Novinky Tlačová správa

Dun & Bradstreet znížil rating Maďarska

27 apr 2022

„V Maďarsku panuje značná neistota ohľadne očakávanej návratnosti investícií, pričom investorom odporúčame ochrániť sa pred možnými stratami. S ohľadom na pokračujúcu vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou a uvalenie západných sankcií na Rusko, ktoré budú mať dopad na Maďarsko, znižujeme rating krajiny z DB4a na DB4c, so zhoršujúcim sa výhľadom,“ uvádza správa nadnárodného lídra v poskytovaní kľúčových obchodných dát a analytických riešení Dun & Bradstreet.

Rating Maďarska bol znížení v kategórii stredného rizika o dva kvartily z DB4a na DB4c z dôvodu vážnych ekonomických dopadov na krajinu v dôsledku invázie na Ukrajinu. Strach zo stagflácie je reálnejší ako pred časom, centrálna banka vo februári musela pristúpiť k zvýšeniu úrokových sadzieb o 50 bázických bodov na 3,4 percenta. Tamojšia centrálna banka zároveň oznámila ukončenie nekonvenčných nástrojov menovej politiky – kvantitatívne uvoľňovanie a nákupy podnikových dlhopisov – na potlačenie inflácie, pričom vláda nariadila minimálne do júla tohto roka zmrazenie úrokov na hypotéky, aby ochránila tamojšie domácnosti pred neustálym rastom úrokových sadzieb.

Odhliadnuc od týchto krokov zostáva rastúca inflácia, ktorá je mimochodom najvyššia od roku 2007, z dôvodu vysokých cien komodít stále veľkou hrozbou, čo zvyšuje napätie medzi obyvateľmi i podnikateľmi.

Ekonomický výhľad Maďarska zostáva podľa spoločnosti Dun & Bradstreet neistý. V dôsledku geopolitickej situácie v Európe tamojšia ekonomika čelí kreditnému a trhovému riziku, i narušeniu dodávateľsko-odberateľských reťazcov. Maďari ukončili finančné transakcie s Ruskom, čo výrazne zvyšuje bezpečnostné riziko v dôsledku vojny neďaleko ich hraníc. Ceny surovín a komodít budú naďalej rásť. Situácii nepomáha ani zvýšené napätie medzi Budapešťou a Bruselom.    

Rovnako ako Slovensku, aj Maďarsku hrozí na prelome rokov 2022 a 2023 potenciálna recesia.

V rámci krajín bývalej V4 má aktuálne najpriaznivejšie hodnotenie podľa Dun & Bradstreet Slovensko a Česká republika na stupni DB3d. Maďarsko a Poľsko sú hodnotené stupňom DB4c. Nemecko, náš najvýznamnejší obchodný partner má rating DB2d.

 

D&B Indikátor rizikovosti krajín poskytuje medzinárodné komparatívne hodnotenie rizika pri obchodovaní v jednotlivých krajinách. Tento kompozitní index je výsledkom dôkladnej analýzy politického, komerčného, makroekonomického a externého rizika a jeho cieľom je predikovať riziko danej krajiny hlavne z pohľadu návratnosti investícií v horizonte dvoch rokov.

Politické riziko

situácia internej a externej bezpečnosti, politická kompetencia a konzistencia, rovnako tak iné také faktory, ktoré stanovujú, či krajina podporuje otvorené podnikateľské prostredie

Komerčné riziko

neporušiteľnosť kontraktu, súdne kompetencie, regulačná transparentnosť, stupeň systémovej korupcie a ďalšie faktory, ktoré určujú, či obchodné prostredie uľahčuje vykonávanie komerčných transakcií

Makroekonomické riziko

 miera inflácie, štátna rovnováha, rast zásoby peňazí a všetky také makroekonomické faktory, ktoré určujú, či je krajina schopná zaistiť trvalý ekonomický rast a primeranú expanziu obchodných príležitostí

Externé riziko

Súčasné účtovné bilancie, kapitálové toky, devízové rezervy, miera externého zadlženia a všetky faktory, ktoré určujú, či krajina môže generovať dostatočné množstvo devíz, aby splnila domáce aj zahraničné investičné záväzky

D&B Indikátor rizikovosti krajín je rozdelený do siedmich pásiem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je ďalej rozdelené na štvrtiny (a-d) s postupným určením kedy „a“ predstavuje o trochu menšie riziko ako je označenie „b“, atď. Len indikátor DB7 nie je rozdelený na štvrtiny. Celkovo má teda D&B Rating krajín 25 stupňov hodnotenia.

  • DB1 - najnižšie riziko návratnosti investícií
  • DB2 - nízke riziko návratnosti investícií
  • DB3 - mierne riziko návratnosti investícií
  • DB4 - stredný riziko návratnosti investícií
  • DB5 - vysoké riziko návratnosti investícií
  • DB6 - veľmi vysoké riziko návratnosti investícií
  • DB7 - najvyššie riziko návratnosti investícií

 

O Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet je svetový líder v poskytovaní dát a analytických riešení, ktoré umožňujú firmám po celom svete zlepšiť ich rozhodovacie procesy a zvýšiť výkonnosť. Dun & Bradstreet Data Cloud podporuje riešenia, ktoré zákazníkom pomáhajú v raste tržieb, znižovaní nákladov, zmiernení rizík a transformácie podnikov. Od roku 1841 sa spoločnosti, bez ohľadu na svoju veľkosť, spoliehajú na Dun & Bradstreet v zaistení riešení riadenia rizík a rozširovania obchodných príležitostí. 

Kontakt pre média:

Petra Štěpánová, PR Director CZ & SK
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: StepanovaP@dnb.com

Pomôžeme Vám nájsť to správne riešenie pre vaše potreby

Sme odborníci na dáta a analytiku. Radi pomôžeme aj Vašej firme so zvýšením obchodnej výkonnosti. Vyplňte svoje kontaktné údaje a my sa Vám ozveme.