Novinky Tlačová správa

V top manažmente tretiny našich firiem na Slovensku sedia ženy

03 júl 2017

Vo vrcholnom manažmente najväčších slovenských firiem majú ženy až tretinové zastúpenie, presnejšie 31,3 percenta. Oproti minulému roku, keď sa prieskum medzi manažérkami na Slovensku konal prvýkrát, si ženy o málo polepšili – ich počet v riadiacich pozíciách sa zvýšil o jedno percento. Vyplýva to zo špecializovanej databázy Manažérov veľkých firiem poradenskej spoločnosti Bisnode, ktorá obsahuje informácie o 1 375 najväčších a najvýznamnejších slovenských spoločnostiach na našom trhu a 3 204 ženách vo vedení našich podnikov.

„Na databáze Manažéri veľkých firiem naši klienti oceňujú predovšetkým telefonicky overené a priame kontakty na osoby s rozhodovacou právomocou vo firmách na Slovensku,“ hovorí riaditeľ Bisnode Jiří Skopový.

Ženy sa v našich firmách v roku 2016 najviac uplatňovali vo vedúcich pozíciách v oblasti personalistiky (až 82,51 percenta) a s výraznejším odstupom tiež v sektore financií (56,17 percenta) a marketingu (50,72 percenta). Naopak, oblasti IT a pozície generálnych riaditeľov zostávajú stále doménou mužov – na čele IT pracuje len 6,67 percenta žien a najvyššie miesta v slovenských firmách zastáva necelých 9 percent žien. „Zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách na Slovensku pomaly rastie, no neustále nedosahuje priemer Európskej únie, a to aj napriek tomu, že viaceré štúdie dokazujú, že ženy vo vedení prispievajú k stabilite a ziskovosti spoločností,“ hodnotí analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Keď však porovnáme výsledky analýzy na Slovensku s výsledkami v Českej republike, vychádza, že slovenské ženy sú v tomto smere úspešnejšie. „V top manažmente českých firiem sa ženy vlani uplatňovali najhoršie za posledných päť rokov. Na riadiacich pozíciách malo zastúpenie 26,71 percenta žien, pričom sa najčastejšie uplatňovali na miestach v oblasti personalistiky (77 percent) a financií (47 percent),“hodnotí analytička Bisnode Petra Štěpánová.

 

Podiel žien vo vrcholnom manažmente najväčších slovenských firiem v SR    
 Oblasť podnikania 2015 2016
Financie 50,32% 56,17%
IT 8,26% 6,67%
Marketing 32,29% 50,72%
Obchod 19,03% 21,45%
Personalistika 71,21% 82,51%
Vrcholné vedenie 9,85% 8,95%
Celkovo 30,25% 31,30%

Zdroj: Bisnode

 

 Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Mobil: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete aby sme vás kontaktovali?