Bisnode Arachné

Rozkrytie skrytých väzieb medzi firmami
Chcem vedieť viac Login
check-mark-blue.png

Report

check-mark-blue.png

Väzby

check-mark-blue.png

Monitoring

Kto je s kým spriaznený?

Kto je s kým spriaznený?

Arachné umožňuje vyhodnotenie rizikovosti okolia spoločnosti vizualizáciou majetkových, personálnych, adresných či obchodných väzieb.

Bisnode Arachné (na platforme Gnosus) je moderná a rýchla webová aplikácia. Umožňuje rozkrývať vzťahy plynúce z ekonomicky prepojeného okolia preverovaného subjektu na Slovensku a v Českej republike. K dispozícii je aj detailný výpis kreditných, obchodných a negatívnych informácií formou prehľadného reportu. Automatické sledovanie dôležitých zmien negatívnych stavov vo vašom portfóliu zaistí monitoring. Pomocou Bisnode Arachné je možné pri rozhodovaní uvažovať v širších súvislostiach a hodnotiť tak rizikovosť subjektov komplexne.

 

Moduly

Moduly

Bisnode Arachné obsahuje rôzne moduly, z ktorých každý má iné zameranie

  • Modul Report poskytuje detailny prehľad dostupných informácií o jednej spoločnosti. Zahŕňa všetko od identifikačných a registračných údajov, ako kontakty, osoby vo firme až po majetkové väzby, kreditné a negatívne informácie, finančné výsledky s finančnou analýzou alebo obchodné informácie. Report je pre lepšiu prehľadnosť rozdelený do dátových blokov, ktoré je možné celé skryť a zvoliť úroveň podrobnosti zobrazovaných informácií. Pre užívateľský komfort nechýbajú interaktívne grafy a tabuľky.

  • Modul Väzby poskytuje užitočné funkcie pre analýzu aktívnych a historických ekonomických väzieb medzi subjektami na Slovensku a v Čechách, vrátane presahu majetkových väzieb do zahraničia. Ide o komfortný nástroj s intuitívnym ovládaním, ktorý umožňuje rozkrývanie ekonomicky prepojeného okolia zvoleného subjektu, vyhľadanie vzájomného prepojenia medzi dvoma subjektami a zobrazenie tzv. definitívneho majetkového vplyvu, ktorý umožňuje rýchlu identifikáciu skutočného vlastníka sledovanej firmy aj v neprehľadnej majetkovej štruktúre. Pomocou prítomnosti negatívnych a kreditných indikátorov priamo pri subjektoch v grafe väzieb je možné vzťahy medzi subjektami hodnotiť komplexne. 
  • Modul Monitoring poskytuje automatické sledovanie zmien vo vašom portfóliu. Zachytená zmena bude k dispozícii v aplikácii spolu s ďalšími užitočnými funkciami alebo bude odoslaná na nastavené mailové adresy. Celkové nastavenie monitoringu má uživateľ k dispozícii a môže ho operatívne meniť podľa aktuálnych potrieb – pri každej sledovanej skupine firiem je možné nastaviť, aké typy zmien chcem sledovať, komu a ako často budú zmeny zasielané, prípadne či sledovať negatívne, pozitívne, alebo neutrálne zmeny. Pomocou toho nie je uživateľ zahltený nadbytočnými informáciami a dostáva len tie informácie, ktoré aktuálne potrebuje. V aplikácii je možné prezerať si aj historicky zachytené zmeny za posledný mesiac.

Bisnode Arachné

Pomôžeme Vám nájsť to správne riešenie pre vaše potreby

Sme odborníci na dáta a analytiku. Radi pomôžeme aj Vašej firme so zvýšením obchodnej výkonnosti. Vyplňte svoje kontaktné údaje a my sa Vám ozveme.