Osobné údaje

Vaše údaje sú hybnou silou služieb, ktoré vám uľahčujú život a sú spoločensky prospešné. Kontrolu nad nimi však máte stále vy.
Aké údaje zhromažďujeme o vás?

Aké údaje zhromažďujeme o vás?

Údaje, ktoré zhromažďujeme, slúžia nielen podnikom, organizáciám a orgánom verejnej moci, ale zároveň vám uľahčujú život a robia ho bezpečnejším. Informácie, ktorými disponujeme, sú od základných údajov ako je meno a adresa až po podrobnejšie údaje, ako je zloženie rodiny a záujmy.

Viac o údajoch ktoré zhromažďujeme

Akým spôsobom údaje zhromažďujeme

Akým spôsobom údaje zhromažďujeme

Bisnode vyvíja svoju činnosť v 19 krajinách v Európe a máme prístup k úradným údajom na týchto trhoch. Pomocou nášho strategického partnerstva so spoločnosťou Dun & Bradstreet máme taktiež prístup do najrozsiahlejšej svetovej komerčnej databázy s aktuálnymi informáciami o 285 miliónoch spoločností vo viac ako 220 krajinách a regiónoch.

Okrem úradných zdrojov dát zhromažďuje naša spoločnosť osobne stotožniteľné údaje o fyzických osobách prostredníctvom tzv. prieskumu on-line webových stránok alebo tzv. „crawling“, použitím dotazníkových a registračných formulárov. Prehliadaním webu Bisnode a elektronickou komunikáciou s našou spoločnosťou následne potvrdzujete, že ste boli oboznámení so spracovaním vašich osobných údajov.

Ako používame vaše osobné údaje

Ako používame vaše osobné údaje

Účel vedenia vašich údajov spoločnosťou Bisnode je rôznorodý – od hodnotenia úveryschopnosti, až po marketingové potreby. Tým, že Bisnode má k dispozícii vaše údaje, sú služby, s ktorými sa každodenne stretávate, bezproblémovejšie so súčasným zaistením bezpečnosti vašich údajov a ich výhradným využitím na účely, s ktorými súhlasíte.

Ďalšie informácie o tom, ako údaje zlepšujú naše produkty a služby

S kým zdieľame vaše údaje?

S kým zdieľame vaše údaje?

Údaje je možné zdieľať so spoločnosťami alebo úradmi v EÚ alebo mimo nej. Pred prenosom akýchkoľvek údajov však vychádzame z vnútroštátnych predpisov, aby sme zaistili splnenie všetkých záväzkov a požiadaviek.

Ďalšie informácie o tom, s kým zdieľame vaše údaje

Ako spravovať vaše údaje?

Ako spravovať vaše údaje?

Pre nás je prvoradé vaše súkromie aj údaje, ktoré nám poskytujú cenné informácie, bez toho aby sme ohrozili vašu osobnú integritu a súkromie. Údaje využívame na účely hodnotenia úveryschopnosti, na marketingové, štatistické a ďalšie účely. Pokiaľ však chcete mať k vašim údajom prístup, opraviť ich, zmazať, obmedziť alebo k nim vyjadriť námietky alebo uplatniť iné práva dotknutých osôb na základe GDPR, obráťte sa na pobočku Bisnode a tá bude schopná zabezpečiť náležité vybavenie vašej požiadavky.

Ďalšie informácie o vašich právach

Kontaktujte nás

V súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) si môžete vyžiadať kópiu osobných údajov, ktoré o vás vedieme a to prostredníctvom kontaktovania zákazníckeho servisu. Ak chcete kontaktovať miestnu pobočku spoločnosti Bisnode, navštívte kontakty a vyberte svoju krajinu.

Naše sídlo v SR

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Zochova 5
811 03 Bratislava

Korešpodenčná adresa:

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05 Trenčín

Telefón: +421 32 746 26 40
E-mail: info@bisnode.sk

Svoje otázky na ochranu osobných údajov môžete posielať aj emailom na zodpovednú osobu ochrany osobných údajov Bisnode dpo.sk@bisnode.com.