Bezpečnosť a ochrana údajov

291.jpg

Spoločne s technologickým a IT zabezpečením, chráni informačnú bezpečnosť cenné a niekedy a citlivé údaje, ktoré pre spoločnosť predstavujú základné živobytie. Rovnako dôležité je, aby boli zamestnanci preškolení a aktualizovali bezpečnostné procesy a udržiavali všeobecné povedomie o bezpečnosti.

Bezpečnosť je hlavný faktor, o ktorom je potrebné uvažovať vo fáze vývoja všetkých nových produktov, a preto vykonávame vlastné bezpečnostné testy v súčasných produktoch, a rovnako tak využívame tretie osoby na záťažové skúšky v súčasných aj nových produktoch.

Spoločnost Dun & Bradstreet každý deň tvrdo pracuje na tom, aby získala a udržala dôveru klientov a partnerov ochranou dát prostredníctvom ich silného zabezpečenia. Dáta sú chránené šifrovaním a poslednou generáciou prostriedkov proti škodlivému softwaru. Systémy sú nepretržite monitorované a spoločnost Dun & Bradstreet uplatňuje zásady a postupy pre autorizáciu prístupu k rôznym systémom a informáciám.

Ochrana údajov v spoločnosti Dun & Bradstreet rovnako zahŕňa aj spracovávanie údajov, ktoré sa realizujú v súlade s prísnymi internými nariadeniami a v súlade s predpismi EÚ  aj miestnym právom. Kvôli rýchlemu rozvoju technológií je súčasná Smernica EÚ 95/46/ES už zastaralá. Od roku 2012 EÚ revidovala túto Smernicu a zavádzala modernizovaný a harmonizovaný rámec ochrany údajov po celom svojom území.

Reformované Nariadenie Európskeho Parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov vstupuje do platnosti 25. mája 2018 a na zabezpečenie jeho dodržiavania bola v rámci spoločnosti Dun & Bradstreet zriadená projektová skupina. Ochrana údajov má najvyššiu prioritu a naše prísne opatrenia v oblasti bezpečnosti údajov znovu našich klientov a partnerov ubezpečujú o tom, že nám môžu zveriť svoje osobné a často citlivé údaje.

Spoločnost Dun & Bradstreet vymenovala s účinnosťou od februára 2017 zodpovednú osobu skupiny pre ochranu osobných údajov (DPO). Hlavnými povinnosťami tejto zodpovednej osoby na úrovni skupiny bude riadiť jednotlivých DPO v spoločnostiach Dun & Bradstreet v spojení s audítorskou funkciou a poskytovať podporu Programu spoločnosti Dun & Bradstreet pre Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR).

Viac o GDPR