Sledujte zmeny vo svojich zákazníckych a dodávateľských databázach. Tento prídavný modul vám umožní, ako chcete s týmito aktualizovanými informáciami vo svojom systéme zaobchádzať bez ohľadu na to, či sa chcete zamerať na vysoko rizikové prípady, alebo vykonávať automatizovaný monitoring a aktualizácie naprieč celým svojim portfóliom.

D&B DUNS čísla, ktoré sú pridelované Dun & Bradstreet, sú globálnymi identifikačnými číslami spoločností. 300 miliónov firiem na celom svete má svoje unikátne D&B DUNS číslo, které umožňuje jednoducho vyhľadávať a zhromažďovať finančné informácie o danej spoločnosti. D&B DUNS číslo propája spoločnosti, sídla, prevádzky a pobočky na globálnej úrovni, takže umožňuje celkový pohľad na to, ako sú spoločnosti prepojené v korporátnych vlastníckych štruktúrach.

Zistite viac o D&B DUNS čísle

Pomôžeme Vám nájsť to správne riešenie pre vaše potreby

Sme odborníci na dáta a analytiku. Radi pomôžeme aj Vašej firme so zvýšením obchodnej výkonnosti. Vyplňte svoje kontaktné údaje a my sa Vám ozveme.