Novinky Tlačová správa

Situácia so živnostníkmi sa lepší. Ich počet rastie.

26 júl 2021

V prvých troch mesiacoch tohto roka zaniklo o tretinu menej podnikateľov - fyzických osôb – ako v rovnakom období minulého roka. Kým v prvom kvartáli 2021 zrušilo podnikanie 10 123 fyzických osôb, v roku 2020 to bolo až 13 434. Situácia sa, podľa dát poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet, evidentne zlepšuje. Rovnaká situácia pritom nastala aj pri novozaložených podnikaniach, kde nie je potreba zápisu do obchodného registra.

Situácia s podnikateľmi, ktorí svoju činnosť vykonávajú ako fyzické osoby, nie je taká dramatická, ako sa na začiatku pandémie koronavírusu predpovedalo. „Minulý rok bol z hľadiska počtu nových oprávnení na podnikanie veľmi priaznivý, kedy rozdiel medzi založenými a zaniknutými predstavoval 16 920 subjektov. Išlo o tretie najvyššie číslo od roku 2015. Začiatok tohto roka naznačuje, že pozitívny trend pokračuje aj naďalej,hodnotí Petra Štěpánová, analytička Dun & Bradstreet. Dovedna totiž za prvé tri mesiace tohto roka zaniklo cez 10-tisíc subjektov nezapísaných v obchodnom registri, avšak vzniklo až 17 507 nových, čo je napríklad o 2-tisíc subjektov viac ako v rovnakom období roka 2020.

Najviac oprávnení na podnikanie zaniklo v Prešovskom kraji (1 715), Žilinskom kraji (1 438) a Nitrianskom kraji (1 412). Najmenej zas v Trenčianskom kraji (957). Čo sa týka oblastí pôsobenia jednotlivých fyzických osôb, najviac podnikateľov vlani ukončilo činnosť v oblasti zemných prác (1 057) a stavebných kompletizačných a dokončovacích prác (958). Trojicu najukončovanejších činností uzatvorila oblasť technických testovaní a analýzy (774). „Rokmi sledujeme, že práve úvod roka sa vyznačuje masívnejším rušením podnikania fyzických osôb. Inak tomu nebolo ani tentoraz, najviac zrušených oprávnení na podnikanie bolo v januári tohto roka (3 923),“  spresňuje Petra Štěpánová z Dun & Bradstreet.

Databáza poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet ukazuje, že v prvom kvartáli tohto roka bolo u nás celkovo registrovaných 481 584 podnikateľov -  fyzických osôb – z čoho aktívne vykonáva svoju činnosť je 356 903 z nich. Medzi podnikateľov – fyzické osoby - sa pritom radia živnostníci, podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri, osoby so slobodným povolaním, samostatne hospodáriaci roľníci či zahraničné osoby s bydliskom mimo územia Slovenska. 

Vývoj počtu FO na Slovensku

Obdobie

Počet založených FO

Počet zrušených FO

Rozdiel

2015

47 265

37 207

10 058

2016

46 004

38 045

7 959

2017

59 622

36 273

23 349

2018

59 980

42 760

17 220

2019

60 010

52 628

7 382

2020

58 684

41 764

16 920

1Q 2021

17 507

10 123

7 384

Zdroj: Dun & Bradstreet

Vývoj počtu FO na Slovensku v 1Q

Obdobie

Počet založených FO v 1Q 2020

Počet zrušených FO v 1Q 2020

Počet založených FO v 1Q 2021

Počet založených FO v 1Q 2021

Január

6 312

5 781

5633

3923

Február

5 121

4 293

5243

3138

Marec

4 142

3 360

6631

3062

CELKOM

15 575

13 434

17507

10123

Zdroj: Dun & Bradstreet

 

O Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet je svetový líder v poskytovaní dát a analytických riešení, ktoré umožňujú firmám po celom svete zlepšiť ich rozhodovacie procesy a zvýšiť výkonnosť. Dun & Bradstreet Data Cloud podporuje riešenia, ktoré zákazníkom pomáhajú v raste tržieb, znižovaní nákladov, zmiernení rizík a transformácie podnikov. Od roku 1841 sa spoločnosti, bez ohľadu na svoju veľkosť, spoliehajú na Dun & Bradstreet v zaistení riešení riadenia rizík a rozširovania obchodných príležitostí. 

Disclaimer

Bisnode je teraz súčasťou Dun & Bradstreet. Názov spoločnosti, IČO, DIČ a IČ DPH zostávajú až do odvolania nezmenené.

Kontakt pre média:

Petra Štěpánová, PR Director CZ & SK
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: StepanovaP@dnb.com

Pomôžeme Vám nájsť to správne riešenie pre vaše potreby

Sme odborníci na dáta a analytiku. Radi pomôžeme aj Vašej firme so zvýšením obchodnej výkonnosti. Vyplňte svoje kontaktné údaje a my sa Vám ozveme.