Bisnode je teraz Dun & Bradstreet!

Na začiatku roka 2021 bola dokončená akvizícia Bisnode zo strany Dun & Bradstreet - teraz budeme pokračovať ako jedna spoločnosť.

Veríme, že táto akvizícia nás ešte viac posilní v našom úsilí spojiť miestnu a globálnu expertízu a znalosti, čo Vám následne môže pomôcť v raste a prosperite. Pomocou všetkých našich dát a poznatkov Vám umožníme podnikať premyslenejšie kroky a poskytneme Vám silnú konkurenčnú výhodu.

S platnosťou ku dňu 11. 3. 2022 preto došlo k premenovaniu Bisnode Slovensko, s.r.o. na Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o. Všetky obchodné aktivity a záväzky, vrátane všetkých práv a povinností zostávajú nedotknuté.

Novo pôsobíme na slovenskom trhu ako jedna spoločnosť s nasledovnými údajmi:

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 35840404, IČ DPH: SK2020262706, D-U-N-S® Number: 51-077-5716

V stále globálnejšom a prepojenejšom svete sa tešíme na to, že Vám odteraz, keď sme spojili to najlepšie z každej spoločnosti, budeme slúžiť ešte lepším spôsobom.

Ďalšie otázky
Ohľadom prípadných ďalších otázok, prosím, nahliadnite do sekcie najčastejších dotazov (FAQ) nižsšie, alebo sa obráťte priamo na miestnu pobočku.

 

FAQ:

Už takmer 200 rokov pomáha Dun & Bradstreet klientom a partnerom rásť a prosperovať, a to vďaka sile dát, analýz a riešení založených na dátach. Viac ako 6 000 našich zamestnancov po celom svete zasvätilo svoju prácu tomuto jedinečnému účelu a my sa riadime dôležitými hodnotami, ktoré z nás robia zavedeného lídra v oblasti dát, ktorá slúži k obchodnému rozhodovanie, a analytických poznatkov. Naše dáta a poznatky sú cenné vo všetkých fázach životného cyklu podniku a bez ohľadu na ekonomické prostredie.

Vaša kontaktná osoba zostane rovnaká. Zástupcovia Dun & Bradstreet s vami budú aj naďalej komunikovať pomocou rovnakých kanálov a procesov, ktoré sú v súčasnej dobe zavedené. Akvizícia všeobecne predpokladajú organizačné alebo štrukturálne zmeny, však Vám sľubujeme, že budeme pracovať tak, aby to malo čo najmenší dopad na Vaše podnikanie a budeme Vás informovať, ak sa vaše kontaktná osoba zmení.

Naše služby priebežne aktualizujeme a vylepšujeme. Budeme v tom pokračovať aj v budúcnosti a budeme Vás informovať, kedykoľvek budú tieto aktualizácie pre Vás relevantné, a tiež sa uistíme, že akékoľvek zmeny, ktoré vykonáme, budú mať čo najmenší dopad na Vaše podnikanie.

Zatiaľ zostávajú všetky zmluvy rovnaké, takisto i Vaša kontaktná osoba v Dun & Bradstreet zostáva rovnaká. Ak sa akékoľvek okolnosti zmenia, včas Vás budeme informovať.

Spojením toho najlepšieho z oboch spoločností môžeme lepšie podporovať našich klientov medzinárodným rastom, rozširovať hĺbku a šírku dostupných dát tak, aby sme podporili rast a zmiernili riziká. Nový subjekt bude lepšie odrážať globálne obchodné prostredie a vyhovovať potrebám našich zákazníkov, ktorí pôsobia medzinárodne, ako sa budú orientovať v meniacej sa dobe, a to prostredníctvom lepšieho prístupu k ďalším medzinárodným dátam, talentom a odborným znalostiam.

Všetky obchodné aktivity a záväzky, vrátane všetkých práv a povinností zostávajú nedotknuté.

Došlo k premenovaniu Bisnode Slovensko, s.r.o. na Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o. IČO, DIČ, ani IČ DPH sa nemení.

Aj naďalej budeme prevádzkovať podnikanie a poskytovať naše služby v zásade rovnakým spôsobom ako predtým. Vzhľadom na to, že priebežne aktualizujeme a vylepšujeme všetky naše ponuky, bude to v budúcnosti znamenať nový vývoj a funkcie. Ak budú vykonané nejaké zmeny, uisťujeme Vás, že Vám to oznámime s dostatočným predstihom.

Naším cieľom je poskytovať výnimočné produkty pre klientov a zabezpečiť, aby naši klienti mali prístup k najnovším inováciám a funkcionalitám na našich najmodernejších platformách a prípadne ich aktualizovať zo starších produktov. S dostatočným predstihom Vám oznámime, ak budú vykonané nejaké zmeny v našich produktoch a službách.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na Vašu kontaktnú osobu v Dun & Bradstreet, prípadne na náš zákaznícky servis.