Novinky Tlačová správa

Dun & Bradstreet mierne znížil Slovensku rating. Na stole môže byť otázka recesie

27 apr 2022

„Vypuknutie vojny v susednej Ukrajine a zavádzanie západných sankcií na Rusko ohrozujú  Slovensko, nakoľko predstavujú hrozbu pre spoločnosť a ekonomiku krajiny. S ohľadom na aktuálnu situáciu znižujeme rating Slovenska na úroveň DB3d so zhoršujúcim sa výhľadom,“ uviedla správa nadnárodného lídra v poskytovaní kľúčových obchodných dát a analytických riešení Dun & Bradstreet.

Rating Slovenska bol znížení v kategórii mierneho rizika o jeden kvartil z DB3c na DB3d z dôvodu možných ekonomických a sociálnych dopadov na krajinu kvôli prebiehajúcej vojne medzi Ruskom a Ukrajinou. Očakáva sa svetové dodávateľské reťazce budú naďalej pod tlakom a vysoké ceny potravín a palív ponechajú na viacročnom maxime. Slovenská ekonomika zároveň už dlhšie zápasí s rastom inflácie,  poklesom dopytu o úvery či zvýšenou opatrnosťou bánk pri poskytovaní úverov.

Vo všeobecnosti sa dá považovať výhľad pre slovenskú ekonomiku z dôvodu aktuálnej geopolitickej situácie v Európe komplikovaný. Nad Slovenskom je vidieť dvihnutý varovný prst z dôvodu hroziacej energetickej krízy, ktorá pramení z obrovskej závislosti krajiny na dodávkach plynu, ropy a nukleárneho paliva z Ruska. Práve prudký rast cien energií a inflácia zhoršujú krátkodobý ekonomický výhľad, nakoľko vysoké ceny prispejú k zníženiu nákupnej schopnosti slovenských domácností a vymažú efekt post pandemického oživenia. V dôsledku vojny sa teda očakáva ekonomické spomalenie, pričom nie je vylúčená recesia na prelome rokov 2022 a 2023.

V rámci krajín bývalej V4 má aktuálne najpriaznivejšie hodnotenie podľa Dun & Bradstreet Slovensko a Česká republika na stupni DB3d. Maďarsko a Poľsko sú hodnotené stupňom DB4c. Nemecko, náš najvýznamnejší obchodný partner má rating DB2d.

 

D&B Indikátor rizikovosti krajín poskytuje medzinárodné komparatívne hodnotenie rizika pri obchodovaní v jednotlivých krajinách. Tento kompozitní index je výsledkom dôkladnej analýzy politického, komerčného, makroekonomického a externého rizika a jeho cieľom je predikovať riziko danej krajiny hlavne z pohľadu návratnosti investícií v horizonte dvoch rokov.

Politické riziko

situácia internej a externej bezpečnosti, politická kompetencia a konzistencia, rovnako tak iné také faktory, ktoré stanovujú, či krajina podporuje otvorené podnikateľské prostredie

Komerčné riziko

neporušiteľnosť kontraktu, súdne kompetencie, regulačná transparentnosť, stupeň systémovej korupcie a ďalšie faktory, ktoré určujú, či obchodné prostredie uľahčuje vykonávanie komerčných transakcií

Makroekonomické riziko

 miera inflácie, štátna rovnováha, rast zásoby peňazí a všetky také makroekonomické faktory, ktoré určujú, či je krajina schopná zaistiť trvalý ekonomický rast a primeranú expanziu obchodných príležitostí

Externé riziko

Súčasné účtovné bilancie, kapitálové toky, devízové rezervy, miera externého zadlženia a všetky faktory, ktoré určujú, či krajina môže generovať dostatočné množstvo devíz, aby splnila domáce aj zahraničné investičné záväzky

D&B Indikátor rizikovosti krajín je rozdelený do siedmich pásiem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je ďalej rozdelené na štvrtiny (a-d) s postupným určením kedy „a“ predstavuje o trochu menšie riziko ako je označenie „b“, atď. Len indikátor DB7 nie je rozdelený na štvrtiny. Celkovo má teda D&B Rating krajín 25 stupňov hodnotenia.

  • DB1 - najnižšie riziko návratnosti investícií
  • DB2 - nízke riziko návratnosti investícií
  • DB3 - mierne riziko návratnosti investícií
  • DB4 - stredný riziko návratnosti investícií
  • DB5 - vysoké riziko návratnosti investícií
  • DB6 - veľmi vysoké riziko návratnosti investícií
  • DB7 - najvyššie riziko návratnosti investícií

 

O Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet je svetový líder v poskytovaní dát a analytických riešení, ktoré umožňujú firmám po celom svete zlepšiť ich rozhodovacie procesy a zvýšiť výkonnosť. Dun & Bradstreet Data Cloud podporuje riešenia, ktoré zákazníkom pomáhajú v raste tržieb, znižovaní nákladov, zmiernení rizík a transformácie podnikov. Od roku 1841 sa spoločnosti, bez ohľadu na svoju veľkosť, spoliehajú na Dun & Bradstreet v zaistení riešení riadenia rizík a rozširovania obchodných príležitostí. 

Kontakt pre média:

Petra Štěpánová, PR Director CZ & SK
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: StepanovaP@dnb.com

Pomôžeme Vám nájsť to správne riešenie pre vaše potreby

Sme odborníci na dáta a analytiku. Radi pomôžeme aj Vašej firme so zvýšením obchodnej výkonnosti. Vyplňte svoje kontaktné údaje a my sa Vám ozveme.