Novinky Tlačová správa

Dun & Bradstreet znižuje rating Slovensku

12 aug 2021

Nadnárodná spoločnosť Dun & Bradstreet našej krajine znížila rating. "Krátkodobý ekonomický výhľad sa naďalej zlepšuje. Vláda ruší mnoho zo svojich pôvodných opatrení v boji proti šíreniu koronavírusu, avšak pre šírenie delta variantu vírusu je možné, že sa celá situácia opäť zhorší," uvádza sa v správe svetového lídra v poskytovaní kľúčových obchodných dát a analytických riešení v súvislosti s poklesom ratingu Slovenska v kategórii mierneho rizika z DB3b na DB3c.

Podľa správy Dun & Bradstreet by slovenská ekonomika mala v roku 2021 stabilne rásť, pretože očkovanie obyvateľstva umožní, že sa život začne vracať do bežných koľají. Avšak nové opatrenia na zamedzenie šírenia pandémie koronavírusu môžu oživenie spomaliť. Analýza tiež upozorňuje na možné riziko ekonomického šoku v prípade, že vláda ukončí finančnú podporu ekonomiky. Pre obchodné plány v rokoch 2021 až 2022 je preto potrebné počítať s rastom inflácie a zvýšeným politickým rizikom až do konca pandémie a konca jej následkov.

Najpriaznivejšie investičné prostredie má aktuálne podľa hodnotenia Dun & Bradstreet Nórsko, ktoré je na najnižšom stupni rizika investície (DB1d), za ním s nízkym rizikom nasleduje Dánsko (DB2a) a následne Nemecko so Švédskom (DB2b). Česká republika je v kategórii mierneho rizika (DB3d), rovnako ako Poľsko.

 

D&B Indikátor rizikovosti krajín poskytuje medzinárodné komparatívne hodnotenie rizika pri obchodovaní v jednotlivých krajinách. Tento kompozitní index je výsledkom dôkladnej analýzy politického, komerčného, makroekonomického a externého rizika a jeho cieľom je predikovať riziko danej krajiny hlavne z pohľadu návratnosti investícií v horizonte dvoch rokov.

Politické riziko

situácia internej a externej bezpečnosti, politická kompetencia a konzistencia, rovnako tak iné také faktory, ktoré stanovujú, či krajina podporuje otvorené podnikateľské prostredie

Komerčné riziko

neporušiteľnosť kontraktu, súdne kompetencie, regulačná transparentnosť, stupeň systémovej korupcie a ďalšie faktory, ktoré určujú, či obchodné prostredie uľahčuje vykonávanie komerčných transakcií

Makroekonomické riziko

 miera inflácie, štátna rovnováha, rast zásoby peňazí a všetky také makroekonomické faktory, ktoré určujú, či je krajina schopná zaistiť trvalý ekonomický rast a primeranú expanziu obchodných príležitostí

Externé riziko

Súčasné účtovné bilancie, kapitálové toky, devízové rezervy, miera externého zadlženia a všetky faktory, ktoré určujú, či krajina môže generovať dostatočné množstvo devíz, aby splnila domáce aj zahraničné investičné záväzky

D&B Indikátor rizikovosti krajín je rozdelený do siedmich pásiem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je ďalej rozdelené na štvrtiny (a-d) s postupným určením kedy „a“ predstavuje o trochu menšie riziko ako je označenie „b“, atď. Len indikátor DB7 nie je rozdelený na štvrtiny. Celkovo má teda D&B Rating krajín 25 stupňov hodnotenia.

  • DB1 - najnižšie riziko návratnosti investícií
  • DB2 - nízke riziko návratnosti investícií
  • DB3 - mierne riziko návratnosti investícií
  • DB4 - stredný riziko návratnosti investícií
  • DB5 - vysoké riziko návratnosti investícií
  • DB6 - veľmi vysoké riziko návratnosti investícií
  • DB7 - najvyššie riziko návratnosti investícií

O Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet je svetový líder v poskytovaní dát a analytických riešení, ktoré umožňujú firmám po celom svete zlepšiť ich rozhodovacie procesy a zvýšiť výkonnosť. Dun & Bradstreet Data Cloud podporuje riešenia, ktoré zákazníkom pomáhajú v raste tržieb, znižovaní nákladov, zmiernení rizík a transformácie podnikov. Od roku 1841 sa spoločnosti, bez ohľadu na svoju veľkosť, spoliehajú na Dun & Bradstreet v zaistení riešení riadenia rizík a rozširovania obchodných príležitostí. 

Disclaimer

Bisnode je teraz súčasťou Dun & Bradstreet. Názov spoločnosti, IČO, DIČ a IČ DPH zostávajú až do odvolania nezmenené.

Kontakt pre média:

Petra Štěpánová, PR Director CZ & SK
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: StepanovaP@dnb.com

Pomôžeme Vám nájsť to správne riešenie pre vaše potreby

Sme odborníci na dáta a analytiku. Radi pomôžeme aj Vašej firme so zvýšením obchodnej výkonnosti. Vyplňte svoje kontaktné údaje a my sa Vám ozveme.