GDPR Prichádza a my sme tu, aby sme vám pomohli

Význam Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a nami prijaté opatrenia na ochranu súkromia.

Dňa 25. mája 2018 nadobúda účinnosť v celej Európskej únii nový významný predpis s názvem Všobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation, alebo skrátene GDPR). GDPR rozširuje práva na ochranu súkromia priznané fyzickým osobám v EÚ a kladie nové nároky na organizácie, ktoré spracovávajú osobné údaje, vytvárajú z nich databázy, vyhodnocujú ich dáta alebo s nimi ďalej inak nakladajú, a to bez ohľadu na to, kde tieto spoločnosti sídlia. Jedná sa o množstvo nových záväzkov a spoločnosť Dun & Bradstreet vám pomôže lepšie porozumieť tomu, čo pre vás toto nové nariadenie znamená v praxi.

Ako postupujeme vo vzťahu k GDPR

Ako postupujeme vo vzťahu k GDPR

My sme si svoju domácu úlohu už splnili. Bezpečnosť a súkromie musia byť braté celkom vážne. Naša spoločnosť odviedla veľký kus práce, pokiaľ sa jedná o ochranu vášho súkromia a pomoc pri uplatňovaní vašich práv. Minimalizujeme rozsah spracovávaných údajov výhradne na naše účely a obmedzujeme prístup k nim len pre tých, ktorí ich potrebujú. GDPR je v našej DNA.

Zistite viac o tom ako postupujeme

Čo môžete urobiť

Čo môžete urobiť

GDPR prináša posilnenie vašich práv a sprísnenie našich záväzkov. Pokiaľ potrebujete svoje údaje upraviť, mať prístup k informáciám, opraviť ich alebo dokonca požiadať o vymazanie, máte na to v určitých prípadoch oprávnenie zo zákona a váša požiadavka bude spracovaná najneskôr do tridsiatich dní. Ak máte konkrétnu výhradu k uplatňovaniu vašich práv pri spracovaní osobných údajov môžete tiež kontaktovať Zodpovednú osobu ochrany osobných údajov a to priamo v sídle Dun & Bradstreet.

Ďalšie informácie o tom, čo môžete urobiť