MagnusWeb

Komplexné informácie o firmách v SR a ČR
Chcem vedieť viac Login
check-mark-blue.png

Preverujte svojich obchodných partnerov

check-mark-blue.png

Sledujte zmeny na trhu a predíďte riziku

check-mark-blue.png

Aktualizujte dáta vo svojich informačných systémoch

Získajte aktuálne dáta

Získajte aktuálne dáta

On-line prístup ku komplexným informáciám o subjektoch zo Slovenskej a Českej republiky

Pri svojej práci sa vy a vaši kolegovia stretávate s potrebou preverovať dodávateľov a odberateľov a vyhnúť sa tak obchodnému riziku rovnako ako s potrebou získavať marketingové dáta na ďalší rozvoj vašej firmy. Bisnode MagnusWeb pokrýva obe tieto oblasti. Obsahuje všetky dátové zdroje, ktoré Bisnode spracováva, prepojené vzájomnými väzbami. Informácie je možné efektívne hromadne vyberať alebo začať preverovaním jednej spoločnosti a rozkrývať fakty vzťahujúce sa k jej majiteľom, dcérskym spoločnostiam a previazaným osobám.

Modularita Bisnode MagnusWebu umožňuje individuálne nastavenie pre každého užívateľa a výber tých dát a funkcií, ktoré užívateľ potrebuje. Svojou širokou ponukou funkčných modelov sa stáva univerzálnym nástrojom pre kľúčové útvary vo firme. Aplikáciu naviac ocenia všetci tí, kto má na starosti správu rizík a sledovanie časovo kritických udalostí.

Znížte svoje riziko

Znížte svoje riziko

Preverujte svojich nový obchodných partnerov a sledujte vývoj tých súčasných.

Znížte svoje úverové riziko a vyhnite sa neplatičom. Pokiaľ sa váš partner dostal do insolvenčného konania, prihláste svoju pohľadávku včas.

Bisnode MagnusWeb zobrazí informácie o firmách v podobe reportu alebo tabuľkového výstupu. Dozviete sa o zadlžení, insolvenčnom konaní či exekúcii rovnako ako o zmenách vlastníkov a managementu. Získate dáta z účtovných závierok, údaje o platobnej morálke firiem alebo skóringové hodnotenie predikujúce pravdepodobnosť úpadku portfólia firiem v nasledujúcich 12 mesiacoch.

Hľadajte príležitosti

Hľadajte príležitosti

Vyhľadajte potenciálnych klientov vo vašej lokalite. Sledujte zmeny v spoločnostiach a oslovte nový management svojou ponukou. Aktualizujte údaje o svojich obchodných partneroch.

Informáciee je možné hromadne vyberať alebo začať preverovaním jednej spoločnosti a rozkrývať fakty vzťahujúce sa k jej majiteľom, dcérskym spoločnostiam a previazaným osobám. Firmy je možné vyhľadávať podľa lokality, odboru činnosti, veľkosti a ďalších charakteristík.

Bisnode MagnusWeb využijú

 • riadiaci management
 • finančný analytici
 • risk manažéri
 • právne oddelenie
 • obchodné oddelenie
 • marketingový špecialisti
 • všetci, ktorí potrebujú aktuálne dáta na vyhodnotenie rizika alebo analýzu trhu

Bisnode MagnusWeb je modulárny systém, môžete si tak vybrať len tie funkčné a dátové moduly, ktoré budete pri svojej práci potrebovať.

 • Získajte detailné informácie o preverovanej firme.
  MagnusWeb Light poskytuje prehľad dostupných informácií o subjekte v podobe stromovej štruktúry s exportom do PDF reportu.
 • Rozpoznajte rizikové subjekty vo svojom portfóliu.
  Bisnode skóring predstavuje kreditné hodnotenie spoločností na základe prediktívnrho skóringového modelu.
 • Získajte aktuálnr dáta pre vaše obchodné a marketingové kampane alebo na aktualizáciu vášho informačného systému.
  Výbery umožňujú vyhľadávanie skupín firiem podľa zadaných kritérií.
 • Sledujte negativne informácie alebo majetkové a personálne zmeny.
  Udalosti poskytujú prehľad dôležitých udalostí a zmien vo firmách.
 • Pracujte s dátami z účtovných závierok a vytvorte časový rad pre ďalšiu analýzu.
  Finančné výkazy obsahujú štruktúrované dáta z dostupných účtovných závierok.
 • Rýchlo spracujte základnú analýzu svojho portfólia.
  Finančná analýza obsahuje vybrané pomerové ukazovatele vyrátané z účtovných závierok.
 • Neprehliadnite zmeny v dokumentoch na registroch.
  Dokumenty umožňujú sledovanie dokumentov zo zbierky listín a registra zmlúv.
 • Sledujte svoje portfólio akcií a dlhopisov.
  Cenné papiere
   (ČR) obsahujú informácie o verejne obchodovaných cenných papieroch.
 • Majte lepší prehľad o záväzkoch svojich obchodných partnerov.
  Záložné práva a nehnuteľnosti (SR) poskytujú prístup k dátam z notárskeho registra.
 • V rámci zákazníckych riešení ponúkame aj konfiguráciu dopytov na mieru vrátane sledovania zmien a ukladania súborov s dátami na zabezpečený server.
Důvěřuj, ale prověřuj
Důvěřuj, ale prověřuj
Důvěřuj, ale prověřuj

Pomôžeme Vám nájsť to správne riešenie pre vaše potreby

Sme odborníci na dáta a analytiku. Radi pomôžeme aj Vašej firme so zvýšením obchodnej výkonnosti. Vyplňte svoje kontaktné údaje a my sa Vám ozveme.