Sociálne faktory / Social

Pomáhame ľuďom dosiahnuť ich potenciál
Sme zástancami rozmanitosti, inklúzie a rovnosti. Rešpektujeme jedinečnosť každého človeka bez ohľadu na pohlavie, národnosť, etnický pôvod, náboženstvo či inú vieru, vek, sexuálnu orientáciu, postihnutie, politické názory alebo osobnosť. Zaviazali sme sa ponúkať rozmanité a inkluzívne pracovisko, kde môžu byť ľudia sami sebou a mať rovnaký prístup k príležitostiam.

 

Naše prioritné oblasti

Diverzita a inklúzia

Diverzita a inklúzia

Rôznorodá a inkluzívna pracovná sila je zásadný pre podporu perspektív a myšlienok, ktoré sú hybnou silou inovácií. Usilujeme o rodovú rovnosť na všetkých úrovniach a na všetkých trhoch, na ktorých pôsobíme.

Diskriminácia a obťažovanie

Diskriminácia a obťažovanie

Potrebujeme, aby si naši ľudia a organizácie boli vedomé, že diskrimináciu neschvaľujeme a v prípade, že k nej dôjde, prijmeme kroky na jej riešenie.

Zdravie a bezpečnosť

Zdravie a bezpečnosť

Byť nadnárodnou spoločnosťou prináša veľkú zodpovednosť, pretože pôsobíme na rôznych miestach po celom svete. Vážime si a podporujeme bezpečné pracovisko s riadnymi pracovnými podmienkami a inkluzívnymi obchodnými praktikami.

Bezpečnosť informácií

Bezpečnosť informácií

Prístup k informáciám je spojený so povinnosťou zabezpečiť ochranu práva na súkromie. Vzhľadom k tomu, že dáta a analýzy predstavujú naše hlavné zdroje, sú pre nás ochrana údajov, súkromie, bezpečnosť a integrita životne dôležité.

D&B Europe 
Podiel žien a mužov medzi zamestnancami 2016-2020

D&B Europe 
Ženy v manažérskych pozíciách 2016-2020

Naše budúce záväzky

 

 

Rodová rovnosť

V roku 2021 zvýšiť počet žien na manažérskych pozíciách na 35%.

 

 

Diskriminácia a obťažovanie

Usilujeme o 0 prípadov diskriminácie a obťažovania.

 

 

Zamestnanecké Net Promoter Score (eNPS)

Zlepšiť naše priemerné skóre eNPS na 25 v roku 2021 v porovnaním so skóre 23 v roku 2020.