Tlačová správa

Kľúčovými rizikami na začiatku jari sú synchronizovaná globálna recesia a geopolitická klíma

02 mar 2023

Globálne prostredie sa pre podnikateľov v 1. štvrťroku 2023 zlepšilo, no riziká zostávajú naďalej vysoké. Najväčšie výzvy predstavuje riziko celosvetového ekonomického poklesu a riziko plynúce zo zmien geopolitického usporiadania. Podľa správy Dun & Bradstreet, nadnárodného lídra v analýze obchodných dát, globálnemu rizikovému prostrediu v tomto momente dominuje rusko-ukrajinský konflikt, pnutie medzi USA a Čínou, celosvetový ekonomický pokles a spomaľujúca čínska ekonomika, politika EÚ v oblasti klímy, problémy v dodávateľských reťazcoch, sociálna nestabilita v dôsledku vysokej inflácie, nové vlny Covid-19, kybernetická zraniteľnosť a dlhy verejného sektora na rozvíjajúcich sa trhoch.

Správa Dun & Bradstreet Global Business Risk Report (GBRR) radí najväčšie aktuálne hrozby pre podnikanie na základe potenciálneho dopadu každého rizikového scenára na spoločnosti, pričom jednotlivým rizikám priraďuje vlastné skóre. Desať najväčších rizík vychádza z odborných znalostí tímu ekonómov spoločnosti Dun & Bradstreet, ktorí sledujú 132 krajín/regiónov, ktoré tvoria viac ako 99 % svetového HDP. Skóre z desiatich najväčších rizík sa používa na výpočet celkového skóre globálneho obchodného vplyvu (GBI – Global Business Impact).

V 1. štvrťroku 2023 sa skóre GBI spoločnosti Dun & Bradstreet znížilo na 314 bodov, čo je o niečo málo lepší výsledok ako 323 bodov v 4. štvrťroku 2022, avšak menej ako maximum 332 bodov z roku 2020, ktoré bolo zaznamenané v dôsledku začínajúcej pandémie. Hoci je skóre GBI nižšie ako najvyššia úroveň z roku 2020, stále sa nachádza nad dlhodobým priemerom 274 - podniky pôsobiace v zahraničí sa totiž naďalej stretávajú s vysokou mierou neistoty.

Globálnemu rizikovému prostrediu dominuje riziko globálneho hospodárskeho poklesu a existujúca geopolitická klíma

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorý trvá už rok, je v tomto štvrťroku opäť na vrchole rizikového radaru Dun & Bradstreet. Za posledný rok sa udalosti nevyvíjali podľa ruských predstáv a obe strany sú teraz „zakopané“, najmä keď západní spojenci poskytujú Ukrajine ďalšie vojenské vybavenie a finančné prostriedky. Kľúčovým rizikom je preto prípadná vojenská eskalácia zahŕňajúca použitie zbraní vyššieho kalibru a akákoľvek neúmyselná vojenská nehoda s účasťou člena NATO.

Vo štvrtom štvrťroku 2022 sa najväčšie svetové ekonomiky – USA, EÚ, Spojené kráľovstvo a pevninská Čína – stretávali s vlastnými ekonomickými problémami. Na základe toho sme pre 4. štvrťrok 2022 označili za hlavné riziko pre podniky synchronizovaný globálny hospodársky pokles. To stále považujeme za jedno z najrelevantnejších rizík pre podniky na celom svete, no súbeh faktorov, vrátane teplejšej zimy v Európe, znížil pravdepodobnosť tohto rizikového scenára. Viac ako prekonanie cyklického poklesu je pre podniky skutočnou výzvou zvládnutie rozdielov ekonomických problémov na jednotlivých trhoch.

Rizikový scenár, ktorý predstavuje konkurencia medzi USA a Čínou – opakujúca sa téma na zozname hlavných rizík – zostáva na popredných priečkach aj v tomto štvrťroku. Nedávne snahy USA o technologickú izoláciu Číny, konkrétne v súvislosti so špičkovými polovodičmi, znovu zamerali pozornosť na toto riziko, ale rizikový profil tejto témy zostáva oproti predchádzajúcemu štvrťroku takmer nezmenený.

Obsluha dlhu na rozvíjajúcich sa trhoch zostáva kľúčovým rizikom, ktorý treba sledovať. Niekoľko ekonomík v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike zostáva zraniteľných voči prísnejším globálnym finančným podmienkam. Aj keď budeme svedkami pomalšieho tempa zvyšovania sadzieb alebo pozastavenia ďalšieho rastu, úrokové sadzby pravdepodobne ešte nejaký čas zostanú v reštriktívnej oblasti. Čím dlhšie zostanú na týchto zvýšených úrovniach, tým väčšia je šanca, že budeme svedkami ďalších udalostí dlhových problémov na rozvojových trhoch. Pravdepodobnosť tohto rizikového scenára sa preto v prvom štvrťroku 2023 mierne zvýšila.

Rovnako problémy so životnými nákladmi naďalej podnecujú frustráciu obyvateľstva. Aj keď celková inflácia klesá, jazvy spôsobené vyššími cenami základných komodít po celý rok 2022 pociťujú ekonomicky najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, čo vážne narúša úsilie o znižovanie chudoby. To zvýšilo pravdepodobnosť, že sa tieto frustrácie môžu v blízkej dobe preniesť do ulíc a predstavovať riziko pre obchodné operácie, čo je riziko, ktoré sledujeme v rámci témy sociálnej nestability.

TOP riziká

Súčasné rozhodnutie pevninskej Číny znovu plne otvoriť trh pomohlo znížiť pravdepodobnosť výskytu dvoch kľúčových rizík – spomalenie čínskej ekonomiky a problémov v dodávateľskom reťazci. Je potrebné zdôrazniť, že škála rizikových scenárov zahrnutých do týchto dvoch tém sa naďalej mení a v niektorých prípadoch dokonca rozširuje. V pevninskej Číne sú počty prípadov Covid stále vysoké, a hoci opätovné otvorenie zatiaľ odstráni kľúčové obmedzenie hospodárskej aktivity, spotrebiteľská nálada pravdepodobne zostane utlmená. Niekoľko krajín tiež zaviedlo prísnejšie požiadavky na testovanie ľudí prichádzajúcich z pevninskej Číny a v tomto štvrťroku bude hrať úlohu aj spomalenie aktivity v období okolo lunárneho nového roka.

Pokiaľ ide konkrétne o problémy v dodávateľskom reťazci, skrátenie dodacích lehôt a nákladov na kontajnery naďalej vykresľuje všeobecne nižšie tlaky v dodávateľskom reťazci, ale zároveň pracovný aktivizmus, prírodné katastrofy, problémy súvisiace so sankciami, a dokonca aj rozsiahle systémové zlyhania – ako napríklad to, ktorého sme boli svedkami v prípade systému NOTAM v USA – predstavujú pre podniky nové výzvy.

A napokon tri ďalšie témy – klimatická politika, kybernetická zraniteľnosť a znovu objavujúce sa vlny ochorenia Covid-19 zostávajú medzi hlavnými rizikami pre globálne podniky bez toho, aby sa ich pravdepodobnosť alebo dopad oproti predchádzajúcemu štvrťroku zmenili.

Globálna ekonomika: obstojí aj proti recesii

Hoci sme stále neprekročili kritickú hranicu zimy, všetko nasvedčuje tomu, že Európa zvládla tohtoročnú zimu lepšie, než mnohí predpovedali. Európske firmy sa držali lepšie, než sa očakávalo, voči cenám plynu, priemyselná výroba nedostala výrazný zásah a prvé reporty údajov o HDP naznačujú, že ekonomiky Spojeného kráľovstva a eurozóny sa v roku 2022 zrejme vyhli recesii. To je pozoruhodné vzhľadom na to, kde sme boli ešte pred niekoľkými mesiacmi. Zároveň rast vo štvrtom štvrťroku 2022 v USA dopadol lepšie, pričom pozitívne prispela kľúčová zložka osobnej spotreby. A v pevninskej Číne došlo k posunu smerom k znovuotvoreniu, uvoľneniu úverových podmienok pre sektor nehnuteľností a ďalším krokom k stimulácii domáceho dopytu.

Nie je prekvapením, že v posledných niekoľkých týždňoch sa vnímanie globálnej ekonomiky jemne otočilo. Finančné trhy sa už začali obzerať za koncom cyklu sprísňovania menovej politiky.

Domnievame sa, že tento optimizmus by mal byť opatrný. V tomto smere sledujeme nasledujúcich 6 súvisiacich rizikových tém:

  1. Globálny hospodársky pokles: Dominantným príbehom roku 2022 bolo, že centrálne banky v mnohých častiach sveta bojovali s infláciou. Pre nadchádzajúci štvrťrok sa pozornosť presunie na to, či teraz nezájdu príliš ďaleko, pokiaľ ide o sprísňovanie. Pri detailnejšom pohľade na infláciu a pri stále relatívne vysokých cenách jadra je totiž možné, že centrálne banky prestanú byť opatrné a nechtiac vyvolajú synchronizovanú globálnu recesiu. A hoci nám ekonomické výsledky Európy počas zimy dali nádej, stále si myslíme, že ide o riziko, ktoré by podniky mali sledovať. Toto riziko globálneho ekonomického spomalenia má skóre GBI 43, čo je menej ako 51 bodov v 4. štvrťroku 2022, kedy bolo naším najvyšším rizikom (skóre sa pohybuje v rozmedzí 1 až 100; vyššie skóre znamená vyšší globálny dopad).
  2. Spomalenie čínskej ekonomiky: V pevninskej Číne bol rast reálneho HDP v roku 2022 na úrovni približne 3 % (odhad) výrazne nižší ako priemer predchádzajúcich 5 rokov (nad 6 %, vrátane pandémiou zasiahnutého roku 2020). Ďalej sa zdá, že výrazne zaostal za skôr oznámeným cieľom 5,5 %. Nie je preto prekvapením, že úrady zopakovali, že hlavnou politickou prioritou na rok 2023 je oživenie ekonomiky. Okrem nasadenia úverovej podpory pre sektor nehnuteľností boli znovu otvorené hranice a v niekoľkých provinciách sú vydávané spotrebné poukážky s cieľom stimulovať domáci dopyt. Objavil sa tiež prvý náznak oživenia vzťahov medzi pevninskou Čínou a Austráliou, pretože zásielky uhlia z Austrálie dorazili do Číny prvýkrát po takmer dvoch rokoch. Skóre GBI pre toto riziko sa znížilo na 33 (oproti 36 v 4. štvrťroku 2022).
  3. Problémy v dodávateľskom reťazci: Po znovuotvorení pevninskej Číny sa podarilo vyriešiť kľúčovú prekážku normalizácie dodávateľského reťazca v postpandemickom svete, ale dodávateľské reťazce čelia novým výzvam, ktoré majú široký záber – od prírodných katastrof po rozsiahle systémové zlyhania (napr. zlyhanie NOTAM v USA), sankcie a kontroly vývozu vyplývajúce z geopolitických dôvodov. Vzhľadom na to, že sa tieto riziká napĺňajú a zosilňujú, môžu byť dodacie lehoty aj naďalej nepredvídateľné a výrobné ceny môžu opäť vystreliť nahor, čo skomplikuje boj s infláciou. Skóre GBI pre toto riziko sa znížilo, ale stále je na vysokej úrovni 30.
  4. Sociálna nestabilita: Hoci ceny základných potravín začali vykazovať známky zníženia, problémy so životnými nákladmi zostávajú v popredí záujmu obyvateľov, ktorí boli postihnutí pandémiou a teraz čelia zlým ekonomickým vyhliadkam. Pretrvávajúca vysoká inflácia môže vyvolať masové pouličné protesty, najmä v rozvojových krajinách. Toto riziko sa v priebehu štvrťroka zvýšilo, pretože nové údaje naznačujú, že rok 2022 bol rokom, kedy sa znižovanie globálnej chudoby dočkalo vážnych komplikácií – skóre GBI dosiahlo 23 bodov (oproti 20 bodom v 4. štvrťroku 2022).
  5. Obsluha dlhu na rozvíjajúcich sa trhoch: Po štátnom zlyhaní Srí Lanky sa pozornosť investorov obrátila k podobne zraniteľným rozvíjajúcim sa trhom. Dlh verejného sektora na rozvíjajúcich sa trhoch je obzvlášť zraniteľný voči domácim i vonkajším udalostiam, ktoré môžu urýchliť odliv kapitálu. Aj v prípade, že k tomu nedôjde, slabý hospodársky výhľad a zlé úverové prostredie budú udržiavať vysoké náklady na financovanie podnikov, čo zhorší strednodobé vyhliadky. Skóre GBI pre tento rizikový scenár hodnotíme na úrovni 20, čo je nepatrne viac ako 18 vo štvrtom štvrťroku 2022.
  6. Opätovné vlny Covid-19: Vlny Covid-19 ustupujú do pozadia, ale zbežný pohľad na počet prípadov po celom svete nám môže napovedať, prečo si stále nachádzajú miesto na našom radare najvyšších rizík so skóre GBI 19. Stále sledujeme vysoko nákazlivé subvarianty, ako je napríklad Kraken; okrem toho sú predmetom diskusií počty hospitalizácií, rovnako ako prísne obmedzenia, ktoré sú uvalené na cestujúcich z niektorých destinácií a do nich. Skúsenosti z pevninskej Číny naznačujú, že opätovné otvorenie môže občas viesť k skokovému nárastu počtu prípadov, a zatiaľ čo svet sa už väčšinou prispôsobil životu s vírusom, obchodné operácie sa stále nevrátili k úplnému normálu.

Geopolitika: zvládanie rozporov v multipolárnom svete

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále pokračuje a riziká spojené s jeho eskaláciou zostávajú. Za posledný rok sa veci nevyvíjali podľa ruských predstáv a obe strany sú teraz zakopané, najmä vďaka tomu, že západní spojenci Ukrajiny poskytujú ďalšie vojenské vybavenie a finančné prostriedky.

Koncom minulého roka začali platiť európske cenové limity na ruskú ropu. Vyžadujú, aby obchodníci využívajúci západné služby, ako sú námorné trasy, poistenie a financovanie, neplatili za ruskú ropu viac ako 60 dolárov za barel. A podniky v regióne si zvykajú na dodržiavanie úplného embarga na dovoz ropy a rafinovaných palív z Ruska, ktoré začalo platiť 5. februára 2023. To je významné, pretože by to mohlo trvalo zmeniť obchodné toky s energiami.

Medzitým pokračuje strategické súperenie medzi USA a pevninskou Čínou. Mnoho globálnych podnikov sa môže ocitnúť uprostred tohto ekonomického, finančného a technologického súboja. Vyostrená rétorika v otázkach národnej bezpečnosti a suverenity môže potenciálne spustiť množstvo akcií s bezpečnostnými dôsledkami v ázijsko-pacifickom regióne. Sledujeme štyri rizikové témy súvisiace s geopolitikou:

  1. Eskalácia rusko-ukrajinského konfliktu: Výročie ruskej vojenskej operácie by sa mohlo stať kľúčovým ukazovateľom, na ktorom by jedna zo strán mohla demonštrovať svoje odhodlanie. Sme si vedomí toho, že keď Rusko začne strácať vplyv nad cenami energií, mohlo by začať silnú druhú ofenzívu zameranú na kritickú civilnú infraštruktúru, aby psychologicky vyčerpalo ukrajinské obyvateľstvo. Na druhú stranu by sa povzbudená Ukrajina mohla prepočítať, a nakoniec použiť zbrane dodané Západom na ruskom území. Akákoľvek eskalácia predstavuje riziko, že budú použité taktické jadrové zbrane, alebo že sa priamo do konfliktu vtiahne niektorý člen NATO. Takému rizikovému scenáru priraďujeme skóre GBI 48, čo je naše najvyššie riziko pre prvý štvrťrok roku 2023.
  2. Súperenie medzi USA a Čínou: Snaha o udržanie a posilnenie manévrovateľnosti na moriach môže vyvolať väčšie a dlhšie vojenské cvičenia v regióne. Medzitým sa prostredníctvom legislatívy zrýchľuje technologické oddeľovanie. Môže sa zvýšiť využívanie sankcií – primárnych, sekundárnych a protisankcií. Nedostatočná spolupráca sa rozšíri aj na obnovený raketový program Severnej Kórey. A zmätok v otázkach bezpečnosti vyvoláva preteky v zbrojení v ázijsko-pacifickom regióne. Nedostatočná spolupráca v obchodných a klimatických otázkach by ďalej zvýšila prevádzkové riziká a náklady firiem na dodržiavanie predpisov. Vzhľadom na to, že najnovšie kontroly vývozu špičkových čipov spôsobujú technologickým dodávateľským reťazcom ďalšie škody, a vzhľadom na to, že v rozdelenej americkej vláde sa len málo vecí teší takej podpore oboch strán ako silný zahraničnopolitický postoj voči Číne, zostáva skóre GBI pre tento scenár na vysokej úrovni 44 bodov.
  3. Politika v oblasti klímy: "Odhalená" energetická neistota v Európe urýchli celosvetový tlak na energetickú transformáciu v rozvinutých krajinách, ktoré majú prístup k zdrojom energií. Na druhej strane budú veľmi zraniteľné krajiny nútené uprednostňovať dostupnosť elektriny pomocou provizórnych opatrení, ako je uhlie. Stále viac krajín sa bude radiť do jednej z dvoch skupín: tie, ktoré pokrok v oblasti klimatických cieľov ignorujú alebo ho zvrátili, a tie, ktoré sa k nemu urýchlene približujú. Zatiaľ čo vlády budú riešiť priority, podniky budú naďalej trpieť neistotou. Vzhľadom na to, že EÚ sa usiluje o zavedenie uhlíkovej dane a USA sa snažia poskytovať ekologické dotácie, očakávame, že dopad na životné prostredie, energetický mix a znižovanie emisií uhlíka sa stanú opakovanými témami diskusií v zasadacích miestnostiach. Rizikom spojeným so zmenami v politike opatrení v oblasti klímy priraďujeme skóre GBI 33.
  4. Kybernetická zraniteľnosť: Kybernetický priestor je lacnejším a pohodlnejším bojiskom pre štáty, ktoré medzi sebou bojujú, a súkromné spoločnosti sa v tejto bitke často môžu stať vedľajšími obeťami. S rastúcim geopolitickým napätím rastie aj miera ohrozenia v tom kybernetickom. V rámci sankcií je mnoho podnikov odrezaných od prístupu ku kritickým technológiám, čo z krádeží duševného vlastníctva robí záležitosť strategického významu. Skóre GBI pre tento rizikový scenár hodnotíme na 22 bodov.

Čo to znamená pre firmy?

Globálne hodnotenie vplyvu na podnikanie spoločnosti Dun & Bradstreet pre 1. štvrťrok roku 2023 ukazuje, že riziká, ktorým podniky čelia, zostávajú zvýšené. Niektoré rizikové scenáre sa stali miernejšími, ale mnoho rizikových scenárov sa buď zhoršilo, alebo zostalo na rovnakej úrovni. Pokusy o kontrolu vplyvu globálneho hospodárskeho poklesu, geopolitických konfliktov a otrasov v dodávateľskom reťazci pri súčasnom zmiernení dopadov na podnikateľskú činnosť, štátne financie a spoločenské napätie zvýšili riziká. To ukazuje, ako môžu neočakávané udalosti náhle zhoršiť rizikové prostredie pre podniky s cezhraničnými operáciami.

Aktuálna analýza Dun & Bradstreet zdôrazňuje, že osoby s rozhodovacou právomocou v podnikoch musia mať pripravené pohotovostné plány pre prípad náhleho narušenia zdanlivo bezpečných dodávateľských reťazcov a zvýšiť povedomie o globálnom ekonomickom prostredí a geopolitickom vývoji. Okrem toho geografické rozloženie a rôznorodosť vplyvov v našej desiatke najvýznamnejších rizík podčiarkuje význam širokého prístupu k zmierňovaniu týchto rizík.

 

Více informací poskytne

Petra Štěpánová, PR Director CZ & SK
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: StepanovaP@dnb.com

Pomôžeme Vám nájsť to správne riešenie pre vaše potreby

Sme odborníci na dáta a analytiku. Radi pomôžeme aj Vašej firme so zvýšením obchodnej výkonnosti. Vyplňte svoje kontaktné údaje a my sa Vám ozveme.