Ochrana a zabezpečenie údajov v Bisnode

Vaše dáta, v našej starostlivosti, pod vašou kontrolou
Bisnode je teraz súčasťou Dun & Bradstreet. Názov spoločnosti, IČO, DIČ a IČ DPH zostávajú až do odvolania nezmenené.

Tu sa môžete dozvedieť akým spôsobom Bisnode nakladá s vašimi údajmi, alebo ako požiadať o údaje uložené o vašej spoločnosti alebo o vás osobne.

V spoločnosti Bisnode pristupujeme k ochrane osobných údajov a nakladaniu s nimi veľmi vážne. Naša obchodná činnosť podlieha, okrem iných právnych noriem aj Všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation, skrátene GDPR) – jednému z celosvetovo najprísnejších platných predpisov v oblasti ochrany osobných údajov. Neustále tiež spolupracujeme s dozornými úradmi v oblasti ochrany osobných údajov.

Tieto stránky zohľadňujú primárne problematiku v Slovenskej republike, problematiku za celú skupinu Bisnode nájdete na bisnodegroup.com

 

Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov (PDF)

gdpr - let bez krídel?

Kreditné informácie, marketingové údaje a ochrana osobných údajov v Európe
Brožúra GDPR
Ako nás môžte kontaktovať?

Ako nás môžte kontaktovať?

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich informácií o ochrane osobných údajov alebo informácií, ktoré o vás uchovávame, kontaktujte nás na:
Telefón: +421 32 746 26 40
E-mail: gdpr@bisnode.sk
Korešpondenčná adresa: Bisnode Slovensko, s.r.o., Ľ. Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín

Zodpovedná osoba ochrany osobných údajov spoločnosti Bisnode je dostupná prostredníctvom nasledujúcich kontaktných informácií alebo prostredníctvom kontaktovania zákazníckeho centra spracovateľa:
Telefón: +421 32 746 26 40
E-mail: dpo.sk@bisnode.com
Korešpondenčná adresa: Bisnode Slovensko, s.r.o., Ľ. Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín, posielajte v zatvorenej obálke označenej „do rúk zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov"