Tlačová správa

Kvalitné dáta sú pre prežitie nutné. Myslí si to polovica európskych firiem oslovených v prieskume

08 dec 2021

Štúdia Dun & Bradsreet odhaľuje, že podniky sú po pandémii stále viac závislé na dátach – napriek nedostatku zručností a odborných znalostí pri ich využívaní a porozumení – štvrtina projektov nespĺňa obchodné očakávania.

V čase, keď firmy po celom svete stále pociťujú dopady pandémie, prieskum Dun & Bradstreet, popredného poskytovateľa dát a analýz pre biznis rozhodovania, zistil, že viac ako polovica (52 %) respondentov je presvedčená, že neprežije bez relevantných, aktuálnych a vhodných obchodných dát.

Výskum Dun & Bradstreet, zverejnený v správe „The Future of Data“ ukázal, že podľa dvoch tretín firiem sú dáta najužitočnejším nástrojom na identifikáciu nových trhov (64 %) a sú zásadné pre cielenie na nových zákazníkov (62 %).

Vzhľadom na to, že pandémia naďalej celosvetovo narúša dodávateľské reťazce, šesť z desiatich opýtaných podnikov tvrdí, že dáta využíva na hodnotenie rizík (65 %) a monitorovanie nákupných a dodávateľských reťazcov (62 %).

„Vzhľadom k enormnému nárastu dostupných dát, firmy dnes nepotrebujú len tak hocijaké informácie, ale potrebujú dáta, ktoré sú dôkladne zanalyzované, aktuálne a presné. Inými slovami - dáta, ktoré sú vhodné na daný účel,“ hovorí Anthony Scriffignano, senior viceprezident a Chief Data Scientist Dun & Bradstreet. Súčasne dodáva: „Spoločnosti už nejaký čas potrebovali zmeniť spôsob, akým dávajú informáciám zmysel a tvoria z nich predpovede. No pandémia posunula tento imperatív priamo do obchodnej agendy. Teraz je kľúčové premýšľať nad tým, či sú dáta presné a skutočne odrážajú to, čo sa aktuálne deje alebo sú zastarané a irelevantné.“ Napriek presvedčeniu, že presné a aktuálne dáta sú zásadné pre obchodné procesy, vedúci predstavitelia podnikov priznávajú, že pokiaľ ide o ich schopnosť spravovať dáta, tak v tomto smere zaostávajú.

Obchodní lídri priznávajú, že v prípade práce s dátami majú obavy z:

  • Z presnosti údajov, ktoré ich podnik uchováva na účely plánovania (47 %)
  • Že ich firma nebude mať technológiu na plné využitie dát (46 %)
  • Že sa ich podnikanie vyvíja príliš pomaly na to, aby dáta plne využilo (45 %)

Ak už majú firmy zavedenú dátovú stratégiu, stretávajú sa s efektívnou správou dát (25 %) a bojom proti podvodom (22 %). Výsledkom však je, že v priemere viac ako štvrtina (27 %) projektov nespĺňa obchodné ciele. Rovnako viac ako štvrtina spoločností (27 %), ktoré chcú zlepšiť svoju dátovú gramotnosť, čelia problémom s vyhľadávaním talentov na analýzu dát a uplatnenie poznatkov pri obchodnom rozhodovaní.

Nedostatok talentov a znalostí sa odráža aj v ďalších oblastiach podnikania. Nové regulačné požiadavky sú ďalším problémom organizácií závislých na dátach o zákazníkoch a dodávateľoch. Polovica oslovených firiem sa obáva o zachovanie súkromia dát (50 %), zatiaľ čo štvrtina uvádza ako zdroj rizika reguláciu dát a právne postupy (25 %). Výzvy, s ktorými sa podniky za posledný rok a pol stretli, následne ukázali, že je potrebné, aby lídri uprednostnili plánovanie dát a začlenili ich do celkovej obchodnej stratégie. Sedem z desiatich oslovených lídrov sa domnieva, že kvalita dát je zásadná pre prijímanie správnych obchodných rozhodnutí (69 %) a verí, že ich efektívna správa môže podniku priniesť konkurenčnú výhodu (73 %). Napokon, dve tretiny organizácií by ocenili viac rád (67 %) v oblasti využívania údajov, ktoré majú k dispozícii, čo naznačuje, že si sú vedomé nedostatku interných zručností.

Anthony Scriffignano z Dun & Bradstreet dodáva: „Iba to, že má firma prístup k nástrojom, ktorými spracováva dáta, neznamená, že ich využíva rozumne. Dátové zručnosti by mali byť v podnikaní zámerné, nie náhodné. Okrem vyhľadávania nových talentov, ktoré v podniku chýbajú, je dôležité neprehliadať existujúcu pracovnú silu. Zavedenie kontinuálneho vzdelávania prostredníctvom kombinácie metód pod dohľadom a bez dohľadu zabezpečí, že zručnosti zostanú čerstvé a relevantné. Lídri sú zodpovední za nastavenie tónu, v ktorom sú ľudia ochotní sa učiť, vrátane samotného seniorského tímu – pretože ako vieme, prehľad v dátach je stále dôležitejší aj pre životopis generálneho riaditeľa.“

Stiahnite si náš report ‘The Future of Data’ tu.

 

O Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet je svetový líder v poskytovaní dát a analytických riešení, ktoré umožňujú firmám po celom svete zlepšiť ich rozhodovacie procesy a zvýšiť výkonnosť. Dun & Bradstreet Data Cloud podporuje riešenia, ktoré zákazníkom pomáhajú v raste tržieb, znižovaní nákladov, zmiernení rizík a transformácie podnikov. Od roku 1841 sa spoločnosti, bez ohľadu na svoju veľkosť, spoliehajú na Dun & Bradstreet v zaistení riešení riadenia rizík a rozširovania obchodných príležitostí. 

Disclaimer

Bisnode je teraz súčasťou Dun & Bradstreet. Názov spoločnosti, IČO, DIČ a IČ DPH zostávajú až do odvolania nezmenené.

Kontakt pre média:

Petra Štěpánová, PR Director CZ & SK
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: StepanovaP@dnb.com