Tlačová správa

Dun & Bradstreet, napriek pandémii a brexitu, opäť dvíha rating Veľkej Británii

06 sep 2021

"Z krátkodobého pohľadu sa ekonomika rýchlo zotavuje z recesie vyvolanej pandémiou COVID-19, avšak neistota vplyvu brexitu zatemňuje ten dlhodobý výhľad na ekonomiku krajiny," uvádza správa Dun & Bradstreet, svetového lídra v poskytovaní kľúčových obchodných dát a analytických riešení v súvislosti s upgradom Veľkej Británie o jeden kvartil - z kategórie mierneho rizika DB3a do kategórie nízkeho rizika DB2d.

Podľa správy Dun & Bradstreet dlhodobý ekonomický potenciál Veľkej Británie prevyšuje potenciál väčšiny európskych krajín. Analýza sa opiera o vysoký medzikvartálny rast HDP v 2. štvrťroku o 4, 8% a medziročne dokonca o 22, 2%. Lockdown v Británii skončil na jar tohto roka a prudký ekonomický rast nebol prekvapením, hoci dvojciferný rast možno vysvetliť nízkou porovnávacou základňou. "To znamená, že Veľká Británia pohodlne prekonala susednú eurozónu a vyhliadky na oživenie sú postavené na zdravých základoch," uviedla analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.

Najpriaznivejšie investičné prostredie má aktuálne podľa hodnotenia Dun & Bradstreet Nórsko, ktoré je na najnižšom stupni rizika investície (DB1d), za ním s nízkym rizikom nasleduje Dánsko (DB2a) a zhodne Nemecko so Švédskom (DB2b). Na rovnakom stupni ako Veľká Británia sú hodnotené aj Rakúsko, Fínsko, Japonsko, Holandsko, Qatar, Singapur a Švajčiarsko. Slovensko je v kategórii mierneho rizika (DB3d), rovnako ako Poľsko či Česká republika na úrovni DB3b.

 

D&B Indikátor rizikovosti krajín poskytuje medzinárodné komparatívne hodnotenie rizika pri obchodovaní v jednotlivých krajinách. Tento kompozitní index je výsledkom dôkladnej analýzy politického, komerčného, makroekonomického a externého rizika a jeho cieľom je predikovať riziko danej krajiny hlavne z pohľadu návratnosti investícií v horizonte dvoch rokov.

Politické riziko

situácia internej a externej bezpečnosti, politická kompetencia a konzistencia, rovnako tak iné také faktory, ktoré stanovujú, či krajina podporuje otvorené podnikateľské prostredie

Komerčné riziko

neporušiteľnosť kontraktu, súdne kompetencie, regulačná transparentnosť, stupeň systémovej korupcie a ďalšie faktory, ktoré určujú, či obchodné prostredie uľahčuje vykonávanie komerčných transakcií

Makroekonomické riziko

 miera inflácie, štátna rovnováha, rast zásoby peňazí a všetky také makroekonomické faktory, ktoré určujú, či je krajina schopná zaistiť trvalý ekonomický rast a primeranú expanziu obchodných príležitostí

Externé riziko

Súčasné účtovné bilancie, kapitálové toky, devízové rezervy, miera externého zadlženia a všetky faktory, ktoré určujú, či krajina môže generovať dostatočné množstvo devíz, aby splnila domáce aj zahraničné investičné záväzky

D&B Indikátor rizikovosti krajín je rozdelený do siedmich pásiem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je ďalej rozdelené na štvrtiny (a-d) s postupným určením kedy „a“ predstavuje o trochu menšie riziko ako je označenie „b“, atď. Len indikátor DB7 nie je rozdelený na štvrtiny. Celkovo má teda D&B Rating krajín 25 stupňov hodnotenia.

  • DB1 - najnižšie riziko návratnosti investícií
  • DB2 - nízke riziko návratnosti investícií
  • DB3 - mierne riziko návratnosti investícií
  • DB4 - stredný riziko návratnosti investícií
  • DB5 - vysoké riziko návratnosti investícií
  • DB6 - veľmi vysoké riziko návratnosti investícií
  • DB7 - najvyššie riziko návratnosti investícií

O Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet je svetový líder v poskytovaní dát a analytických riešení, ktoré umožňujú firmám po celom svete zlepšiť ich rozhodovacie procesy a zvýšiť výkonnosť. Dun & Bradstreet Data Cloud podporuje riešenia, ktoré zákazníkom pomáhajú v raste tržieb, znižovaní nákladov, zmiernení rizík a transformácie podnikov. Od roku 1841 sa spoločnosti, bez ohľadu na svoju veľkosť, spoliehajú na Dun & Bradstreet v zaistení riešení riadenia rizík a rozširovania obchodných príležitostí. 

Disclaimer

Bisnode je teraz súčasťou Dun & Bradstreet. Názov spoločnosti, IČO, DIČ a IČ DPH zostávajú až do odvolania nezmenené.

Kontakt pre média:

Petra Štěpánová, PR Director CZ & SK
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: StepanovaP@dnb.com

Pomôžeme Vám nájsť to správne riešenie pre vaše potreby

Sme odborníci na dáta a analytiku. Radi pomôžeme aj Vašej firme so zvýšením obchodnej výkonnosti. Vyplňte svoje kontaktné údaje a my sa Vám ozveme.