Aktuálne informácie o scoringu a využívaní služieb Dun & Bradstreet v súlade so sankciami voči Rusku. Viac informácií

Odvetvie

Energetika

check-mark-blue.png

Získajte cenné informácie prostredníctvom detailných článkov

check-mark-blue.png

Zvýšte prehľad o svojom odvetví pomocí riešení na mieru

check-mark-blue.png

Buďte o krok vpred sledovaním najnovších trendov

Potenciál v meniacom sa odvetví

Potenciál v meniacom sa odvetví

V energetických odvetviach prebiehajú v súčasnosti zásadné zmeny a všetky indikátory poukazujú na pokračujúcu zmenu v nadchádzajúcich rokoch. Rastúca miera mobility medzi zákazníkmi je neoddiskutovateľným faktom. V odvetví vyznačujúcom sa silnou konkurenciou a cenovým tlakom priťahujú najviac zákazníkov inovatívne a k zákazníkom priáteľské spoločnosti.

Energetické spoločnosti dnes bojujú o všetkých zákazníkov, avšak dlhodobo budú úspešné iba tie, ktoré už teraz majú prehľad o tom, aký typ zákazníkov bude profitabilný v priebehu nasledujúcich niekoľkých rokov. Prostredníctvom chápania potrieb zákazníkov rastie schopnosť zamerať sa na relevantné ponuky a komunikáciu s nimi.

Keď sa odvetvie stretáva so zvýšenou konkurenciou a významnými zmenami, vzniknú nové príležitosti. S prístupom k údajom, príslušným poznatkom a správnymi nástrojmi existuje potenciál na zvýšenie konkurencieschopnosti a zostať o krok vpred. Analýzy a prehľady z kombinovaných dát umožňujú vytvárať cielené ponuky, zefektívniť predajné a marketingové aktivity a identifikovať nové skupiny zákazníkov. Smart Data toto všetko umožňujú.

Pomôžeme Vám nájsť to správne riešenie pre vaše potreby

Sme odborníci na dáta a analytiku. Radi pomôžeme aj Vašej firme so zvýšením obchodnej výkonnosti. Vyplňte svoje kontaktné údaje a my sa Vám ozveme.