Novinky Tlačová správa

Dun & Bradstreet zhoršil krátkodobý investičný výhľad Číny

08 nov 2022

„V Číne aktuálne panuje značná neistota ohľadom očakávaných výnosov. Investorom, ktorí sa vyhýbajú riziku odporúčame, aby sa chránili pred možnými stratami. Celkový výhľad krajiny má v krátkodobom horizonte zhoršujúcu sa tendenciu, ktorá bude súvisí s budúcnosťou technologických spoločností,“ uvádza sa v  reporte nadnárodného lídra v oblasti analýzy obchodných dát Dun & Bradstreet, v ktorom mesačne mapuje investičnú klímu jednotlivých krajín sveta.

Rating Číny sa aktuálne nachádza v pásme DB4a, čo znamená kategóriu stredného rizika návratnosti investície. Aj napriek faktu, že čínska ekonomika rástla v 3. kvartály o niečo rýchlejšie, ako sa očakávalo, dlhotrvajúci prepad na trhu s nehnuteľnosťami, prísna politika nulovej tolerancie ochorenia COVID-19, globálna recesia, ako ja kroky Spojených štátov amerických vyvolávajú obavy o oživenie krajiny.

Len nedávno Spojené štáty americké uvalili prísne kontroly a obmedzili vývoz niektorých tovarov do Číny. Týka sa to najmä čipov a polovodičov. Cieľom USA je – súborom opatrení, ktoré predstavili len nedávno - obmedziť prístup Pekingu k americkému know-how a technológiám. Zároveň USA vytvorili zoznam čínskych spoločností, do ktorých má krajina za Atlantikom zakázané čokoľvek dodávať. Tento krok, ktorý sa javí ako jedna z najväčších zmien v politike Spojených štátov smerom k Číne za posledné tri desaťročia, môže výrazne narušiť – už aj tak výrazne narušené dodávateľské reťazce v celom sektore polovodičov.

Negatívne sa v prípade vyhliadok Číny javí aj fakt, že čínska mena sa za posledné obdobie dostala oproti doláru na svoju najnižšiu úroveň prvýkrát od roku 2008. Druhá najväčšia ekonomika sveta tak už bola donútená pristúpiť k vládnym opatreniam – iniciovala napríklad kroky vedúce k zaisteniu dostatočných dodávok uhlia pre podniky v dôsledku vysokých cien energií, v prípade realitnej krízy tamojšia vláda oznámila nové opatrenia na podporu nákupu nehnuteľností a dokončenia realitných projektov.

Oficiálne čísla hovoria, že hospodársky rast Číny by mal za tento rok dosiahnuť 5,5 percenta. Report Dun & Bradstreet však uvádza, že toto číslo je pravdepodobne nereálne.

 

D&B Indikátor rizikovosti krajín poskytuje medzinárodné komparatívne hodnotenie rizika pri obchodovaní v jednotlivých krajinách. Tento kompozitní index je výsledkom dôkladnej analýzy politického, komerčného, makroekonomického a externého rizika a jeho cieľom je predikovať riziko danej krajiny hlavne z pohľadu návratnosti investícií v horizonte dvoch rokov.

Politické riziko

situácia internej a externej bezpečnosti, politická kompetencia a konzistencia, rovnako tak iné také faktory, ktoré stanovujú, či krajina podporuje otvorené podnikateľské prostredie

Komerčné riziko

neporušiteľnosť kontraktu, súdne kompetencie, regulačná transparentnosť, stupeň systémovej korupcie a ďalšie faktory, ktoré určujú, či obchodné prostredie uľahčuje vykonávanie komerčných transakcií

Makroekonomické riziko

 miera inflácie, štátna rovnováha, rast zásoby peňazí a všetky také makroekonomické faktory, ktoré určujú, či je krajina schopná zaistiť trvalý ekonomický rast a primeranú expanziu obchodných príležitostí

Externé riziko

Súčasné účtovné bilancie, kapitálové toky, devízové rezervy, miera externého zadlženia a všetky faktory, ktoré určujú, či krajina môže generovať dostatočné množstvo devíz, aby splnila domáce aj zahraničné investičné záväzky

D&B Indikátor rizikovosti krajín je rozdelený do siedmich pásiem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je ďalej rozdelené na štvrtiny (a-d) s postupným určením kedy „a“ predstavuje o trochu menšie riziko ako je označenie „b“, atď. Len indikátor DB7 nie je rozdelený na štvrtiny. Celkovo má teda D&B Rating krajín 25 stupňov hodnotenia.

  • DB1 - najnižšie riziko návratnosti investícií
  • DB2 - nízke riziko návratnosti investícií
  • DB3 - mierne riziko návratnosti investícií
  • DB4 - stredný riziko návratnosti investícií
  • DB5 - vysoké riziko návratnosti investícií
  • DB6 - veľmi vysoké riziko návratnosti investícií
  • DB7 - najvyššie riziko návratnosti investícií

 

O Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet je svetový líder v poskytovaní dát a analytických riešení, ktoré umožňujú firmám po celom svete zlepšiť ich rozhodovacie procesy a zvýšiť výkonnosť. Dun & Bradstreet Data Cloud podporuje riešenia, ktoré zákazníkom pomáhajú v raste tržieb, znižovaní nákladov, zmiernení rizík a transformácie podnikov. Od roku 1841 sa spoločnosti, bez ohľadu na svoju veľkosť, spoliehajú na Dun & Bradstreet v zaistení riešení riadenia rizík a rozširovania obchodných príležitostí. 

O Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet je svetový líder v poskytovaní dát a analytických riešení, ktoré umožňujú firmám po celom svete zlepšiť ich rozhodovacie procesy a zvýšiť výkonnosť. Dun & Bradstreet Data Cloud podporuje riešenia, ktoré zákazníkom pomáhajú v raste tržieb, znižovaní nákladov, zmiernení rizík a transformácie podnikov. Od roku 1841 sa spoločnosti, bez ohľadu na svoju veľkosť, spoliehajú na Dun & Bradstreet v zaistení riešení riadenia rizík a rozširovania obchodných príležitostí. 

Kontakt pre média:

Petra Štěpánová, PR Director CZ & SK
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: StepanovaP@dnb.com

Pomôžeme Vám nájsť to správne riešenie pre vaše potreby

Sme odborníci na dáta a analytiku. Radi pomôžeme aj Vašej firme so zvýšením obchodnej výkonnosti. Vyplňte svoje kontaktné údaje a my sa Vám ozveme.