Tlačová správa

Dun & Bradstreet v súlade so sankciami voči Rusku obmedzila poskytovanie informácií o ruských firmách

21 apr 2022

Dun & Bradstreet starostlivo sleduje vplyv rusko-ukrajinskej krízy na obchodné aktivity na celom svete. V nadväznosti na nedávne sankcie Spojeného kráľovstva, USA, Kanady a EÚ voči Rusku zakázala EÚ firmám poskytovať ratingové služby a predplatné v súvislosti s ratingovými činnosťami ruským podnikom, občanom a osobám v Rusku. Okrem toho boli na základe súčasných udalostí všetky ukrajinské podniky presunuté do „neistého prevádzkového stavu“, čo znamená, že miestne podnikateľské prostredie sťažuje poskytovanie informácií ohľadom kreditného rizika firiem.

V súvislosti s týmito udalosťami a s cieľom dodržať globálne sankcie prijala spoločnosť Dun & Bradstreet nasledujúce opatrenia:

  • S okamžitou platnosťou bolo pozastavené vypracovanie akýchkoľvek ďalších analýz alebo hodnotení subjektov, ktoré sú priamo zasiahnuté rusko-ukrajinskou krízou. To sa vzťahuje na:
    • Všetky ukrajinské podniky na základe obmedzeného prehľadu o ich neistom stave v regióne
    • Priamo sankcionované subjekty a subjekty po celom svete, ktoré sú kontrolované spoločnosťami, na ktoré boli uvalené sankcie Spojeným kráľovstvom, USA, Kanadou alebo EÚ za ich zapojenie do krízy na Ukrajine
  • Dňa 15. apríla 2022 spoločnosť Dun & Bradstreet znemožnila prístup k produktom súvisiacim s hodnotením kreditného rizika všetkým užívateľom v Rusku – v súlade s príslušnými regulačnými opatreniami.
  • Dňa 15. apríla 2022 spoločnosť Dun & Bradstreet tiež požiadala, aby správcovia účtov využívajúcich jej riešenia API vyhodnotili oprávnenie a prístup pre jednotlivých užívateľov, aby zabezpečili súlad so sankciami Spojeného kráľovstva, USA, Kanady a EÚ.

Dun & Bradstreet naďalej starostlivo sleduje situáciu a bude proaktívne informovať o akýchkoľvek ďalších zmenách v dátových a skóringových službách a riešeniach, aby bola v súlade s globálnymi a miestnymi regulačnými a politickými zmenami.

 

O Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet je svetový líder v poskytovaní dát a analytických riešení, ktoré umožňujú firmám po celom svete zlepšiť ich rozhodovacie procesy a zvýšiť výkonnosť. Dun & Bradstreet Data Cloud podporuje riešenia, ktoré zákazníkom pomáhajú v raste tržieb, znižovaní nákladov, zmiernení rizík a transformácie podnikov. Od roku 1841 sa spoločnosti, bez ohľadu na svoju veľkosť, spoliehajú na Dun & Bradstreet v zaistení riešení riadenia rizík a rozširovania obchodných príležitostí. 

Kontakt pre média:

Petra Štěpánová, PR Director CZ & SK
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: StepanovaP@dnb.com