ochrana súkromia

Úložisko dokumentov týkajúcich sa ochrany osobných údajov
Ako nás môžte kontaktovať?

Ako nás môžte kontaktovať?

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich informácií o ochrane osobných údajov alebo informácií, ktoré o vás uchovávame, kontaktujte nás na:
Telefón: +421 32 746 26 40
E-mail: gdpr.sk@dnb.com
Korešpondenčná adresa: Bisnode Slovensko, s.r.o., Ľ. Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín

Zodpovedná osoba ochrany osobných údajov spoločnosti Dun & Bradstreet je dostupná prostredníctvom nasledujúcich kontaktných informácií alebo prostredníctvom kontaktovania zákazníckeho centra spracovateľa:
Telefón: +421 32 746 26 40
E-mail: dpo.sk@dnb.com
Korešpondenčná adresa: Bisnode Slovensko, s.r.o., Ľ. Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín, posielajte v zatvorenej obálke označenej „do rúk zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov"